Lípa svobody 45 let ukrývala svědectví – našli ho až stromolezci

Lípa svobody z Velkých Opatovic v místní části Zádvoří již od své výsadby v roce 1918 byla symbolem svobody a nově vzniklého Československa. Světově proslulou se stala díky umístění na 5. místě v anketě Evropský strom roku 2019 a je tak vůbec nejslavnější Lípou svobody u nás.

Díky vítězství v národní anketě Strom roku 2018 dostala lípa jako sponzorský dar odborné ošetření od firmy PROSTROM Bohemia s.r.o. z Plzně. Z takové dálky přijeli akreditovaní arboristé, aby ošetřili tzv. „Zádvorskou lepu“, jak se stromu v místním nářečí říká. V sobotu 8. 6. 2019 během akce Víkend otevřených zahrad proběhla nejen ukázka stromolezectví a práce ve výškách, ale i odborný výklad k profesionálnímu ošetření stromů. Lípa byla odlehčena od nadbytečných výmladků a suchých větví, byl proveden zdravotní řez, upraven průchozí profil kolem lípy a zkráceny větve, které zasahovaly do elektrického vedení.

Během ošetření našli stromolezci přímo ve vrcholu koruny ve výšce téměř 20 metrů ukryté překvapení. Byla jím stará 1,5 metru vysoká májka, kterou na špičku stromu před 45 lety umístili chlapci ze Zádvoří. Pevné uchycení hliníkovým drátem ke kmeni bylo záměrné, aby májku nikdo ze sousedních vsí nevzal, tak jak to bývalo zvykem. To by byla velká ostuda, proto bylo použito uvázání na několika místech. Byla to poslední májka, která byla na strom umístěna, protože dále už tato tradice nepokračovala. Přítomný pamětník, který májku na strom jako patnáctiletý uvazoval, na tuto skutečnost dopředu upozornil. Dřevěná májka po celou dobu odolala povětrnostním vlivům a byla z jednoho místa i vidět. Drát byl již z části vrostlý i do stromu. Přesto se většinu drátů i torzo májky podařilo uvolnit. V daném místě byla ale na kmeni rána po úderu blesku, ke kterému přispělo množství kovových drátů na špičce stromu. Naštěstí je již rána zacelena, lípě se ulevilo a další poškození je minimalizováno.

Odborníci všechny přítomné ujistili, že je lípa v dobré kondici a že kromě nadzemního vedení, které prochází přímo její korunou, ji do budoucna nic neohrožuje. Proto také navrhovali přemístit stávající elektrické vedení do země. Vysvětlili také, že období řezu bylo idální proto, aby strom svými vitálními funkcemi v době plné vegetace dobře rány zacelil. Stejná firma následně provedla i nutný pravidelný ořez u památné Opatovické lípy v zámeckém parku a ošetřili ještě další stromy ve Velkých Opatovicích, Brťově a Korbelové Lhotě. Toto ošetření je hrazeno z grantu ankety Strom roku od Nadace Partnerství z Brna.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *