Listy regionů
18Pro/140

Pro betlémské světlo na radnici i do kostela

betlemske svetlo

Pro mnoho blanenských rodin je neodmyslitelnou součástí vánočních svátků betlémské světlo. Skauti ho budou rozdávat v úterý 23.12. od 11:00 do 21:00 hodin na radnici a na Štědrý den od 9:00 do 12:00 hodin v kostele svatého Martina na Starém Blansku.

Úterní odpoledne v budově radnice zpříjemní kulturní program. Můžete posedět a zaposlouchat se do některého z připravených vystoupení.

  • 15:00 h Perličky – pěvecký sbor blanenského gymnázia
  • 16:00 h MARTINI band – Zpívání Jezulátku
  • 17:00 h Křesťané města – Paprsky světla & acoustic worship
  • 18:00 h Kvartet „Akcent unplugged“ – světlo Vánoc v poprockovém hávu
  • 19:00 h Šnek a hosté – Poklona Jezulátku
  • 20:00 h Bratři Šebelovi – Písně vánoční i jiné
17Pro/140

Zápis dětí do 1. ročníku základního vzdělávání pro školní rok 2015/16

blansko logo

Ředitelé základních škol v Blansku oznamují, že v úterý dne 3. února 2015 od 14:00 do 17:00 hodin provedou na všech základních školách v Blansku zápis dětí do 1. ročníku základního vzdělávání pro školní rok 2015/16. Náhradní termín je další den, tj. ve středu dne 4. února 2015 od 14:30 do 16:00 hodin.

K zápisu k povinné školní docházce je zákonný zástupce povinen přihlásit dítě, které dosáhne do 31. srpna 2015 šestého roku věku. Povinná školní docházka se vztahuje na státní občany ČR a na občany jiného členského státu Evropské unie, kteří na území ČR pobývají déle než 90 dnů. Dále se povinná školní docházka vztahuje na jiné cizince, kteří jsou oprávněni pobývat na území ČR trvale nebo přechodně po dobu delší než 90 dnů, a na účastníky řízení o udělení mezinárodní ochrany.

17Pro/140

Eviny traviny

Plakát + pozvánka - výstava EVY JURAČKOVÉ, 9.1.2015-page-001

První výstavou v novém roce 2015, kterou připravujeme v blanenské knihovně, budou obrazy rozhodně ne neznámé výtvarnice a pedagožky paní Evy Juračkové.

Eva Juračková vystudovala střední školu v oboru reklama - propagace, doplnila si vzdělání na Masarykově univerzitě v Brně o pedagogiku a dále na NIDV Brno, rovněž pedagogického zaměření. V letošním školním roce bude navíc končit studium arteterapie na Masarykově univerzitě v Brně.

Již 26. rokem učí v ZUŠ Blansko především mladší žáky, 6 let působí také na blanenském gymnáziu - jak jinak, než jako učitelka výtvarné výchovy.

16Pro/140

Chodci a reflexní prvky

logo besip

Podzimní měsíce každý z nás vnímá jinak. Zatímco někteří si užívají pestré barevnosti přírody díky zabarvení korun stromů, jiní podzim berou jako přechodné období, které přinese zimu a s ní spojené aktivity v podobě kulturních tradic jako jsou Vánoce či oslava příchodu Nového roku nebo se jen nemohou dočkat sportovních aktivit, které jsou se zimním obdobím nerozlučně spojeny. Ať tyto měsíce vnímáme jakkoliv, z pohledu bezpečnosti silničního provozu se jedná o jedno z nejrizikovějších období roku. Nejen, že se v těchto měsících velice často mění klimatické podmínky v jednotlivých dnech, ale především časový úsek dne, který můžeme nazývat „sníženou viditelností“, kdy se účastníci silničního provozu nevidí zřetelně navzájem mezi sebou, se výrazně prodlužuje.

16Pro/140

Pokřtili jsme ŠKOLNÍ LÉTA VE ŽLEBU (1943 – 1948)

P1050714e

Za mimořádného zájmu nejen blanenské veřejnosti proběhl 5. prosince 2014 v Městské knihovně Blansko slavnostní křest publikace „Školní léta ve Žlebu (1943 - 1948)“ autora Ing. Luďka Půlpitla, CSc.

