Listy regionů
11Úno/190

Karta z lednice, která pomůže se záchranou života starším lidem je od 1. února 2019 k dispozici již i v Letovicích

Po Blansku a Boskovicích je I.C.E. KARTA („In Case of Emergency“, tzn. „v mimořádném případě nebo v případě nouze“) tzv. Seniorská obálka k dispozici i v Letovicích, a to díky iniciativě Komise Projektu Zdravého města  a MA21 pod vedením paní Daniely Ottové.

A jak ona sama říká: „určitě pokračujeme dál ve směru, který zde již v r. 2001 nastavil pan Bohuslav Kuda, kterému bych chtěla touto cestou velice poděkovat za to, že myšlenku zvyšování kvality života obyvatel, zvyšování jejich zájmu o životní prostředí ve městě a jeho okolí, spolupráce s veřejností, propagace zdravého životního stylu a zavádění zásad udržitelného rozvoje na místní úrovni přivedl do našeho města.  Chceme pokračovat jak v tradičních akcích (úklid okolo přehrady, Den zdraví,..), tak i vymýšlet nová témata.

A jak to bude fungovat?

Lékař záchranky přijede pomoci starší osobě v tísni a v bytě se podívá na ledničku či na vnitřní stranu vstupních dveří. Zde totiž najde kartu s lékařskými údaji o zachraňované osobě. To je ve zkratce projekt seniorské obálky, která vznikla v rámci projektu „Stárneme ve zdraví“, na kterém spolupracovali odborníci z ministerstva práce a sociálních věcí, Krajského úřadu Jihomoravského kraje, krajské záchranky a tísňové služby Girasole z Hustopečí.

Informace shromážděné na jednom místě mohou znamenat úsporu času v minutách, což pak pomůže záchranným složkám velice rychle získat informace a může vést k záchraně života. Integrované složky záchranného systému Jihomoravského kraje (zdravotnická záchranná služba, hasiči a policie) jsou o umístění karty informováni a budou ji hledat vždy na těchto místech.

Seniorskou obálku (I.C.E.KARTU), včetně instrukcí, najdete ke stažení a tisku na webových stránkách města www.letovice.net v sekci „Důležité odkazy“.

Vytištěnou kartu vč. instrukcí získají zájemci zdarma na distribučních místech ve městě (odbor sociálních věcí MěÚ, podatelna MěÚ, městská knihovna, informační centrum, Městský klub důchodců, Nové sdružení zdravotně postižených, Místní organizace Svazu tělesně postižených v ČR, Centrum sociálních služeb města Letovice a praktičtí lékaři).

Autor redakce

Komentáře (0) Trackbacky (0)

Zatím žádné komentáře.


Zanechejte komentář

Zatím žádné trackbacky