Listy regionů
30Srp/190

Specializovaná pomoc pro osoby s psychickými potížemi v regionu Blansko

Programy včasné pomoci se zaměřují na populaci lidí v rané fázi vážného duševního onemocnění či v riziku jeho rozvoje. Jejich cílem je co nejdříve poskytnout člověku, který se s psychickými potížemi potýká, a jeho blízkým odbornou pomoc, která je poskytovaná multidisciplinárním terénním týmem složeným z pozic psychiatra, psychologa, zdravotní sestry a sociálního pracovníka. Díky tomu může poskytovat svým klientům komplexní podporu zahrnující individuální a rodinné poradenství, psychoterapii, podporu ve škole a v práci, v případě potřeby též farmakoterapii a psychoedukaci. Pro práci týmů včasné intervence je klíčová i spolupráce s dalšími službami a institucemi. Tým je úzce navázán na služby organizace Práh jižní Morava z.ú.,dále bude rozvíjet spolupráci s praktickými lékaři, psychiatry, školami nebo zaměstnanci úřadů může být zásadní pro včasné rozpoznávání příznaků duševního onemocnění.

Zavádění včasných intervencí v ČR vzniká v kontextu celé řady změn, které přináší reforma psychiatrické péče. V zahraničí fungují včasné intervence v různých organizačních modelech, často jako samostatné týmy. V ČR se jeví jako efektivní usilovat o pevné napojení těchto služeb na stávající komunitní týmy či na vznikající Centra duševního zdraví, která by měla v budoucnu pokrývat celé území státu. 

Tým včasné intervence Blansko působí od 1. 4. 2019 a je možné ho telefonicky kontaktovat každý všední den od 8 do 16 hodin, osobně pak každé pondělí mezi 8 a 10 hodinou na níže uvedené adrese.

Kontakt:

Telefon: +420 777 465 192

Adresa: Svitavská 2383/1b, Blansko

Email: blansko@nudz.cz

Web: www.vizdom.cz

Realizátor projektu:

Národní ústav duševního zdraví

www.nudz.cz

Autor redakce

Komentáře (0) Trackbacky (0)

Zatím žádné komentáře.


Zanechejte komentář

Zatím žádné trackbacky