Za koláče hospic doplatí domácí ultrazvuk

Tradiční osvětová akce a sbírka Koláč pro hospic se blíží. Ve středu 6. října se dozvíte vše, co vás zajímá o hospicové péči na Blanensku hned ve čtyřech městech okresu.
S čerstvými koláči budeme po celý den ve stáncích v Blansku na ulici Rožmitálova a v nemocnici, v Boskovicích na Masarykově náměstí a v nemocnici, v Letovicích na Masarykově náměstí a v Kunštátě na náměstí Krále Jiřího z Poděbrad. Můžete se nás zeptat na cokoliv z hospicové péče a přispět na nákup vybavení na tuto službu.
Konkrétní časy, kdy budeme na stáncích a více informací o sbírce najdete na www.blansko.charita.cz.

Zájem o službu Mobilního hospice sv. Martina na Blanensku stále stoupá. V loňském roce doprovodil hospicový tým 144 klientů, za letošní rok bylo v péči hospice 97 klientů.

Více o Koláči pro hospic a paliativní péči na Blanensku se dočtete v rozhovoru s vrchní sestrou Mobilního hospice sv. Martina Hanou Kudovou.

Co se děje s klientem poté, co jej převezmete do péče?

V první fázi zajistíme zdravotní péči, aby se pacientovi ulevilo od nežádoucích projevů nemoci jako jsou například bolesti, zvracení. Po domluvě s rodinou zajišťujeme zapůjčení kompenzačních pomůcek z naší půjčovny, především polohovacích lůžek a toaletních křesel. A pokud je to potřeba, domlouváme i charitní pečovatelskou službou.
Snažíme se, aby péče byla opravdu komplexní. Naše sestřičky a lékařky za klienty jezdí vždy, kdy to potřebují, v telefonickém kontaktu jsme denně. 

Co můžete klientovi a jeho blízkým nabídnout? V čem je péče v Mobilním hospici specifická?

Mobilní hospic je výjimečný tím, že nemocný člověk zůstává doma, kde se odehrává veškerá péče. A také tím, že se nestaráme pouze o pacienta, ale o celou rodinu, o jeho blízké. V našem hospici sv. Martina máme k dispozici multidisciplinární tým, takže při příjmu klienta do hospice jede do rodiny také sociální pracovnice, která pomáhá vyřídit různé dávky a také psycholožka. Ta, pokud je to potřeba, pracuje s rodinou dál.

V Mobilním hospici každý rok počet klientů stoupá. Očekáváte, že se bude hospicová péče na Blanensku ještě rozvíjet?

Myslím, si, že se rozvíjíme stále dál. Nejen v množství pacientů, ale například i co se týká vybavení našeho hospice. Snažíme se, aby péče byla čím dál lepší. Nedávno jsme například pořídili mobilní ultrazvuk, díky kterému můžou naše lékařky přesně určit, co klienty trápí a podle toho směřovat léčbu.

Je něco, co v domácí hospicové péči chybí?

Neustále bojujeme s nedostatkem personálu. Práce v mobilním hospici je náročná jak na čas, tak i na odbornost pracovníků. Navíc je tato práce psychicky náročná a některé zájemce může odradit. Ale přesto si myslím, že se všichni z týmu shodneme na tom, že tato práce je smysluplná a krásná zároveň. 

Zvládne opravdu každá rodina s vaší pomocí péči o umírajícího člověka

Všechno, co se dá zvládnout v nemocnici, dokážeme nabídnout rodině také. Jediným limitem jsou pečující. Nápor zodpovědnosti za těžce nemocného člověka a psychické vyčerpání někdy nedovolí zvládnout péči doma až do konce. Snažíme se tomuto předejít všemi možnými způsoby a podpořit pečujícího, aby v tom nebyl sám. Vnímáme to jako velkou potřebnost, proto jsme si v letošním roce vyškolili speciální dobrovolníky a byli bychom rádi, kdyby pečující od nich dokázali pomoc přijmout.

Čeká nás tradiční Koláč pro hospic. Proč je pro vás tato akce důležitá, co vám přináší?I když klientů hospice každý rok přibývá, snažíme se stále šířit povědomí o tom, co hospic dělá, jak pomáháme. Na stáncích bývají i lidé z hospicového týmu, za kterými přicházejí pozůstalí a sdílí s nimi svoje vzpomínky a zkušenosti. Letos bychom chtěli výtěžek z této akce použít na dokrytí nákladů za pořízení mobilního ultrazvuku.

Cílem Mobilní hospice sv. Martina je podpořit a doprovázet umírajícího člověka a jeho blízké v jejich domově, aby mohli společně a důstojně projít touto životní etapou.
Hospicovou péči zajišťují 24 hodin denně především zdravotní sestry a lékaři, spolupracujeme s psycholožkou, pastoračním asistentem a sociální pracovnicí.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *