Listy regionů
15Srp/180

Léčivé divadlo Gabriely Filippi zve na muzikál Anastasia

14Srp/180

Červenka beach Boskovice

Ve čtvrtek 9.8.2018 se již devátý rok po sobě sešli na koupališti Červenka v Boskovicích na beach volejbalových kurtech účastníci beach volejbalového turnaje. Turnaje pořádaného Službami Boskovice se zúčastnilo 5 smíšených párů z širokého okolí. Nejúspěšnější byla dvojice z Olomoucka Jitka Kubešová, Radim Škvára. Na 2. místě se umístil letovisko – blanenský pár Vendula Báčová,Radovan Pokorný. Pomyslný bronz putoval do Polné Jiřině Karasové a Vladimíru Krejčímu. Čtvrtý skončil jediný pár z Boskovic Ivana Přichystalová a Jáchym Patloka. Pole účastníků uzavřela dvojice ze Svinošic Pavla Vráželová a Michal Šášek. Ceny předával jednatel společnosti Služby Boskovice Mgr. Milan Strya.

27Čvc/180

XXVI. HRNČÍŘSKÝ JARMARK VE DNECH 15. A 16. ZÁŘÍ 2018

Kunštát – město keramiky zve k návštěvě již tradiční akce v prostředí jedinečné atmosféry. Přijďte si prohlédnout umění keramiků z různých míst naší vlasti! Více než čtvrt stoletím nepřerušené tradice se nemůže pochlubit každé město. Kunštát mezi taková místa rozhodně patří.

V prvních polistopadových letech se vedení radnice s místními podnikateli a keramiky rozhodlo navázat na téměř čtyři sta let dlouhou tradici sahající k počátkům založení hrnčířského cechu v Kunštátě. Tradici přerušenou válkami a obdobím socialismu.

26Čvc/180

OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY PŘI NEDOSTATKU VODY

Městský úřad Boskovice, odbor tvorby a ochrany životního prostředí , jako vodoprávní úřad věcně příslušný podle ustanovení § 104 odst. 2 písm. c) a ustanovení § 106 odst.1 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů , ve znění pozdějších předpisů (dále jen „vodní zákon“) a jako místně příslušný vodoprávní úřad podle ustanovení § 11 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád , ve znění pozdějších předpisů (dále jen správní řád), ve veřejném zájmu s platností od. 25.7.2018 do odvolání podle ustanovení § 109 odst. 1 vodního zákona a v souladu s § 115a vodního zákona zakazuje odběr povrchových vod z vodních toků v celém správním území ORP Boskovice, a to pro účely mytí aut, zalévání hřišť, trávníků, napouštění nádrží a bazénů.

25Čvc/180

XXVI. Hrnčířský jarmark v Kunštátě

20Čvc/180

MAS Boskovicko PLUS, z.s. vyhlašuje VÝTVARNOU SOUTĚŽ

Podmínky soutěže:

1) Soutěž je určena pro všechny věkové kategorie. Zúčastnit se mohou jak jednotlivci, tak i skupiny – vždy pouze s 1 obrázkem.

2) Možnost malování i kreslení.

3) Dodržení tématu soutěže: Moje zážitky z výletu.

4) Do soutěže mohou být zaslány pouze PŮVODNÍ VÝTVARNÁ DÍLA.

5) Velikost výtvarného díla: nejlépe formát A4, maximálně A3.

6) Na zadní straně uveďte: jméno, věk, kontakt (adresa, tel., e-mail).

7) Soutěžní výtvory doručte osobně nebo poštou do kanceláře MAS.

(Masarykovo nám. 29/28, 680 01), nebo osobně v papírové podobě nejpozději do 30. září 2018!

17Čvc/180

Snídaně s podnikateli

Senátorka Ing. Jaromíra Vítková již podruhé zorganizovala neformální setkání, tzv. Snídani s podnikali, tentokrát ve spolupráci s místostarostkou města Mgr. Dagmar Hamalovou. Zástupci různých subjektů a firem se sešli v pondělí 25. června v 9:00 na Orlovně v Boskovicích, kde zavítala i starostka města Bc. Hana Nedomová. Na programu bylo Centrum polytechnické výchovy a vzdělávání v Boskovicích - možnosti spolupráce a plánované a připravované dopravní stavby na území města Boskovice.