Sedmá kniha z neformální edice blanenské knihovny „KráLiK aneb Krásná Literatura Kraje“ spatřila světlo světa ve velmi příjemné atmosféře pátečního adventního podvečera.

Reportážní fotografie pořídil Ladislav Král.

15Pro/140

Prožili jsme DEN PRO DĚTSKOU KNIHU 2014

Den pro DK 2014 007

Městská knihovna Blansko se letos opětovně, stejně jako asi 150 dalších knihoven v České republice, zapojila do celostátní akce DEN PRO DĚTSKOU KNIHU.

Svaz knihovníků a informačních pracovníků České republiky ji každoročně pořádá jako hold dětskému čtenářství.

Na sobotní dopoledne před první adventní nedělí, 29. listopadu 2014, jsme do knihovny pozvali rodiče s dětmi na tvořivou dílnu, vystoupení dramatického kroužku a prodej dětských knih.

Vždyť právě v tomto období je dobré myslet na knížku jako dárek. V období dlouhých večerů se nabízí strávit s dětmi nezapomenutelné chvíle společným předčítáním.

15Pro/140

ÚSPĚŠNÝ VOLEJBALOVÝ VÍKEND

IMG_20141214_092231

V sobotu 13. 12. 2014 se uskutečnilo v Tišnově další kolo krajského volejbalového přeboru starších žákyň. Družstvo ASK se postupně utkalo s celky Sokola Předklášteří, Junioru Brno a Slovanu Ivančic. Po slabším výkonu v prvním utkání se výkon našich hráček neustále zlepšoval a výsledkem byla nakonec trojice vítězství a první místo v tabulce, což znamenalo zasloužený postup do vyšší výkonnostní skupiny.

V neděli 14. 12. se uskutečnil ve sportovní hale v Letovicích další turnaj ze série Barevného jihomoravského minivolejbalu mladšího žactva. Tentokrát jsme postavily v červené a oranžové kategoriích dvě a dvě dvojice. V konkurenci 88 dvojic jsme dosáhli na následující umístnění:

12Pro/140

Vyberte nejlepší sportovce a trenéry města Blanska za rok 2014

blansko logo

V blanenském sportovním kalendáři je měsíc prosinec již tradičně vymezený pro přípravu na vyhlášení nejlepších sportovců našeho města. Návrhy na ocenění významných úspěchů dosažených blanenskými sportovci v letošním roce mají možnost podat jak sportovní subjekty působící na území města, tak i sportovci nebo jednotlivci z řad příznivců sportu.

Z podaných návrhů bude vyhodnoceno 10 nejlepších jednotlivců, 3 nejúspěšnější kolektivy, 3 osobnosti z řad trenérů a jedna osobnost, která se v roce 2014 nejvíce zasloužila o zviditelnění města na sportovním poli.

11Pro/140

Příspěvky z rozpočtu města

blansko logo

Město Blansko sděluje, že termín pro podání žádosti na poskytnutí příspěvku na činnost zájmových organizací pro rok 2015 je stanoven do 31.01.2015.

Žádosti musí být podány v souladu se směrnicí města č. 4/2014 „Poskytování příspěvků a dotací z rozpočtu města Blansko“ a na formulářích, které tvoří přílohy této směrnice.

O poskytnutí těchto příspěvků bude rozhodovat rada města (u částek do 50 tis. Kč) a zastupitelstvo města (u částek nad 50 tis. Kč), a to na základě projednání v příslušných komisích rady města.

Směrnice a formuláře jsou k dispozici na příslušných odborech MěÚ a na internetových stránkách města www.blansko.cz.

11Pro/140

„Od chvíle, co jsem ve službě faráře, mám pocit, že Vánoce jsou naplněné tím, co jejich jest, že jsou to Vánoce se vším všudy“, říká farář Martin Kopecký

Obnova manželských slibů

Napadlo mě udělat v tuto předvánoční dobu rozhovor se „svým“ farářem, který mne oddával s mým mužem, křtil naši dceru a pochovával mého dědečka. Známe se spoustu let a tak mne napadlo popovídat si s ním o tom, jak prožívá nadcházející svátky.

