Listy regionů
28Čer/160

Děti, básnily jste s námi?

knihovna blansko logo

Začalo to 30. května 2016. Vlastně už týden před tím - připravovali jsme spoustu dětských básniček od různých autorů i bez nich, tiskli jsme, řezali, stříhali a hlavně - těšili se. A moc! V ono pondělí 30. května jsme rozmístili po celé knihovně (no dobře, tak jenom v místech, kam můžete všichni) první velkou várku básniček a čekali. Školní dopoledne bylo jasné, ale když se ani odpoledne nikdo neobjevil a básničky se naopak skrývaly na stále stejných místech, začali jsme být lehce nervózní.

28Čer/160

Po stopách významných osobností Blanenska

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Od pátku 1. července si budou moci návštěvníci zámku v Blansku zpetsřit své prohlídky. Muzeum Blanenska pro ně a zejména jejich děti připravilo zábavný doplněk standartních prohlídek stálých expozic. Děti se prostřednictvím jednoduchých úkolů seznámí s osobnostmi, které na Blanensku žily, setkají se s vynálezci, šlechtici, spisovatelem i malířem a s objeviteli Moravského krasu.

27Čer/160

Fotoreportáž ze slavnostního ukončení 6. ročníku „UNIVERZITY“

P1090828

Ve středu 22. června 2016 převzali úspěšní frekventanti 6. ročníku pilotního projektu Městské knihovny Blansko „Blanenská univerzita (nejen) pro seniory“ s tématikou VŮNĚ FRANCIE z rukou starosty města Blanska Mgr. Ivo Poláka, vedoucí odboru školství, kultury, mládeže a tělovýchovy MÚ Blansko Mgr. et Mgr. Petry Skotákové, lektorky projektu Mgr. Dany Hrazdírové a ředitele knihovny Mgr. Pavla Přikryla Osvědčení o absolvování.

Příjemnou neformální atmosféru přibližují fotografie Ladislava Krále.

Mgr. Pavel Přikryl, ředitel Městské knihovny Blansko

24Čer/160

Získání akreditace pro obor Klinické logopedie v Nemocnici Blansko

nemocnice blansko logo

Nemocnice Blansko získala pro obor Klinická logopedie druhou akreditaci. Stala se tak jedním z mála pracovišť v České Republice, které splnilo podmínky Ministerstva zdravotnictví ČR k uskutečňování vzdělávání klinických logopedů v celém rozsahu specializačního výcviku.

První akreditaci získala v tomto oboru Nemocnice Blansko již v roce 2013. Jednalo se o uznání části vzdělávacího procesu. Pracovištěm prošlo přes dvacet stážistů z celé republiky.

21Čer/160

„Blanenská univerzita (nejen) pro seniory“ vstupuje do sedmého ročníku

knihovna blansko

Pilotní projekt Městské knihovny Blansko „Blanenská univerzita (nejen) pro seniory“ ukončí šestý ročník (slavnostní předání Osvědčení o absolvování proběhne 22. června 2016) a plynule vstoupí do sedmého ročníku, který bude odstartován v září 2016 a potrvá do června 2017.

Náplní bude cyklus deseti praktických výtvarných dílen doplněných teoretickou částí pod názvem VÝTVARNO V BĚHU ČASU.

Lektorování se ujme výtvarnice a pedagožka Eva Juračková.

20Čer/160

RASTISLAV završuje sezónu Smetanovou Litomyšlí

LB_27266

Pěvecký sbor "RASTISLAV Blansko, z. s." prožil další úspěšnou sezónu. Na podzim roku 2015 se sbor předvedl s Filharmonií Bohuslava Martinů v Blansku, kde nabídl domácímu publiku Rejchovo dílo Te Deum laudamus. S tímto dílem také zpěváci putovali v listopadu do německého města Waldsassen, kde za spolupráce s tamním sborem a premiérově i s brněnským orchestrem Czech Virtuosi předvedli ještě i Mozartovo dílo Velkou mši c-moll. Mezi těmito koncerty však Rastislav musel stihnout ještě i výjezd do vzdálenějšího hesenského města Wiesbaden, kde zazpíval za doprovodu Filharmonie Hradec Králové Orffovu Carminu Buranu. Toto dílo bylo ve stejném obsazení (krom sólistů) reprízované v České republice, a to v Novém Boru. V prosinci sbor zvládl tři vánoční koncerty - dvě provedení Rybovy České mše vánoční v Brně a tradiční vánoční a zároveň výroční koncert v Blansku. První část sezóny byla hektická a toto nasazení neustávalo ani v dalším období.

16Čer/160

Fotoreportáž z akce „UŽ JSEM ČTENÁŘ“

Ve středu 8. 6., v pátek 10. 6. a také v úterý 14. 6. 2016 proběhlo v oddělení pro děti a mládež Městské knihovny Blansko vítání žáků 1. tříd blanenských základních škol do řad čtenářů „UŽ JSEM ČTENÁŘ“.

Nové malé čtenáře ze Základní školy v Blansku na Dvorské ulici pasoval ve středu 8. 6. 2016 jako templářský rytíř první místostarosta města Blanska Ing. Jiří Crha.

16Čer/160

Den pro děti v Nemocnici Blansko

den pro deti

15Čer/160

V sobotu 18. června proběhne v jeskyni Býčí skála ojedinělý koncert

Iva Bittova_ByciSkala_2016_web

Vystoupí na něm Iva Bittová, která pro tuhle mimořádnou příležitost vytvořila speciální program nazvaný „ v srdci hory“. Čeká nás ojedinělý hudební zážitek. „Halštatská síň“ Býčí skály, kde se koncert koná, má nejenom neopakovatelnou a unikátní akustiku, ale též se zapsala do historie naší krajiny nálezem slavného halštatského pohřbu, který co do své velkoleposti u nás nemá obdoby a dodnes poutá pozornost vědců a historiků. Krásu podzemního prostoru a „genius loci“  Býčí skály Iva Bittová dokáže plně využít, celý koncert bude čistě akustický bez jakéhokoliv ozvučení.

14Čer/160

Den s Policií ČR v Blansku

den s policii

13Čer/160

Zájezd na rekonstrukci bitvy u Hradce Králové 1866

bitva u hradce kralove

10Čer/160

Blanensko hledá svou vizi vzdělávání

DSC_2867

Základní informace o projektu

Projekt nazvaný Místní akční plán na území ORP Blansko, realizovaný Místní akční skupinou Moravský kras, z.s., je jedním z projektů podpořených v rámci výzvy 005_15_005 realizovaných v rámci celého území ČR.

9Čer/160

Za pomoc a podporu děkuje

oblastní charita Blansko logo

Říká pracovník:

V OCH Blansko pracuji již více než 10 let, z toho převážně v Azylovém domě pro matky s dětmi. Asi každá z nás nikdy nezapomene na tvář první maminky, kterou do Azylového domu přijímala. Naši pomoc vyhledají ženy z různých důvodů – jsou oběti domácího násilí, obchodu s lidmi, ocitly se bez přístřeší aj. Všechny však mají něco společného. Hledají cestu. Cestu, na které jim my, pracovníci v sociálních službách, podáme pomocnou ruku a pokusíme se usnadnit jim hledání. Občas se setkáme s tím, že uživatelé Azylového domu budí v okolí pohoršení či opovržení. My, kteří s nimi trávíme 24 hodin denně, 7 dní v týdnu víme, že maminky dělají v rámci svých možností vše, co je v jejich silách. Ano, i my je napomínáme za vulgární vyjadřování dětí a nepřiměřený hluk, ale zároveň za tím vším vidíme tu lidskou stránku. Je to pouze jejich reakce na situaci, do které se dostaly. Jak projevit strach, bezmoc, smutek? A tito lidé si prošli násilím, ztrátou někoho blízkého, odloučením od kamarádů. Kdo nám dává právo takovou ženu posuzovat? Opravdu žijeme v době, která se pyšní svou vyspělostí, informovaností, a přes to je zde tolik sociálně slepých lidí? Nikdo z nás neví, kdy se dostane do situace, v které bude on sám potřebovat pomoc najít cestu.

