Probíhající výstavy v ZŠ Černá Hora

Významné okamžiky 100leté historie našeho státu – to je název výstavy, která je umístěná v prostorách šaten ZŠ Černá Hora. Zeptala jsem se autora výstavy pana učitele Radovana Chloupka:

Pane Chloupku, můžete nám výstavu přiblížit?

Mojí hlavní myšlenkou bylo zmapovat uplynulé století prostřednictvím stěžejních momentů z různých oborů a odvětví. Na 26 panelech je k vidění celkem 101 událostí, které se odehrály v rozmezí let 1918 – 2018, přičemž každý rok je zastoupen jednou zajímavostí, ať už z politiky, kultury, sportu či běžného života… Bylo pro mě náročné vybrat pro každý rok vždy jen jednu konkrétní událost, neboť se jich mnohdy v jednom roce uskutečnila celá řada. Jedná se o můj subjektivní pohled, přesto si myslím, že jsou zde zastoupeny všechny důležité okamžiky, vyjma snad „ února 1948“, našich stoletých dějin.

Jak dlouho jste výstavu připravoval?

Příprava výstavy (nejprve vyhledávání a zpracovávání jednotlivých informací pro jednotlivé ročníky, poté příprava materiálu) mi zabrala asi měsíc, z toho tři týdny opravdu intenzivní práce. Nejvíce náročné byly poslední dny před zahájením výstavy. Chtěl bych tímto poděkovat kolegyním učitelkám, paní Ivě Třetinové a Daniele Krajíčkové, které mi pomohly s tiskem a ořezem materiálů, s psaním jednotlivých nadpisů apod. Při finální instalaci mi byly nápomocny žákyně z 9. ročníku, jmenovitě Katka, Alena, Mia, Sára, Míša a Šárka.

Do kdy bude výstava ve škole k vidění?

Výstava bude k vidění přibližně dva měsíce, takže zhruba do konce kalendářního roku.

„Sté výročí vzniku Československé republiky připomíná i nástěnka zaměřená na osudové osmičky v naší historii – 28. říjen 1918, 29. září 1938, 25. únor 1948 a 21. srpen 1968. Součástí jsou i portréty a informace o osobnostech spojených s těmito historickými událostmi“, dodala paní učitelka Drahomíra Zachovalová, která tuto nástěnku nachystala. Taktéž tato nástěnka s osudovými událostmi bude instalovaná na škole do konce kalendářního roku.

Děkuji vám oběma za informace, Renata Kuncová Polická.

Foto: Renata Kuncová Polická

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *