Listy regionů
24Dub/190

Nemocnice Boskovice má nové vedení

Jednatel Nemocnice Boskovice s.r.o., prof. MUDr. Miloš Janeček, CSc., ukončil svou činnost na konci března. Od 1. dubna vede nemocnici dosavadní náměstek pro ekonomiku a správu, statutární zástupce jednatele, RNDr. Dan Štěpánský, které jsem se zeptal:

Pane Štěpánský, nemocnici povedete až do ukončení výběrového řízení na nového jednatele. Budete se tohoto řízení účastnit jako kandidát?

Nyní připravujeme na základě rozhodnutí Rady města výběrové řízení, které by se mělo uskutečnit do tří měsíců, tedy v průběhu června. Pokud budu cítit důvěru Rady města, tak se do výběrového řízení přihlásím.

Můžete se prosím ve stručnosti představit?

Mám 58 let, v roce 1985 jsem ukončil studium na Univerzitě Jana Evangelisty Purkyně v Brně. Jsem ženatý, mám dvě, již dospělé děti, v současnosti bydlím nedaleko od Brna. V posledních 10 letech pracuji v různých manažerských pozicích, v boskovické nemocnici od roku 2016.

Jaká je současná hospodářská situace nemocnice?

V posledních třech letech hospodaření nemocnice vždy vykazovalo kladné hodnoty. Tak je tomu i nyní, přesto, že díky vládním usnesením o zvyšování mezd ve zdravotnictví velmi narostly mzdové náklady. Pro nás, městskou organizaci typu s.r.o, sice není závazné tabulkové navýšení mezd, kterým se řídí zdravotnická zařízení zřizovaná státem nebo krajem, ovšem zvyšování mezd v okolních zařízeních minimálně dorovnáváme už z hlediska udržení kvalitního personálu. Mírné rozdíly z minulosti se snažíme napravit; při rozdělování příjmů daných úhradovou vyhláškou jdou téměř všechny tyto finance na mzdy. Dlouhodobě funguje rozdělení nákladů ve smyslu - budovy a celý areál je v péči vlastníka, tedy města Boskovice, provozní náklady, tedy především mzdy a zdravotnický materiál, jsou financovány z příjmů úhradové vyhlášky a obnova zdravotnické techniky je řešena z dotačních titulů. To se nám v posledních letech díky pochopení a pomocí města daří; na základě úspěšné strategie, například ve výzvách Integrovaného regionálního operačního programu, jsme získali desítky milionů korun na nákup zdravotnické techniky, případně obnovu a vybavení zařízení IT.
Pokračuje tato úspěšnost při získávání dotací i v současnosti?

Ano, v současné době došlo k navýšení prostředků v rámci výzvy č. 31 programu IROP; naše nemocnice získala cca 40 mil. Kč, které budou použity nejen na nákup nového vybavení, ale také například na refinancování loňského nákupu zařízení CT, které bylo pořízeno díky půjčce. Nyní připravujeme podklady pro nákup nové techniky pro operační sály, gastro ambulanci, kardio ambulanci a pro oddělení intenzívní péče.

Jaká je situace v personální oblasti?

Je třeba konstatovat, že z hlediska minimálního personálního obsazení pracovišť plní naše nemocnice požadavky zdravotních pojišťoven beze zbytku. Do budoucna nám však hrozí problém v oblasti vysoce kvalifikovaných lékařů; tedy specialistů, primářů a jejich zástupců, kteří se blíží důchodovému věku, nebo už přesluhují. Například v oboru radiologie je celorepublikový nedostatek specialistů, chybí chirurgové, na gynekologicko porodnickém oddělení hledá primář Machač svého nástupce a našlo by se více podobných problémů; snažíme se tuto situaci řešit.

V případě výpovědi MUDr. Tomáše Julínka již platí pravomocné rozhodnutí soudu, které označilo pracovní výpověď, kterou obdržel z organizačních důvodu, za neplatnou. Jak bude realizováno jeho odškodnění?

Nyní probíhá jednání právních zástupců, které má stanovit výši odškodného tak, aby se tento případ vyřešil vzájemnou dohodou. V době, kdy jednatelka Bc. Hana Nedomová výpověď podala, byl management nemocnice pojištěn z hlediska odpovědnosti, takže se snažíme tuto škodu uhradit plněním ze strany pojišťovny.

Pane Štěpánský, děkuji za rozhovor.

Petr Hanáček

Autor redakce

Komentáře (0) Trackbacky (0)

Zatím žádné komentáře.


Zanechejte komentář

Zatím žádné trackbacky