7Čer/160

Červnové Hudební toulky – Ella Fitzgerald

fitzgerald

Ella Fitzgerald byla americká jazzová zpěvačka, která se narodila roku 1917. Za svůj život napsala a nazpívala stovky oblíbených písní. Je také nazývána "First Lady of Song" a patřila po více než půl století mezi nejpopulárnější jazzové zpěvačky v USA. Během svého života obdržela 13 cen Grammy a vydala více než 40 alb.

O životě a díle této zpěvačky si přijďte poslechnout do multifunkční místnosti „Kulturka“ Městské knihovny Blansko 14. června 2016 v 17 hodin.

6Čer/160

Provoz blanenské knihovny o letních prázdninách

provoz knihovny

3Čer/160

Program Noci kostelů 10. června 2016 v dřevěném kostele, na ul. Rodkovského 7 v Blansku

Kostel_2

Srdečně Vás zveme k návštěvě této jedinnečné památky v našem kraji:

- 17:00  hodin  zahájení, otevření kostela a zvonění zvonů

- 17:30  hodin  slavnostní bohoslužba

- 18:30 až 22:00 hodin  průvodcovská činnost s výkladem historie kostela

Po celé odpoledne hrají dudáci na rozmanité hudební nástroje. Součástí prohlídky je malá kavárnička v místnosti pod kostele

3Čer/160

You Dream We Run, charitativní 24hodinový štafetový běh v Blansku 10.-11.6.2016

you dream we run

Letos se přihlásil rekordní počet běžců - 1268. Handikepovaný cyklista Ivo Koblasa z Černé Hory, který bude reprezentovat Českou republiku na Paralympic Games v září v Brazílii zahájí společně se starostou Blanska Mgr. Ivo Polákem v 16.00 hodin YOU DREAM WE RUN. Zajede na svém kole čestné kolečko na dráze.

Všichni jste srdečně zváni.

2Čer/160

Prodej na ulici opět lákal

DSCN1545

Letošní BURZA (prodej vyřazených knihovních jednotek z fondu knihovny) proběhla během tří květnových střed, i díky příznivému počasí, úspěšně.

Protože se vždy snažíme v naší práci přijít s něčím novým, jednu středu jsme prodejní dobu prodloužili až do 17 hodiny. Na výsledku to bylo znát.

1Čer/160

Návštěva Italů

Vážení přátelé, srdečně Vás zveme na akce, které jsme připravili při příležitosti návštěvy členů italského Kulturního spolku přátel Čech a Moravy.

Ve dnech 2. – 5. 6. 2016 přijedou do našeho regionu Italové z okolí Trenta. Jsou to potomci italských uprchlíků, kteří k nám byli vysídleni během 1. světové války. Žili téměř ve všech obcích bývalého hejtmanství Boskovice.

31Kvě/160

Koncert Jaroslava Uhlíře v letním kině v Lysicích

Uhlíř A4

Známý skladatel a zpěvák Jaroslav Uhlíř míří do Lysic na Blanensku. Jeho písničky z pohádek Tři veteráni, Princové jsou na draka, S čerty nejsou žerty, Ať žijí duchové, Lotrando a Zubejda, filmů Vrchní prchni, Vratné lahve i ty, které složil a nazpíval společně se Zdeňkem Svěrákem (Narozeninová, Mravenčí ukolébavka, Krávy…) jsou tak oblíbené a známé, že si je s chutí zpívají všechny věkové generace. Jako předskokani vystoupí Jakub Nesnídal a dětská skupina Blackstars Band. Připraven je i dětský program a skákací hrad.