Listy regionů
14Úno/190

VODÁRENSKÁ AKCIOVÁ SPOLEČNOST, a.s., získala Národní cenu kvality 2018

Jedno z nejprestižnějších ocenění udělované v České republice, Národní cenu kvality, získala VODÁRENSKÁ AKCIOVÁ SPOLEČNOST, a.s.

Slavnostní vyhlašování výsledků soutěže Národní ceny kvality, které se konalo 27. listopadu ve Španělském sále Pražského hradu, znamenalo velký úspěch pro VODÁRENSKOU AKCIOVOU SPOLEČNOST, a.s., - získala významné ocenění v programu Start Plus v kategorii velkých firem.

Národní cena kvality ČR patří mezi nejprestižnější ocenění udělované v České republice; vyhlašuje ji Ministerstvo průmyslu a obchodu. Její prestiž vyplývá z komplexnosti hodnocení. U VODÁRENSKÉ AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI, a.s., nezávislí hodnotitelé ocenili zejména kvalitu pitné vody, její sledovanost i to, jak je společnost připravená kvalitu pitné vody garantovat. Dále pozitivně hodnotili vlastnický systém, v němž jediným akcionářem společnosti je Svaz VKMO s.r.o., jehož prostřednictvím tak společnost ovládají pouze obce e města a jejich svazky. Porotci ocenili skutečnost, že firma je řízena na základě reálných strategických dokumentů a že pravidelně provádí srovnávání výsledků nejen v rámci společnosti, ale také formou benchmarkingu s ostatními obdobně velkými společnostmi na tuzemském trhu. Firma také věnuje významnou péči svým zaměstnancům, podílí se mnoha různými formami na společenském životě v lokalitách, kde provozuje vodovody a kanalizace, tyto aktivity plánuje a vyhodnocuje jejich úspěšnost.

Program START PLUS, jehož se VODÁRENSKÁ  AKCIOVÁ SPOLEČNOST, a.s., účastnila, je modelem střední obtížnosti a vede organizace které se do něho zapojí k systematickému a pravidelnému porovnávání činností organizace s Modelem EFQM. Přispívá tak k neustálému zlepšování výkonnosti a efektivnosti všech jejich činností. Sebehodnocením a následným hodnocením nezávislými hodnotiteli získává firma kompaktní přehled popisující jak stav organizace, tak i hodnocení stavu.
Cílem programu Národní ceny kvality je veřejně ocenit nejvýkonnější organizace v České republice. Vzhledem k tomu, že Národní cena kvality České republiky – program EXCELENCE je plně harmonizován s mezinárodním Modelem EFQM Recognised for Excellence, získala VODÁRENSKÁ AKCIOVÁ SPOLEČNOST, a.s., taktéž mezinárodní ocenění Committed to Excellence (2 hvězdy).

Ing. Petr Fiala, ředitel divize Boskovice VAS, a.s. k tomuto ocenění dodává:
„Ocenění si samozřejmě velice vážíme. Podle stejných modelů jsou hodnoceny firmy v zahraničí a model nám tak umožňuje nejen vidět, co děláme dobře, ale zavazuje nás k tomu naši kvalitu udržet podle aktuálních zahraničních trendů. Myslím, že pro naše zákazníky může být zapojení se do podobných hodnotících systémů signálem, že se nebojíme veřejně ukazovat naše výsledky, naši činnost, a že vše, co děláme, je transparentní a umíme to doložit.“
V neposlední řadě je podle něj Národní cena kvality jasným signálem toho, že voda i veškeré činnosti, které VAS obyvatelům i obcím poskytuje, jsou velmi kvalitní a splňují i ty nejnáročnější požadavky odběratelů.

ph

Autor redakce

Komentáře (0) Trackbacky (0)

Zatím žádné komentáře.


Zanechejte komentář

Zatím žádné trackbacky