Listy regionů
12Úno/190

Cerasmus+ k podpoře keramického řemesla v Evropě

Masarykova střední škola Letovice je jako jediná za Českou republiku, aktivním účastníkem právě probíhajícího projektu Cerasmus+, který vznikl z iniciativy AEuCC – European Grouping of Territorial Cooperation Cities of Ceramics a jehož výkonným koordinátorem je italská vzdělávací instituce TUCEP – Tiber Umbria Comett Education Programme.

Projekt byl zahájen na podzim 2017 jako jedna z mnoha aktivit na podporu a rozvoj keramického řemesla napříč celou Evropou, které se v mnoha zemích potýká se stejnými problémy, například celosvětová konkurence levnějších výrobků vytvářených masovou produkcí, či ztráta řemeslných dovedností.

Cílem  projektu  je  tedy podporovat a realizovat  v evropském  měřítku  aktivity vedoucí k zajištění a udržení keramického řemesla, k ochraně tradic keramické výroby a k zachování  vzdělávacích  oborů  keramického  zaměření.

Výše zmíněné cíle jsou v první, pilotní fázi naplňovány formou  realizace  konkrétních  aktivit  jako  je  vytvoření sítě mezi národními a mezinárodními partnery. Vytvoření národních týmů složených z partnerů ze všech sektorů zabývajících se keramickou výrobou a vzděláváním, rozšiřování informací o tradičních hodnotách řemeslné výroby v každé zúčastněné zemi, vypracování jednotných osnov do škol na základě dotazníku, který byl distribuován mezi národní partnery projektu a vytvoření metodické příručky pro zavedení nových osnov do škol. Garantem tvorby metodické příručky je Masarykova střední škola Letovice.

V současné době má projekt za sebou úspěšné splnění svých záměrů, jako například vytvoření webových stránek Cerasmus+ (https://cerasmus.eu/), kde je možné nalézt informace o samotném projektu, ale hlavně je možné, v záložce NETWORKING PLATFORM sdílet své zkušenosti, problémy, či hledat radu ohledně všeho, co se týká keramiky.  Také proběhlo pětidenní setkání mezinárodních projektových partnerů ve městě Kecskemét v Maďarsku. Náplní setkání byla příprava nových osnov, seznámení se s podmínkami pro tvorbu v Maďarsku, seznámení se s tamějším středním školstvím a možnostmi, které jsou poskytovány začínající keramikům. Dále jednotliví účastníci probírali problémové oblasti keramického řemesla v zúčastněných zemích.

K dokončení všech úkolů a samotného projektu dojde na podzim letošního roku, ale už teď se plánuje jeho pokračování, tak aby se značka CERASMUS+ stala v budoucích letech stejně známou  jako  je  ERASMUS+  a  mohla   své  aktivity  rozvíjet  směrem  k propagaci a podpoře keramického řemesla.

Martina Brtnická

Autor redakce

Komentáře (0) Trackbacky (0)

Zatím žádné komentáře.


Zanechejte komentář

Zatím žádné trackbacky