Listy regionů
12Úno/190

Společnost ELIM zajišťuje aktivity pro děti a mládež Podaří se získat prostory bývalého klubu FABRIKA?

Historie ELIMU sahá do roku 2006; původně se jednalo o klubovou činnost spojenou s divadelním spolkem a pořádáním letních campů. V roce 2011 uspořádal ELIM multižánrový festival LetFest, zaměřený na děti a mladé, kterým začaly prázdniny. Akce se setkala s příznivým ohlasem a pořadatelé se pustili do další práce - trvalého organizování volnočasových aktivit dětí a mládeže. Vznikla nezisková společnost ELIM Letovice, o.p.s., která během působení na Letovicku (a nyní i v Boskovicích) získala mnoho uznání za svou prospěšnou práci. MÚ v Letovicích podporuje činnost ELIMU již řadu let a například senátorka Ing. Vítková nejen vysoko hodnotí práci této společnosti, ale věnovala jí i osobní příspěvek. Co je ale hlavní - roste počet dětí, které se zapojují do činnosti ELIMU, což svědčí o tom, že nabízená forma aktivit je pro ně zajímavá. Ředitelem společnosti je Pavel Kratochvíl, kterého jsem se zeptal:

Pane Kratochvíle, můžete stručně popsat jaké pravidelné nebo jednorázové akce pro děti a mladé pořádáte?

V Letovicích a v Boskovicích máme klubovny, které jsou každý týden otevřeny dva dny v odpoledních hodinách; výbava (ping-pong, stolní fotbal, kulečník a další hry) umožňuje zde trávit volný čas i v případě nepříznivého počasí. Nabízíme možnost účastnit se třeba výuky angličtiny zábavnou formou s rodilou mluvčí, různých, pro děti zajímavých přednášek a besed. To samozřejmě není vše - pořádáme výlety, závody na kolech, dobrodružné přespávací akce, turnaje, letní tábory a vlastně vše, co se nám podaří společně s dětmi vymyslet. Tento projekt nazýváme "Plán B" a je určen pro děti a mladé od 7 do 20 let; pro ty, kteří nechtějí sedět sami doma u počítače, nebo se jen tak poflakovat po městě. Děti k nám mohou přicházet i odcházet zcela libovolně, účast je naprosto dobrovolná.
Realizujeme další projekty:
"Zdravá mládež" - přednášky pro žáky základních a středních škol na téma vztahy v rodině i kolektivu, sexualita, šikana, kouření a jiné závislosti, Facebook a další sociální sítě.
"Ateliér Agapé" - volnočasové aktivity pro dospělé zdravotně znevýhodněné osoby. Dále je to již zmíněný multižánrový festival LetFest a podporujeme i zahraniční mise; naše děti se skládají drobnými příspěvky na pomoc konkrétním kamarádům v rozvojových zemích.
To je značně široký záběr činností; kolik máte zaměstnanců a jak jste financováni?
Jsme jen dva trvale placení zaměstnanci, ale pomáhá nám řada dobrovolníků. Máme pronajatý objekt v Letovicích na Českobratrské ulici a v Boskovicích v bývalé diskotéce Maják. Většina finančních prostředků pochází z darů sponzorů, ale například přednášková činnost získává nadační příspěvky. Největšími sponzory jsou právě dobrovolníci, kteří práci s dětmi věnují mnoho svého volného času. Dále máme systém takzvaných polovedoucích, což jsou starší děti, které zde již získaly zkušenosti a pomáhají s organizací v klubech.

V současnosti se snažíte získat prostředky na zakoupení objektu bývalé diskotéky Fabrika v Letovicích; jaké máte s touto nemovitostí plány?

Jedná se o to, abychom mohli činnost provozovat ve vlastních prostorách, dostatečně velkých pro naše potřeby; a to objekt Fabriky splňuje. Ze stávajícího Sportbaru chceme vytvořit nealko bar pro setkávání teenagerů, v další části bychom rádi postupně vybudovali (kromě místa pro samotnou klubovou činnost) workoutovou tělocvičnu, hudební zkušebnu a třeba i prostor pro další akce pro širokou veřejnost. V blízkosti Fabriky je skatepark, který je v současnosti místem s nedobrou pověstí; chceme přispět k navrácení původní funkce této lokality - tedy bezpečného místa pro sportovní vyžití mladých.

Vyhlásili jste sbírku pro získání Fabriky, o jakou částku se jedná?

Cena nemovitosti je cca 5,5 mil. Kč. Co se týká nutných oprav a vybavení, pak počítáme s výraznou svépomocí; máme již zkušenosti s úpravami v boskovickém klubu Maják. Právě tam jsme zjistili, že pokud se naši mladí aktivně zapojují do práce na budování a opravách, velmi prospěšně se to projevuje na jejich budoucím přístupu ke společnému majetku.
Přispět do sbírky může kdokoliv, máme založen transparentní účet u Fio banky: 2101535302/2010. Mnoho podrobností o naší činnosti najdou zájemci na stránkách www.elim-letovice.cz, informace o projektu Fabrika pro ELIM jsou na webových stránkách www.fabrikaproelim.cz, případně je možno zavolat na telefon 739 324 416.

Pane Kratochvíle, děkuji za rozhovor a přeji Vám hodně úspěchů ve Vaši záslužné práci.

Petr Hanáček

Autor redakce

Komentáře (0) Trackbacky (0)

Zatím žádné komentáře.


Zanechejte komentář

Zatím žádné trackbacky