Zatímco pro většinu lidí jsou vánoční svátky a příchod nového roku obdobím klidu a dovolené, faráři mají honičku. Co všechno musíš stihnout? Záleží na církvi i na farnosti, ale je pravda, že už začátkem adventu začíná pro faráře spousta radostných setkání, bohoslužeb a úkolů. I když naše děti i manželka říkají, že zatímco ostatní mají Vánoce plné rodinné pohody, tak oni svého tátu o Vánocích prakticky vůbec nevidí. Je to tak, to je součást této služby - farář jezdí sem a tam, z bohoslužby na bohoslužbu. Zvlášť, když mám na starost 12. kostelů a kaplí. Řada lidí je smutná, že končí Vánoce a oni se musí zase vrátit do práce, a já si říkám: Sláva, je po Vánocích, trochu si odpočinu. Ale abys mě špatně nepochopila - je to krásné a mám to rád. Od chvíle, co jsem ve službě faráře, mám pocit, že Vánoce jsou naplněné tím, co jejich jest, že jsou to Vánoce se vším všudy. Krásné jsou raní roráty za rozbřesku nového dne v adventu, milá setkání o adventních koncertech, atmosféry noci narození Páně při půlnoční.

11Pro/140

Zrušení krizové pomoci

oblastní charita Blansko logo

Diecézní charita Brno - Oblastní charita Blansko na území své působnosti k 30. 11. 2014 ruší registrovanou sociální službu, která je součástí komplexu služeb Centra “PRO“ Blansko. Jedná se o pobytovou krizovou pomoc, která poskytovala krátkodobé bezplatné ubytování a podporu rodinám, kterým jejich aktuální životní situace neumožňovala zůstat v jejich dosavadním prostředí. S přechodem financování sociálních služeb z Ministerstva práce a sociálních věcí na kraje dochází k optimalizaci sítě těchto služeb. Tuto optimalizaci projednal na území okresu multidisciplinární tým ve spolupráci Jihomoravském krajem. Pro některé služby to znamená jejich zánik.

11Pro/140

Křest Kalendáře 2015 Domova OLGA Blansko

knihovna blansko logo

Blanenský stacionář pro dospělé spoluobčany s mentálním postižením Domov OLGA vydává pro rok 2015 svůj kalendář.

Autorkou je mladičká brněnská fotografka Vendula Mičová (www.google.cz - Vendula Mičová), která s nebývalou empatií, zcela netypickou pro svůj věk (13), zachytila několik momentů ve zmíněném zařízení, aby tak přispěla k prohlubování integračních snah občanského sdružení Hnutí Humanitární Pomoci (HHP), které domov zřídilo a provozuje.

10Pro/140

Výstavní sezóna 2015 v Městské knihovně Blansko

výstava

Končící výstavní sezóna roku 2014 ve výstavní místnosti Městské knihovny Blansko patřila mezi pestré, inspirativní a bezesporu také úspěšné. Dokázala to především blanenská veřejnost svojí početnou účastí nejen na vlastních vernisážích, ale také po celou dobu konání jednotlivých výstav.

Jako funkční opatření se ukázalo přesunutí termínu zahájení výstav na druhý pátek v příslušném měsíci. Doba trvání zůstala stejná - 4 týdny.

Novou výstavní sezónu zahájíme v pátek 9. ledna 2015 vernisáží výstavy obrazů známé regionální výtvarnice a pedagožky paní EVY JURAČKOVÉ, která se v převážné míře představí tou částí své tvorby, která je jí osobně nejbližší – obrázky s rostlinnými motivy.

10Pro/140

PRŮVODCE NA DOBU ADVENTU A VÁNOC L.P. 2014 V DŘEVĚNÉM KOSTELÍKU – HUSOVĚ SBORU CÍRKVE ČESKOSLOVENSKÉ HUSITSKÉ V BLANSKU

Srdečně Vás všechny bez rozdílu, věřící (kteréhokoliv vyznání), hledající i nevěřící zveme na ztišení, ve společenství víry, naděje a lásky. Udělejte si prosím, čas a přijměte pozvání. Věřím, že nebudete litovat.

