Muzeum regionu Boskovicka vydává novou knihu

V nejbližších dnech spatří světlo světa kniha s názvem Hradiště nad Okluky a jeho objevitelé, s podtitulem Keltské oppidum Staré Hradisko a sbírka muzea v Boskovicích. „Chtěli jsme veřejnosti představit unikátní sbírku archeologických nálezů, získanou během prvních tří desetiletí 20. století členy Muzejního spolku v Boskovicích v čele s Františkem Lipkou a Karlem Snětinou, dvěma z jeho zakladatelů. Název knihy proto odkazuje právě na výzkumy boskovických muzejníků, neboť pro ně bylo Staré Hradisko převážně Hradištěm nad Okluky,“ vysvětlila Zuzana Jarůšková z Muzea regionu Boskovicka, spoluautorka knihy.  

Kniha o rozsahu 200 stran je rozčleněna do pěti kapitol a na jejím vzniku se podílelo osm autorů, mimo jiné z Moravského zemského muzea v Brně, Masarykovy univerzity v Brně, Univerzity Palackého v Olomouci, Archeologického ústavu AV ČR v Brně či Ústavu archeologické památkové péče Brno. V první kapitole je stručně představeno naleziště – keltské oppidum Staré Hradisko z 2.–1. století před Kristem, jedna z nejvýznamnějších archeologických lokalit Moravy. Druhá část popisuje okolnosti výzkumů oppida boskovickými muzejníky. „Jejich výkopy, vedené nadšením a touhou objevovat, začaly v roce 1907 a s přestávkami trvaly až do roku 1925. Ve třicátých letech 20. století na ně navázal profesionálně vedený výzkum Státního archeologického ústavu, elitní vědecké archeologické instituce meziválečného Československa,“ podotkla Zuzana Jarůšková. Třetí oddíl sleduje osudy boskovické sbírky nálezů z oppida, a to od jejího vzniku až po dnešek. „Boskovické muzeum, v němž je sbírka nálezů ze Starého Hradiska uložena, vždy zápasilo s nedostatkem prostředků, ovšem nadšení a elán místním muzejníkům nikdy nechyběly. V osudech sbírky se takřka dokonale odrážejí osudy, jimiž prošly české země od počátku 20. století až do současnosti. Muzejní sbírka tudíž zažila klidná i bouřlivá léta, pomyslné vzestupy i pády,“ doplnila Jarůšková. První tři kapitoly doprovází množství dobových fotografií a archiválií, z nichž většina je zveřejněna vůbec poprvé.

Ve čtvrté a páté části knihy jsou představeny nálezy ze Starého Hradiska. „Boskovická sbírka obsahuje zhruba 3500 předmětů, a výběr proto nebyl jednoduchý. Nakonec jsme se po dlouhých diskusích shodli na 40 typech předmětů, jež jsou ve sbírce zastoupeny vždy větším počtem kusů; 10 unikátů je pak představeno na samostatných fotografiích,“ konstatovala archeoložka boskovického muzea. Krátké medailony vždy vysvětlují, k čemu předměty sloužily. Texty však v tomto případě ustupují do pozadí, neboť hlavní pozornost posledních dvou kapitol na sebe strhávají působivé fotografie sbírkových předmětů, jež zhotovil Cyril Gaja. Ten je také autorem zhruba dvacítky rekonstrukčních kreseb, jež názorně přibližují způsob použití některých předmětů. Dílem Cyrila Gaji je také grafická úprava knihy.

Snažili jsme se vytvořit knihu o archeologii, jež by byla určena nikoliv profesním kolegům, ale široké veřejnosti – lidem, kteří se zajímají o minulost regionu, v němž žijí. Tomu je přizpůsoben literární styl a také způsob ztvárnění sbírkových předmětů. Ostatně nebývá obvyklé, aby s archeology spolupracoval umělecký fotograf. Doufáme, že kniha poučí i potěší,“ vyslovila přání Zuzana Jarůšková. A dodala: „Při zpracování dějin výzkumů boskovických muzejníků a osudů sbírky jsme čerpali takřka výhradně z archivních pramenů, dobového tisku a soudobých odborných prací. Studovali jsme např. archivní fondy v Národním archivu v Praze, Archivu Univerzity Karlovy, Archivu Akademie věd České republiky v Praze, Moravského zemského archivu v Brně či Státního okresního archivu v Blansku. Podařilo se nám shromáždit značné množství dosud neznámých faktů a zajímavostí, jež bezpochyby poslouží také při odborném zpracování a vyhodnocení boskovické sbírky. Na něm již ostatně kolegové pracují.

Přípravu a vydání knihy podpořil finančními prostředky Jihomoravský kraj, nemalé sumy věnovaly firma JUNKER Industrial Equipment s.r.o. a Vlastivědná společnost muzejní v Olomouci; menšími částkami přispěly také obce Malé Hradisko a Buková. Knihu v nákladu 1200 kusů vydává Muzeum regionu Boskovicka. Její slavnostní křest proběhne ve čtvrtek 1. listopadu 2018 v 17 hodin, a to v sídle Muzea regionu Boskovicka v tzv. rezidenci (Hradní 1, poblíž zámku) v Boskovicích.

Miloš Hlava                                                                                                      

Příspěvek byl publikován v rubrice Boskovice se štítky , a jeho autorem je redakce. Můžete si jeho odkaz uložit mezi své oblíbené záložky nebo ho sdílet s přáteli.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *