Listy regionů
22Říj/180

O současném stavu nemocnice v Boskovicích s jednatelem prof. MUDr. Milošem Janečkem, CSc.

Letošní rok probíhají oslavy výročí 60 let od otevření spádové nemocnice v Boskovicích, která i v současnosti zajišťuje zdravotní služby v širokém okruhu našeho regionu. Na několik otázek odpověděl jednatel Nemocnice Boskovice s.r.o., prof. MUDr. Miloš Janeček, CSc.

Pane profesore, většina akcí, kterými jste připomínali jubileum boskovické nemocnice již proběhla. Zbývá ještě do konce roku nějaká další?

Ano, v pátek 26. října mohu pozvat širokou veřejnost na Den otevřených dveří. Zájemci si mohou prohlédnout například operační sály, rehabilitační oddělení a další místa, kam se běžně nedostanou. V areálu nemocnice budou od 9 hodin přistaveny vozy Záchranné lékařské služby vybavené nejmodernější technikou. Prezentaci přislíbila pojišťovna Ministerstva vnitra, o své zkušennosti se formou zážitkového semináře podělí odborníci ze Střediska rané péče „Domov je doma“, poskytující služby rodinám, ve kterých se narodilo dítě s postižením. Této závěrečné akce letošního jubilea se účastní také Klub přátel Boskovicka, ukončení celé akce předpokládáme kolem 15. hodiny.

Mohu také doporučit ke zhlédnutí půlhodinovou videoprezentaci, která je průřezem dění v nemocnici za posledních 10 let; k současnému stavu se vyjadřují primáři jednotlivých oddělení. Video je umístěno na stránkách nemocnice: www.nembce.cz.

Jak hodnotíte současnou situaci nemocnice z ekonomického hlediska?

Průběžně pokračují jednání se zdravotními pojišťovnami, jejichž platby jsou naším stěžejním příjmem; rád konstatuji, že letos se hospodaření daří udržovat v černých číslech. Město Boskovice v současnosti financuje opravu a rekonstrukci kotelny, kde již technologické zařízení dosluhovalo. Doufám, že i po letošních volbách bude spolupráce s městem, které je majitelem nemocnice, pokračovat stejně úspěšně jako dosud. Tedy tak, že vedení naší společnosti se stará o chod nemocnice po odborné stránce, zatímco město udržuje budovy, nemovitost, kterou vlastní.
Za poslední dva roky se nám podařilo zajistit moderní vybavení pro chirurgii, kardiologii, operační sály, urologii a další oddělení. Již nyní jsme vstoupili do dalších jednání s Jihomoravským krajem; argumentujeme tím, že Nemocnice Boskovice je deklarována jako páteřní zařízení pro sever kraje, spádová oblast čítá cca 100 – 110 tisíc obyvatel. Nám se nyní jedná o to, dohodnout garantovanou výši příspěvků pro následující roky a to především proto, abychom mohli na základě jistoty konkrétní výše příjmů lépe plánovat a včas zajišťovat například obnovu drahého přístrojového vybavení. Krajské nemocnice v Brně si stále stěžují, že jsou přetěžovány pacienty z okolních okresů; abychom mohli tyto pacienty převzít, potřebujeme mimo jiné také zajistit včasnou modernizaci přístrojové techniky.

Obsazení míst jak středně zdravotnickým personálem, tak i lékaři, je problém asi v celé republice; jaký stav je v této oblasti v Boskovicích?

Určitě by nebyla pravda tvrdit, že tyto problémy u nás nejsou, nicméně daří se nám udržovat personální stav na odděleních tak, aby nebyla snížena kvalita péče o pacienty. Větší fluktuace je v oblasti pomocných sil a třeba i u středně zdravotnických profesí, což je ovšem dáno samotným charakterem práce, která je mnohem náročnější než jinde. Vstoupili jsme do jednání s Vyšší odbornou školou zdravotnickou v Boskovicích; studentkám, budoucím zdravotním sestrám, nabízíme finanční podporu výměnou za závazek, že po vystudování nastoupí v naší nemocnici. Co se týká obsazení odborných oddělení lékaři, tam se potýkáme s problémy především generačními, ale i tyto problémy řešíme. Určitě nejsou na místě žádné katastrofické scénáře, které se občas objevují v médiích.

Pokud bych měl stav Nemocnice Boskovice, s.r.o., popsat stručně, tak problémy, se kterými se potýká zdravotnictví v celé republice, se nevyhýbají ani naši nemocnici, ale v současnosti se nám daří je úspěšně řešit.

Pane profesore, děkuji za rozhovor.

Petr Hanáček

Autor redakce

Komentáře (0) Trackbacky (0)

Zatím žádné komentáře.


Zanechejte komentář

Zatím žádné trackbacky