Listy regionů
18Dub/180

Aktivity senátorky ke 100. výročí ČSR

V roce 2018 se slaví na mnoha místech 100. výročí založení Československé republiky.  Oslavy probíhají po celý rok 2018 a zahrnují mnoho akcí, na kterých se podílí celá řada institucí i jednotlivců. K oslavám 100. výročí vzniku samostatného Československa se připojuje také svými aktivitami senátorka Jaromíra Vítková.

18Dub/180

Městys Svitávka zve na jarní koncert Lásky a životy žen

FB_IMG_1523824265225

16Dub/180

Výstava Bohuslava Odehnala v Obecním domě v Mladkově

plakát výstava odehnal

16Dub/180

TJ Sokol Svitávka nacvičuje na všesokolský slet

Photo0116

Na XVI. všesokolský slet, který se uskuteční v Praze ve dnech 1. – 6. července 2018  již pilně nacvičují skladbu" Meďové" rodiče a děti v Tj Sokol Svitávka. Je to velmi milá skladba pro dvou až pětileté děti, které cvičí s plyšovým medvědem, ten je chvíli hračkou a podruhé zase polštářkem. Cvičení je provázeno hudbou z večerníčků Míša kulička, Méďové a také  hit Medvědi nevědí.

Skladba bude prezentována nejen na všesokolském sletu v Praze, ale i na oblastních sletech, které uskuteční během května a června.

12Dub/180

Nemocnice Boskovice 60 let poskytuje zdravotní služby lidem z široké spádové oblasti

profjanecek0418_002

V říjnu roku 1958 byla slavnostně otevřena nemocnice v Boskovicích. Nejdříve byla dána do provozu poliklinika a postupně také všechna lůžková oddělení - interní, chirurgické, ortopedické, gynekologicko-porodnické a dětské, s celkovou kapacitou 350 lůžek. Byla završena snaha trvající 30 let vybudovat pro tehdejší boskovický okres odpovídající nemocnici. Již od konce 20. let požadovali představitelé města a okresu zařazení výstavby zdravotnického zařízení potřebné velikosti do státních plánů. Teprve po válce, v padesátých letech, bylo rozhodnuto o výstavbě nemocnic okresního typu v Boskovicích a v Blansku. Blansko se dočkalo otevření vlastní polikliniky až o 10 let později, v roce 1968.

9Dub/180

O nákladní říční dopravě přednášel kapitán říční plavby Lubomír Havelka

havelka_003

Město Boskovice ve spolupráci s Muzeem regionu Boskovicka uspořádalo ve čtvrtek 29. března další akci Mezigeneračního centra. O říční dopravě přednášel boskovický rodák Luboš Havelka, který v roce 1966 nastoupil do učiliště národního podniku Československá plavba labsko-oderská v Děčíně Boleticích. Říční plavbě na Labi, ale také na mnoha dalších řekách a kanálech v Německu, Nizozemí, Belgii, Francii a Polsku se profesně věnuje již více než půl století.

3Dub/180

Muzeum Boskovicka zve na výstavu Hvězda pod tíhou hvězdy

Hvězda pod tíhou hvězdy

26Bře/180

SVČ Boskovice zve na Zelený čtvrtek do střediska

12.zel.čtvrtek

23Bře/180

Židé v dějinách – cyklus přednášek v Muzeu regionu Boskovicka

Židé v dějinách přednášky

V Muzeu regionu Boskovicka jsme na jarní měsíce připravili výstavu Hvězda pod tíhou hvězdy a cyklus přednášek Židé v dějinách. Oběma akcemi bychom rádi připomněli 70 let vzniku státu Izrael.

Výstava Hvězda pod tíhou hvězdy bude k vidění v Židovském obecním domě od 1. dubna do 24. června 2018. Výstava představí proces uznání židovského státu Československem v květnu roku 1948, problematiku vývozu zbraní do nově vznikajícího státu, výcvik izraelských vojáků v Československu a organizování jednotky židovských dobrovolníků.

23Bře/180

Výstava Křížové cesty Víta Ondráčka v evangelickém kostele v Boskovicích

Farní sbor Českobratrské církve evangelické v Boskovicích srdečně zve na výstavu Vít Ondráček: Křížová cesta. Vernisáž se koná na Zelený čtvrtek 29. března v 17 hodin v boskovickém evangelickém kostele. Úvodní slovo pronese básník Vít Slíva. V kulturním programu vystoupí Markéta Švancarová (flétna) a Jiří Hrubý (klavír).

Výstava bude přístupná do 30. listopadu při bohoslužbách, akcích v kostele nebo po předchozí domluvě. Jedná se o první výstavu v zadní části kostela, kde se podobné dlouhodobější výstavy do budoucna plánují pořádat pravidelně.

22Bře/180

Výtvarná soutěž Den Země

14.denz

22Bře/180

SVČ Boskovice zve na 12. ročník jarní ceny města Boskovice

10.Jarní cena Bce2018

21Bře/180

Oznámení o zápisu

Zápis do 1. třídy ZŠ se v Základní škole a Mateřské škole Skalice nad Svitavou, příspěvková organizace bude konat dne 12.4.2018 v době od 13:00 do 16:00 hodin. Těšíme se na budoucí prvňáčky!

20Bře/180

Keltský telegraf

keltsky telegraf

19Bře/180

Den otevřených dveří v základní škole Skalice nad Svitavou

Den otevřených dveří v základní škole Skalice nad Svitavou se uskuteční dne 28.3.2018 v době 8:00 – 11:00 a 13:00 – 15:00 hodin. Zveme všechny zájemce k nahlédnutí a pobytí v naší krásné škole.

9Bře/180

Vybírání poplatků za svoz odpadů a chov psů ve Lhotě Rapotině

Poplatky budou vybírány ve středu 21. března 2018 v době od 16.00 do 18.00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu. Po několika letech dochází k mírné úpravě cen za svoz komunálních odpadů. Navýšení činí 30,- Kč za rok. Cena se naposled měnila v roce 2012. Poplatek za sběr a svoz komunálního odpadu na rok 2018 činí 500,- Kč za občana a rok. Občané, kteří v letošním roce dovrší 75 roků a výše, poplatky TKO neplatí (hrazeno obcí).

7Bře/180

Jan Čenský hostem Löw-Beerovy vily

Čenský

7Bře/180

Týden zdravé stravy v nemocnici Boskovice

tyden zdrave stravy

28Úno/180

Treperendy ve Svitávce

27912915_754425044747166_6078560673228729422_o

26Úno/180

Rekonstrukce ulice Dukelská – dopravní omezení v roce 2018

vykricnik

Dne 14. února 2018 byla dokončena jednání o podobě dopravního řešení a objízdné trasy v souvislosti s rekonstrukcí ulice Dukelská. Na ulici Dukelská bude od 5. března do 31. října 2018 probíhat společná investiční akce Svazku vodovodů a kanalizací měst a obcí a města Boskovice.

V rámci této investiční akce bude provedena rekonstrukce kanalizace a vodovodu, rekonstrukce chodníků a přilehlých ploch. Následovat bude investiční akce Jihomoravského kraje – oprava povrchu a provedení odvodnění uvedeného úseku silnice II/150. Stavební práce budou probíhat v úseku od odbočky k parkovišti Dukelská po odbočku u domu Dukelská 732/60, tj. u splavu. Ulice Dukelská tak bude průjezdná pouze pro linkové autobusy, pro místní občany a podnikatele na základě povolení k vjezdu.