*** DOBA ADVENTNÍ ***

V pátek 19.12. v 17:30 hodin je připraven šestý adventní pořad - Pěvecký sbor Radost při Klubu důchodců v Blansku.

V sobotu 20.12. v 6:30 hodin ranní roráty se společnou snídaní.

V neděli 21.12. 9:00   hodinprožijeme liturgii 4. neděle adventní. Slavíme svátost pokání a veřejnou zpověď. Modlitební den farnosti.

V neděli 21.12. v 17:30 hodin je připraven poslední, sedmý adventní koncert  -  Cimbálová Muzika MAJERÁN /dříve Drahan/

V úterý 23.12. od 9:00 hodin zdobení vánoční výzdoby v kostele, úklid, stromeček pro zvířátka před kostelem.

*** VÁNOČNÍ DOBA***

Ve středu 24.12. VE 22:00 hodin
TRADIČNÍ      „PŮLNOČNÍ“   -  VIGILIE NAROZENÍ PÁNĚ.

9Pro/140

Přednášky ZO ČZS zahrádkářů Blansko v roce 2015

POZVÁNKA-page-001

8Pro/140

Zábavný večer s Petrem Švancarou

svancik-nahled

8Pro/140

BK Blansko sehrálo utkání v Podolí

20141007verabasket25

Děvčata z přípravky Basketbalového klubu Blansko, které hrají pod hlavičkou DDM sehrála dne 1. 12. 2014 další soutěžní utkání POHÁHU Mini basketbal Brno. Tentokrát jim za soupeře bylo velmi dobré družstvo RENOCAR Podolí. Utkání se hrálo na palubovce soupeře a opět proti našim děvčatům stálo smíšené družstvo 9 ti až 11ti - letých chlapců a dívek. Naše děvčata podlehla v tomto utkání svým soupeřům po vyrovnaném zápase v poměru 52 : 41. Ještě ve třetí čtvrtině utkání dokázala otočit nepříznivý výsledek a vedla 24 : 26. Pak se však projevila vetší dravost chlapců v družstvu soupeře a také menší herní zkušenosti našich děvčat, která hrála teprve třetí soutěžní utkání. Svoji roli sehrála i větší únava na naší straně, kde utkání hrálo 12 děvčat, kdežto družstvo RENOCARU hrálo se 3 kompletními pětkami.

5Pro/140

Cena Jihomoravského kraje pro Jaroslava Martináska

rastislav

První prosincové úterý letošního roku byly na zámku v Mikulově uděleny Ceny Jihomoravského kraje 2014 významným osobnostem kulturního i společenského života.

Cena Jihomoravského kraje je ocenění, kterým zastupitelstvo Jihomoravského kraje oceňuje vynikající zásluhy o rozvoj našeho regionu, hrdinské a jiné výjimečné činy osobností, které se na území kraje narodily, žijí nebo jsou s ním spojeny svým působením, jejichž život, dílo, činnost nebo jednání výrazným způsobem reprezentuje v určité oblasti Jihomoravský kraj a přispívá k jeho věhlasu a dobrému jménu, a které svými morálními kvalitami mohou být příkladem. Cena se uděluje od roku 2004 a jejími držiteli jsou vědci, výtvarníci a hudebníci, sportovci, dobrovolní hasiči a profesionální záchranáři i občané, kteří neváhali nasadit svůj život pro pomoc a záchranu druhého.

5Pro/140

Pivovar Černá Hora přináší před Vánoci speciální kolekce piv

černá hora

Pivovar Černá Hora již tradičně dělá radost všem pivním fajnšmekrům. Pro adventní čas si přichystal oblíbený pivní Adventní kalendář, Vánoční mixpack a Dárkové balení pivních stylů. Kromě piv z Pivovaru Černá Hora zde milovníci zlatavého moku objeví i další piva z regionálních pivovarů skupiny Pivovary Lobkowicz.

4Pro/140

Muzeum Blansko zve na Hudbu na blanenském zámku

HBZ-14-3-pozv-page-001