Listy regionů
23Čvc/190

Brána do Moravského krasu se otevírá

Muzeum Blanenska otevírá návštěvníkům obsáhlou výstava o Moravském krasu, o přírodě a speleologii. Výstavní projekt je rozdělený na dvě části. Sklepní instalace výstavy představí objev Amatérské jeskyně a práci jeskyňářů. Moravský kras však nejsou jen jeskyně a už vůbec nejen přístupné jeskyně. Nad jeskyněmi pobíhají a poletují unikátní druhy, z nichž některé hledají v jeskyních svá zimoviště. Nad jeskyněmi rostou louky a další specifická rostlinná společenstva, pro která jsou vyhlášena chráněná území. Na ochranu přírody se zaměřuje část výstavy instalovaná v nově opravené multimediální síni muzea.

Prezentace v multimediální síni muzea je věnovaná Chráněné krajinné oblasti Moravský kras. Ta zároveň nejstarší CHKO v České republice, ale také nejmladší, protože v dubnu letošního roku byla vyhlášena znovu s upravenými hranicemi. Moravský kras to je jak živá příroda – flóra i fauna - tak neživá příroda, především jeskyně, které jsou na našem území opravdu unikátním úkazem. Živou přírodu v „nadzemní výstavě“ reprezentuje rys, který do muzea přicestoval z Jižních Čech, sokol zapůjčený ze sbírek Moravského zemského muzea nebo netopýr, jichž žije v Moravském krasu více jak dvacet druhů. „Zajímavostí, kterou návštěvníci uvidí v části věnované ochraně přírody, je Kruhatka Mattioliho vylisovaná v herbáři, která byla v přírodě utržena bez jednoho dne přesně před sto lety,“ upozorňuje na raritní květinu, která dnes roste na dně Macochy, Leoš Štefka, vedoucí Správy CHKO Moravský kras.

„Naším cílem bylo ve výstavním projektu i v publikaci vyzvednout propojení, spolupráci a mnohostrannost Moravského krasu, proto je podtitulem „pod zemí i nad zemí“. Propojení však nespočívá jen v přírodě, ale také v lidech, kteří v Moravském krasu působí, a v rozličností činností, kterým se tam věnují,“ popisuje Pavlína Komínková, ředitelka muzea. Kurátorem výstavy je přírodovědec muzea Vlastislav Káňa, dlouholetý praktikující jeskyňář, který se věnuje také speleopaleontologii a výzkumu života netopýrů. Na výstavě i publikaci spolupracovala také Správa CHKO Moravský kras, Česká speleologická společnost a mnoho individuálních odborníků. Jen díky propojení se podařilo vytvořit tak pestrý celek.

Letos slavíme padesát let od objevu nejdelšího jeskynního systému ve střední Evropě, Amatérské jeskyně, a zároveň čtyřicet let od založení České speleologické společnosti. Sklepní prostory zámku jsou po celou sezonu až do konce října věnovány jeskyňářům, především těm amatérským, díky jejichž činnosti byla objevena Amatérská jeskyně. „Amatér jako označení pro jeskyňáře znamená, že se této činnosti nevěnují jako svému povolání, ale přitom zajišťují vysoce profesionální přístup,“ říká Marek Audy, předseda České speleologické společnosti, jejíž činnost sahá daleko za hranice regionu. Kromě toho, že ČSS sdružuje Základní organizace po celé republice, kterých je na území Moravského krasu více jak 20, podniká také expedice do zahraničí, kde dosahuje úchvatných výsledků. Zajímavá a velice důležitá je také činnost jeskynních záchranářů.

K výstavní projektu byla vydána stejnojmenná kniha, která je spíše obrazovým průřezem Moravským krasem nežli typickým katalogem k výstavě a láká k návštěvě přírodních i kulturních zajímavostí v regionu. Slavnostní představení knihy a její pokřtění posvícením čelovkou, proběhlo právě v rámci vernisáže. Obě části výstavy potrvají až do 27. října. Kniha bude k dostání pouze v pokladně muzea a v Domě přírody Moravského krasu. Na podzim se v rámci výstavy chystají přednášky zaměřené na Amatérskou jeskyni, ochranu krasu, výzkumy v regionu i expedice do zahraničí. První přednášky věnované Amatérské jeskyni proběhnou 13. září v Multimediálním síni zámku. V rámci výstavy bude možné se také přihlásit na mimořádné prohlídky Amatérské jeskyně.

Autor redakce

Komentáře (0) Trackbacky (0)

Zatím žádné komentáře.


Zanechejte komentář

Zatím žádné trackbacky