Listy regionů
13Zář/180

Ohlédnutí za posledním stoletím na Blanensku

„Vnímání času je někdy ošidná věc: Dožije-li se sta roků člověk, je už sám o sobě tento fakt hoden uznání a velké oslavy, vždyť něco takového se opravdu nepoštěstí každému. Z hlediska historie však může být jedno století často jen stručným odstavcem v učebnicích dějepisu. Odstavcem, který čtenář přeletí očima za pár vteřin. My si však myslíme, že jen tak přelétnout jedním pohledem poslední století v životě Blanska a jeho obyvatel by byla velká chyba.“ Tak zní úvod nové knihy mapující posledních sto let na Blanensku.

Blanenské muzeum zahájilo oslavy uplynutí 100 let od vzniku Československé republiky vernisáží výstavy, na které zahrály Sestry Havelkovy písně z prvních desetiletí od vzniku republiky. Předtím byla slavnostně vysazena 41. lípa v pořadí v rámci projektu Jihomoravského kraje 100 lip 100 let.

Zahájení výstavy s názvem „10×10 let: Ohlédnutí za posledním stoletím na Blanensku“ doplnil také křest stejnojmenné publikace, která vznikla ve spolupráci s městem Blansko. Jak už název napovídá, rozdělila výstava dění v Blansku v období od roku 1918 do roku 2018 na jednotlivá desetiletí. Zatímco prvních dvacet let nám přináší zejména idylické obrázky z období „zlatých časů první republiky“, kdy se jen postupně před našimi zraky začínají rýsovat kontury současného města, hned v tom následujícím desetiletí 1938–1948, přestože Blansko nebylo středobodem tehdejšího dění, nám z prudkosti změn a dramatičnosti událostí až přeběhne mráz po zádech. Rychlý nárůst počtu obyvatel, výstavba nových podniků a obytných čtvrtí, tváře lidí, na které si už mnozí z nás pamatují... to vše je spojeno s obdobím padesátých a šedesátých let. Studeně na nás poté dýchne strohý (třebaže s odstupem času i trochu komický) čas normalizace a následné stagnace let osmdesátých. Po nich už přichází rok 1989, hektická devadesátá léta a přelom tisíciletí. Mění se nejen celospolečenská situace a tvář města, ale mění se celý svět, a ovšem i fotografická technika. Černobílé fotografie nahrazuje stále více barevných a velmi rychle přibývají snímky digitální. Všechny nám ale něco přinášejí: někdy nostalgii, jindy zas poučení nebo i varování. Výstava porovnává jednoduchým přehledem dějiny celostátní a místní a upozorňuje na rozdíly.

“Doufáme, že se nám podaří moderní regionální historii přiblížit zejména těm, kteří mají život teprve před sebou a zároveň potěšit pamětníky tak, aby se nestalo posledních sto let na Blanensku jen kapitolou, kterou kdekdo přehlédne. Stojí za to se zastavit a zamyslet se, jakou inspiraci do dalšího století nám uplynulé události přinesly,”představila ředitelka muzea Pavlína Komínková.

Průřez stoletím představuje v rámci výstavy také krátký film vytvořený z digitalizovaných archivních záznamů z Blanenska. Na výstavní projekt navazuje nejen publikace, která funguje jako katalog k výstavě a rozšiřuje její obsah, ale také další kulturní akce, které v regionu probíhají nebo probíhat teprve budou, ať už v Muzeu regionu Boskovicka, Galerii města Blanska nebo v Městské knihovně Blansko, či přímo v prostorách výstavy. V říjnu a listopadu vystoupí žáci a učitelé ze Základní umělecké školy Blansko, 14. září se v rámci výstavy sejdou v muzeu historici, aby přednesli příspěvky o zajímavých okamžicích z blanenské historie.

“Za uplynulé století se toho v Blansku událo opravdu mnoho a nebylo snadné vybrat pro přece jen poněkud omezený prostor výstavních ploch to nejpodstatnější. Přesto doufáme, že se nám to podařilo. Věříme také, že návštěvníci výstavy a čtenáři ocení speciální mapku a díky ní možnost osobní „procházky stoletím“ po vybraných místech v Blansku a další doprovodné akce,” doplnila Komínková.

Vydejme se proto spolu s o rovných sto let zpátky a projděme si znovu tu někdy úspěšnou, jindy zas trnitou cestu od vzniku samostatného Československa k naší současnosti. Třeba se nám pak snáz podaří pochopit věci minulé a lépe se připravit na to, co nás v budoucnosti teprve čeká. Záštitu nad výstavou převzal hejtman Jihomoravského kraje JUDr. Bohumil Šimek a její uskutečnění se podařilo díky podpoře zřizovatele, města Blanska a Ministerstva kultury. Výstavu bude možné v prostorách muzea shlédnout do 2. listopadu 2018.

Autor redakce

Komentáře (0) Trackbacky (0)

Zatím žádné komentáře.


Zanechejte komentář

Zatím žádné trackbacky