Nemocnice Blansko opět uspěla v celostátní anketě NEMOCNICE ČR 2018

Od začátku února do konce srpna letošního roku probíhala celostátní anketa Nemocnice ČR 2018. Do tohoto projektu se již tradičně zapojila i Nemocnice Blansko a dosáhla skvělých výsledků.

Nemocnice Blansko obsadila krásné druhé místo ve dvou kategoriích, a to Nemocnice pro život 2018 a Bezpečnost a spokojenost hospitalizovaných pacientů. Druhé místo rovněž získala i v oblastech Zlepšení stavu pacientů při pobytu v nemocnici a Bezpečná nemocnice – ověřování jména pacienta před podáváním léků nebo zákrokem. V Jihomoravském kraji se Nemocnice Blansko u hospitalizovaných pacientů umístila na 1. místě.

Velkým úspěchem je také i 4. místo v kategorii FINANČNÍ ZDRAVÍ NEMOCNIC. To bylo hodnoceno z veřejně dostupných údajů – tj. účetní závěrky v případě nemocnic – obchodních společností a z veřejně dostupných účetních závěrek a dotazování u ostatních subjektů.

Projekt Nemocnice ČR funguje už od roku 2006. Od roku 2015 pak organizace zpracovává i hodnocení zdravotních pojišťoven. Cílem celostátní ankety je sestavit žebříček nemocnic České republiky dle míry bezpečnosti a také spokojenosti pacientů a zaměstnanců. Nemocnice Blansko se do ní zapojuje každoročně. Anketa probíhá jednak pomocí tištěných dotazníků, které pacienti mohou v prostorách nemocnice vyplnit, a jednak prostřednictvím webových stránek organizátora. Lidé hodnotí úroveň kvality péče v dané nemocnici, odpovědi jsou anonymní. Do porovnávání se letos zapojilo z celé České republiky celkem 155 nemocnic s akutními lůžky.

Výsledky celostátního hodnotícího projektu „Nemocnice ČR 2018“:

 • „Bezpečnost a spokojenost pacientů“ (hospitalizovaných), kategorie Nemocnice ČR:
 1. místo: Karvinská hornická nemocnice a.s.
 2. místo: Nemocnice Blansko
 3. místo: Centrum kardiovaskulární a transplantační chirurgie Brno
 • Vítězové Nemocnice pro život roku 2018, kategorie Nemocnice ČR:
 1. místo: Karvinská hornická nemocnice a.s.
 2. místo: Nemocnice Blansko
 3. místo: Centrum kardiovaskulární a transplantační chirurgie Brno
 • Dále se Nemocnice Blansko umístila na 2. místě u hospitalizovaných pacientů v oblastech:
 • Zlepšení stavu pacientů při pobytu v nemocnici
 • Bezpečná nemocnice – ověřování jména pacienta před podáváním léků nebo zákrokem
 • Finanční zdraví – Nemocnice zřízené městy a obcemi:
 1. Úrazová nemocnice v Brně
 2. Nemocnice Slaný
 3. Městská nemocnice Čáslav
 4. Nemocnice Blansko
 • NEMOCNICE ČR 2018 – ŽEBŘÍČEK NEMOCNIC PODLE KRAJŮ (HOSPITALIZOVANÍ PACIENTI)
 1. místo Jihomoravský kraj: Nemocnice Blansko

Výsledky ankety jsou neuvěřitelně pozitivní zpětnou vazbou jak pro celé vedení blanenské nemocnice, tak pro každého jednotlivého zaměstnance, který za tímto nemalým úspěchem stojí.

Velice děkujeme všem našim pacientům, všem hlasujícím, kteří nám tímto vyjádřili svoji náklonnost. Máme nesmírnou radost a těchto výsledků si opravdu velice vážíme!

Velké poděkování patří zejména všem zaměstnancům Nemocnice Blansko, protože právě oni za tímto výsledkem svojí každodenní prací stojí.

Nemocnice Blansko se každoročně zapojuje do celostátní ankety Nemocnice ČR, jejímž cílem je sestavit žebříček nemocnic České republiky dle míry bezpečnosti a také spokojenosti pacientů a zaměstnanců. Anketa probíhá jak pomocí tištěných dotazníků, které pacienti mohou v prostorách nemocnice vyplnit, tak i prostřednictvím webových stránek, kde mohou taktéž úroveň kvality péče v dané nemocnici hodnotit. Hodnocení je zcela anonymní. Sestavení žebříčku Nemocnic ČR za každý rok poskytuje vedení Nemocnice Blansko informace o aktuální úrovni kvality poskytovaných služeb. Výsledky celostátního hodnotícího projektu Nemocnice ČR 2018 byly zveřejněny organizací HealthCare Institute dne 27. listopadu 2018 v Praze v rámci 13. ročníku celorepublikového komplexního hodnocení českých nemocnic „Nejlepší nemocnice ČR 2018“. Detailní výsledky jsou k dispozici na webových stránkách www.hc-institute.org/cz.

MUDr. Vladimíra Danihelková, MBA                                 Bc. Kateřina Ostrá    

      ředitelka Nemocnice Blansko                                            tisková mluvčí

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *