Listy regionů
25Bře/190

SPRÁVA NEMOVITOSTÍ SPOLEČNOSTI VRBA získala důvěru klientů již nejen na Blanensku

Společnost VRBA správa nemovitostí s.r.o. poskytuje své služby již víc než čtvrt století všem, kteří potřebují zajistit odbornou správu nemovitosti. Typicky to jsou společenství vlastníků bytových jednotek, bytová družstva, ale také další majitelé či spolumajitelé bytových domů i jiných objektů.

Výhodou společnosti VRBA je komplexnost nabízené péče; zákazník si může z široké nabídky vybrat služby přesně podle svých potřeb. Jsou to provozně technické služby; tedy zajištění všeho, co je k provozu objektů nutné; včetně dodávek tepla, vody, ostatních energií a dalších služeb, přes zajištění potřebných servisních prohlídek, kontrol a revizí včetně odstranění zjištěných závad, zajištění běžných drobných oprav a údržby až po rozsáhlejší rekonstrukce či modernizace budov a technických zařízení.
Díky stále víc komplikovanější legislativě narůstá zájem o ekonomické služby zahrnující vedení kompletního účetnictví, správní, účetní a daňový servis, zajištění rozúčtování nákladů pro jednotlivé vlastníky či nájemce, vedení mzdové agendy, řešení problémů v případě neplatičů atd. Prostě úplný ekonomický management, včetně rozvah pro plánování investic. Značný zájem je také o poradenství v oblasti nájmu, vlastnictví; obecně v legislativě, která s účinností nového občanského zákoníku přinesla nemálo významných změn v činnosti SVJ, BD a dalších subjektů. Další oblastí související s technickými službami je příprava a zajištění rozsáhlých investičních akcí, zejména komplexních revitalizací bytových domů s využitím dotačních titulů - zde společnost VRBA uplatňuje své dlouholeté zkušenosti.

Manažerkou Společnosti VRBA správa nemovitostí s.r.o. je Ing. Jana Sedláčková, které jsem se zeptal:

Paní Sedláčková, služby které nabízíte majitelům bytových domů se stále rozšiřují, stejně jako počet Vašich klientů; jak velkou oblast společnost pokrývá v současnosti?

Nyní máme ve správě více než 4 300 bytů vč. nebytových prostor, u kterých zajišťujeme služby pro více jak 200 subjektů; především to jsou bytová družstva, společenství vlastníků a volná sdružení podílových spoluvlastníků bytových domů, včetně domů nájemních, a to na Blanensku, Tišnovsku a v Brně. V poslední době jsme oslovováni poptávkami z Brna, kde je v našem oboru značná konkurence a kde jsme uspěli nejen díky komplexnosti služeb a příznivé ceně, ale i tím, že jsme firma s dlouhou tradicí a bohatými zkušenostmi prakticky ve všech oblastech spojených s bydlením. Oceňována je také skutečnost, že naše společnost je součástí skupiny CERGO, což znamená velkou výhodu solidního zázemí pro realizaci všech stavebně technických požadavků klientů.

Také naše asistence při záměru a realizaci revitalizací a zateplování budov je velmi žádaná, a to od záměru, projednání v družstvu či společenství, v technické pomoci s výběrem zpracovatele projektu, zhotovitele, příslušných dozorů, vyřízení stavebního povolení - až po kolaudaci. Asistence se týká také účasti a poradenství na kontrolních dnech stavby a v neposlední řadě financování, tj. zajištění úvěrů s využitím dotačních titulů, např. z posledních projektů je to Integrovaný regionální operační program (IROP).

Zkušenosti v tomto oboru jsou určitě hodně důležité; jak dlouho se této problematice věnujete?

V oblasti bytového a nebytového hospodářství pracuji přes 30 let, takže lze říci, že se mé práce dotkly všechny změny po „revoluci 1989“, ať už to byl zákon o přechodu některých věcí z majetku České republiky do vlastnictví obcí, obchodní zákoník, zákon o vlastnictví bytů, zákon o hospodaření energií, s rokem 2014 nový občanský zákoník, zákon o korporacích, zákon o službách a v poslední době např. GDPR či evidence skutečných majitelů.

Zkušenosti jsou určitě důležité, ale samy o sobě by nestačily; je třeba se stále učit, sledovat vše nové, co se dnes a denně v oboru objevuje. Jsou to nové technologie ve stavebnictví, ale také neustálé legislativní změny, se kterými udržet krok je náročné, ale nezbytné. V mém případě však obojí jde ruku v ruce, neboť se účastním jako autorizovaný inženýr v oboru pozemní stavby celoživotního vzdělávání ČKAIT a působím také jako soudní znalec se specializací pro oceňování nemovitostí. Přátelé, kteří tvrdí, že má práce je také mým koníčkem, mají z velké části pravdu; skutečně mne tato problematika zajímá, práce mě baví a dělám ji ráda. Právě takto získaných vědomostí a současně zkušeností v oboru, využíváme pro naše speciální nabídky, k nimž patří i developerská činnost včetně realit v rámci naší skupiny CERGO.

Správa nemovitostí poskytuje již nyní značný rozsah technického servisu, máte v plánu tuto oblast služeb ještě rozšiřovat? To je otázka na jednatele společnosti Ing. Josefa Vrbu, který odpovídá:

V souvislosti s neustále se zvyšující poptávkou po službách zaměřených do technické oblasti nemovitostí jsme na podzim 2018 posílili technický, a začátkem tohoto roku i projekční tým. Ke stávající paletě služeb v oblasti technické správy nemovitostí chceme přidat větší důraz na preventivní činnost – jako je čistění topných systémů, zdrojů teplé vody, kontroly a revize vzduchotechnických systémů a elektroinstalace. Také plánujeme  ve větší míře aplikovat do bytové sféry novinky v slaboproudé technice, zejména vyšší úrovně řízení spotřeby tepelné a elektrické energie, zajištění zvýšené ochrany a bezpečnosti nemovitostí a majetku našich zákazníků, včetně požární bezpečnosti. Technická správa v rámci firemní skupiny CERGO bude také nově zajišťovat servisní podporu energetických staveb, které dodává a montuje dceřiná společnost CERGOMONT s.r.o. Proto připravujeme v letošním roce vybudování centrálního dispečinku.

Chci na tomto místě poděkovat všem našim zákazníkům za projevenou důvěru. Ty, které naše nabídka služeb zajímá, bych rád ujistil, že se na nás mohou s důvěrou obrátit; rádi pomůžeme a poradíme.

Kontakty:

Provoz Blansko, Sukova 1052/6, 678 01 Blansko:

Ing. Jana Sedláčková - 516 498 715, 777 707 710, sedlackova@vrba.cz

Provoz Tišnov:

Blanka Kovaříková - 777 707 752, 549 410 646, kovarikova@vrba.cz

Provoz technická správa nemovitostí:

Milan Chaloupka - 549 410 646, 777 707 753, chaloupka@vrba.cz

Ing. Janě Sedláčkové a Ing. Josefovi Vrbovi za rozhovor poděkoval Petr Hanáček

Autor redakce

Komentáře (0) Trackbacky (0)

Zatím žádné komentáře.


Zanechejte komentář

Zatím žádné trackbacky