Očkování psů

Ve středu 22.června 2022 od 16 – 17 hodin se v prostoru před OÚ Chrudichromy  uskuteční povinné očkování psů proti vzteklině.

Očkování se provádí s poplatkem 150,- Kč za jednoho psa za vzteklinu a 350 Kč kombinované očkování.

Vezměte s sebou očkovací průkazy.

Pokračovat ve čtení

Pro přečtení článku klikněte na odkaz zdroje: Očkování psů

Poděkování

Obec Chrudichromy a SDH Chrudichromy 

Děkuje všem sponzorům za podporu a pomoc s organizací Dětského dne.

Zejména :

JEDNOTA s.d.

STAVBY KOPŘIVA

FEROTECH s.r.o.

Apartmá Za kopcem

Tomáš Rožek

Pavel Klíma

Martin Tajovský

D2 MONT

Roman Kovář

DORM

YVONNE

Chladírenský servis STAŇEK

KOUDELKA DESIGN s.r.o.

Petr Pospiech

Lenka Pospiechová 

Pokračovat ve čtení

Pro přečtení článku klikněte na odkaz zdroje: Poděkování

ODEČET VODOMĚRŮ

ODEČET VODOMĚRŮ

 

 Společnost VAS Boskovice oznamuje, že bude dne 4.4.2022 a 5.4.2022 v odpoledních hodinách  provádět v obci odečet  vodoměrů.

Prosíme v případě nepřítomnosti o vyvěšení stavu spotřeby na viditelném místě.

 

Pokračovat ve čtení

Pro přečtení článku klikněte na odkaz zdroje: ODEČET VODOMĚRŮ

Hlášení, informace pro občany

 

 

JARNÍ SBĚR ŽELEZNÉHO ŠROTU.

SDH Chrudichromy provede svoz v sobotu 2. dubna 2022 od 9:00 hod.

Železný šrot, elektrospotřebiče, připravte předem na hromadu před dům (těžké věci vyneseme).

 

SBĚR NEBEZPEČNÉHO ODPADU A PNEUMATIK.

Od 10:00 hod do 12:00hod bude otevřena přístupová cesta do sběrného místa na tělese autostrády. Občané mohou nebezpečný odpad a pneumatiky odevzdat pouze v tuto dobu na určené místo.

Mezi nebezpečný odpad se řadí oleje, znečištěné obaly, barvy, lepidla, pryskyřice, mastné tkaniny, ředidla, rozpouštědla, kyseliny, zásady, pesticidy, léky, AKU baterie, monočlánky, atd.

Děkujeme, že třídíte odpad. 

 

 

ÚHRADA MÍSTNÍCH POPLATKŮ 2022.

Připomínáme úhradu poplatků ze psů a za popelnice, můžete hradit na pokladně úřadu nebo převodem na účet obce: 240897312/0300. Při platbě uveďte do poznámky např. „rodina Měkutova, 3x odpady, 1x pes.“

 

Poplatek za psa činí 150 Kč za jednoho psa, 200 Kč za každého dalšího.

Poplatek za odpady činí 700 Kč na osobu.

 

Pokračovat ve čtení

Pro přečtení článku klikněte na odkaz zdroje: Hlášení, informace pro občany

Apel na zodpovědné třídění bioodpadu

Apel na zodpovědné třídění bioodpadu!

Opakovat stále dokola, co do hnědé popelnice patří, asi není potřeba, to už vědí i malé děti. V některých obcích, ze kterých sváží odpad TS Malá Haná, ale bohužel občané míchají do bioodpadu věci, které tam nepatří a kompostárna je pak nucena celý svoz odmítnout a znečištěný náklad se musí převézt na skládku.

Nezodpovědní občané se někdy ani nenamáhají s vysypáním bioodpadu ze sáčků. 

  

Chleba dobře, sáček špatně! Dětské plínky, sáčky a jiný směsný odpad…. celé špatně!

Co to znamená pro občany a obec? Obci se tak zvýšil podíl směsného odpadu, za který je vysoká úhrada skládce i státu na poplatcích. S čistým bioodpadem by platila polovinu na kompostárnu a kompost by pak byl využitý do půdy. A obec by si zvýšila procenta třídění. Pokud by se toto lajdáctví mělo opakovat při každých svozech, tak to znamená zvýšení poplatků za odpad, víc než bude nutné!

Apelujeme na všechny, aby třídili zodpovědně!

Bioodpad nikdo již na kompostárně netřídí a nedivíme se kompostářům, že jsou zděšení a naštvaní! Zkuste si do kompostéru doma dát taky plesnivé rohlíky i se sáčkem, sem tam vyhodit roušky, dětské plínky, květináče apod. Bude z toho opravdu „pohledný a výživný“ kompost, až kompostér budete vyprazdňovat a dávat si to na zahrádku!

Často se také stává, že pokud někdo nemá v zimě bioodpad, tak do hnědé popelnice dává směsný odpad a pak hnědou nádobu přistaví se svozem směsných odpadů. Hnědé nádoby jsou pouze na bioodpad, a pokud ji někdo takto zneužívá, tak porušuje podmínky dotace a smlouvu o výpůjčce.