11Čvc/180

Pochod po stopách P. Ševčíka

11Čvc/180

Koncert pro kardinála Tomáše Špidlíka

10Čvc/180

TV Noe – televize dobrých zpráv pro všechny

10Čvc/180

Výstava: Nedokončená dálnice

9Čvc/180

T.G.Masaryk a železnice

27Čvn/180

Legiovlak bude stavět v Boskovicích

26Čvn/180

Ve znamení tří deklarací…

25Čvn/180

MASKA JEDE 2018

Sečteno, podtrženo – letošního cyklovýletu MASKA JEDE, se zúčastnilo 89 cyklistů! Za ideálního počasí pro cyklisty se v neděli 17. června 2018 uskutečnil již 3. ročník této cykloakce, kterou pořádala Místní akční skupina Boskovicko PLUS, z.s. ve spolupráci s městem Boskovice, městysy Doubravice nad Svitavou a Svitávka a obcemi Újezd u Boskovic, Obora, Jabloňany a Skalice nad Svitavou. Registrace probíhala opět na informačním centru na Masarykově náměstí v Boskovicích, kde účastníci obdrželi startovací balíček. Manažerka MAS Radka Bezděková přivítala všechny přítomné a začala úvodním slovem a povzbuzením pro všechny cyklisty. Simona Dočekalová oznámila bližší údaje ke kontrolním bodům na trase. Nadšenci se pak vypravili na 33 km dlouhou cestu po Boskovicku. Hned na začátku je čekal 2,5 km dlouhý kopec z Pilského údolí do Újezdu u Boskovic, kde se všichni pěkně zapotili, ale zvládli ho levou zadní. Cyklisté po cestě sbírali na 7 stanovištích razítka do sběrného listu, a pokud jich nasbírali všech 7, byli následně zařazeni do slosování o drobné ceny. Náhodně bylo vylosováno 13 šťastlivců, jejichž jména si můžete přečíst níže.

25Čvn/180

Putování za poklady Boskovic

Koncem května a v první čtvrtině měsíce června se uskutečnil cyklus vzdělávacích programů „Za poklady Boskovic„ v rámci dlouhodobého projektu „Poznej své okolí“, který připravilo Středisko volného času Boskovice. Historické téma programu se v letošním roce přímo nabízelo. Pár dní po slavnostním vysazení lípy ke 100. výročí vzniku Československa odstartoval již 28. ročník projektu.

22Čvn/180

Jubilejní setkání chrámových sborů v Boskovicích

V neděli 17.června 2018 o svátku sv.Řehoře a 11.neděli v mezidobí uspořádala diecézní Jednota Musica Sacra v chrámu sv.Jakuba staršího v Boskovicích jubilejní dvacátou nesoutěžní přehlídku chrámových sborů brněnské diecéze. V 15.hod.ji zahájil předseda Dr.Türk a přivítal milé hosty – biskupa brněnské diecéze Mons.ThLic. Vojtěcha Cikrleho, jeho bratra P.Karla Cikrleho, prof.dr.Sehnala, senátorku ing.Vítkovou, místostarostku města Boskovice Mgr.Hamalovou a další hosty.

20Čvn/180

Multižánrový festival Boskovice láká i na pestrý nehudební program

Festival se vedle hudebních scén v letním kině, Panském dvoře, zámeckém skleníku, palouku před hradem, sklepních prostor, synagogy i evangelického kostela, odehrává i na dalších krásných místech a v jedinečných zákoutích historické části města Boskovice. Po představení hudební části programu (Dälek, Fernando Saunders, Prago Union, Jan P. Muchow & The Antagonists, The  Circus Brothers, Terne Čhave...) tak přinášíme festivalovou ochutnávku i z programu nehudebního, který je jeho rovnocennou a nedílnou součástí.

15Čvn/180

20. mistrovství ČR v jízde extrémním terénem

14Čvn/180

Fernando Saunders, Prago Union nebo Limbo: významná místa v Boskovicích opět propojí festival pro židovskou čtvrť

Multižánrový festival Boskovice láká nejen na pestrý program, ale i na jedinečné kulisy historického města, které na čtyři červencové dny propojí kulturním děním. Na hlavní scéně v areálu letního kina vystoupí hiphopeři z Prago Union, živelní Terne Čhave, nebo americký baskytarista Fernando Saunders, který po dvacet let vystupoval po boku Lou Reeda. 26. ročník festivalu proběhne od 5. do 8. července 2018.