Všem, kteří se chovají zodpovědně k sobě i k okolí mnohokrát děkujeme a věříme, že i těm ostatním nebude jedno, co do nádob odhazují!

Je to to nejjednodušší, co můžete přírodě vrátit, když budete zodpovědně nakládat se svými odpady!

 

Pracovníci kompostárny si dali práci s vybráním odpadu z lednového svozu, aby nám předvedli, co jim tam vozíme od našich občanů. Uznejte, že takto znečištěná Pokračovat ve čtení

Pro přečtení článku klikněte na odkaz zdroje: Apel na zodpovědné třídění bioodpadu

Informace pro občany

Informace pro občany:

1. Matrika

K 31.12.2021 bylo v Chrudichromech přihlášeno  214 obyvatel.

V roce 2021 se přistěhovali  4 občané, odstěhovali  4, narození    0,  úmrtí   3.

2. Tříkrálová sbírka 2022 proběhne v naší obci v sobotu dne 8. ledna 2022 od 9:00 hod.

 

3. Místní poplatky 2022 dle platných obecně závazných vyhlášek:

 Ze psů – 150 Kč za jednoho psa, 200 Kč za každého dalšího

Komunální odpad – 700 Kč za občana. Vzhledem k výraznému růstu nákladů na obecní systém odpadového hospodářství  byla nižší výše poplatku neudržitelná (poplatky se v naší obci dosud nezvyšovaly, obec  se vždy snažila dorovnat výdaje na odpady z rozpočtu).

V roce 2022 se zvyšují poplatky spalovny SAKO Brno o 150  Kč/t, Remat Letovice o 200 Kč/t, skládka o 80 Kč/t.

Obce mají od r. 2021 povinnost odděleně soustřeďovat recyklovatelné složky komunálního odpadu :

Dnes alespoň 50%

2025 – 2029 alespoň 60 %

2030 – 2034 alespoň 65 %

od roku 2035 alespoň 70 %

Dnes splňuje vysoké procento třídění pouze 20% obcí v ČR.

V budoucnu hrozí sankce za neplnění  % třídění až 200 000 Kč !!!

Apelujeme na vás proto, abyste důsledně třídili odpady. Poplatek za skládku v r. 2022 činí 500 Kč/t, kdybychom však odpady netřídili a obec měla ve výsledku více než 190 kg/občan/rok směsného komunálního odpadu, platili bychom za skládku 900 Kč/t a muselo by dojít k dalšímu zvýšení místního poplatku.

 

V Chrudichromech 6.1.2022

Pokračovat ve čtení

Pro přečtení článku klikněte na odkaz zdroje: Informace pro občany

Hlášení, informace pro občany

Hlášení obce

 

 

 1. Mikulášská nadílka bude pro pozitivní ohlasy probíhat stejně jako v loňském roce tj. 5.12. budou obcí od 17 hodin procházet Mikuláš s andělem a čerty. Rodiče, kteří mají zájem, aby je družina navštívila se mohou nahlásit na tel.: 602 571 526 a to do 1.12.2021.

 

        Žádáme občany, aby dodržovali aktuální hygienická opatření.

 

 1. Od pondělí bude probíhat oprava propadlého propustku a vozovky u zastávky autobusu.  Po dobu opravy bude omezen průjezd obcí a komunikace na křižovatce u kapličky a zastávky autobusu v místě prací uzavřena. Žádáme občany, aby využívali zbývající příjezdové komunikace do obce.

Pokračovat ve čtení

Pro přečtení článku klikněte na odkaz zdroje: Hlášení, informace pro občany

Hlášení, informace pro občany

 

 • Tj Sokol Chrudichromy pořádá pro děti i rodiče pravidelné nedělní sportovní odpoledne.

        Přijďte si zahrát florbal, nebo jiné hry.  Začínáme již 7.11.2021 od 17- 18hodin v Kulturním domě.

 • PILÁTES s Eliškou Servusovou,

       bude bývat každou neděli v KD a to od 7.11.2021 začátek v 19hodin. 

        Mohou se zúčastnit i ti kdo se předem nepřihlásili. Sebou sportovní oblečení, obuv, případně cvičební podložku. Cena za lekci je 80kč.

 • TOPENÁŘSKÝ SERVIS s.r.o. a společenství kominíků a topenářů 

  Bude provádět v naší obci revize kotlů na tuhá paliva.

  Dále pak provádí revize, kontroly a čištění komínů,

  kontroly kotlů na plynná paliva.

   Termín revizí a kontrol se uskuteční  v PONDĚLÍ 22.11.2021

   -cena za kontrolu a čištění komínu je 350 Kč

  -cena za kontrolu a čištění plynového kotle je 350 Kč

  -cena za revizi kotle na tuhá paliva je 800 Kč

   Zájemci se mohou objednat telefonicky na telefonním čísle: 608 748 989

   S pozdravem: TOPENÁŘSKÝ SERVIS s.r.o

           Malá Morávka 287, 793 36

                                                                                                                                                                                            

Pokračovat ve čtení

Pro přečtení článku klikněte na odkaz zdroje: Hlášení, informace pro občany