Listy regionů
21Zář/170

Školství – dotační možnosti, aktuální stav legislativy

image009

Ve čtvrtek 14. 9. 2017 se odpoledne v sále kina Boskovice debatovalo na téma Školství – dotační možnosti, aktuální stav legislativy. Seminář pořádala senátorka Ing. Jaromíra Vítková. Pozvánku dostaly MŠ, ZŠ, SŠ a obce ORP Boskovice a Blansko.

Na seminář přijal pozvání Mgr. Jaroslav Fidrmuc, náměstek MŠMT, Mgr. Jiří Mihola, Ph.D., místopředseda výboru pro vědu, vzdělávání, kulturu, mládež a tělovýchovu a také místostarostka města Boskovice, zodpovědná za oblast školství, Mgr. Dagmar Hamalová.

 

Jaroslav Fidrmuc se věnoval zejména tématu aktuální dotační možnosti, kde se zmínil o operačním programu OP VVV a šablonách pro školy a o jejich druhé vlně, která se připravuje. Nastínil základní podmínky, které školy mohou očekávat. Zmínil také digitalizaci ve vzdělávání a poukázal na zajímavé výsledky ze správy ČŠI o  vybavenosti českých škol. Dalším tématem byla revize rámcových vzdělávacích programů, kde se aktualizace týká matematiky a cizího jazyka. V současné době se diskutuje revize informačních technologií. Třetím tématem pana náměstka bylo inkluzivní vzdělávání ve školní praxi.

 

Jiří Mihola ve svém příspěvku zmínil povinné předškolní vzdělávání, prorodinnou politiku, navýšení platu učitelům, nezapomněl také zmínit praktičnost a finanční gramotnost ve vzdělávání. Svůj příspěvek završil tím, že řekl: „Investice do školství se vyplácí, a to několikanásobně.“

Dagamar Hamalová krátce pohovořila aktuálně o situaci za město Boskovice. Senátorka Vítková zmínila nedostatek školních psychologů a vyzdvihla jejich důležitost a potřebnost, dále zmínila postavení praktických MŠ a ZŠ a zastavila se u problematiky dosaženého vzdělání školních asistentů.

 

Po samotných příspěvcích měli přítomni možnost se dotázat na konkrétní problematiku. Různorodá témata v předcházejících příspěvcích měla velkou odezvu. Nejvíce byla zmiňována záležitost inkluzivního vzdělávání, rodina versus škola, vysoká náročnost administrativy, přijímací zkoušky, praxe a mnoho dalších témat. Dotazů a názorů na současnou situaci ve školství bylo mnoho, pokud by nám to čas dovolil, tak bychom diskutovali do večerních hodin. „Jsem ráda, že jsem mohla tento seminář pro školy zorganizovat a vidím v tom důležitý střet teorie s praxí, a proto je potřeba se o konkrétní problematiku zajímat v terénu.“, řekla senátorka Vítková.

Seminář pořádala senátorka Ing. Jaromíra Vítková. Pozvánku dostaly MŠ, ZŠ, SŠ a obce ORP Boskovice a Blansko.

Na seminář přijal pozvání Mgr. Jaroslav Fidrmuc, náměstek MŠMT, Mgr. Jiří Mihola, Ph.D., místopředseda výboru pro vědu, vzdělávání, kulturu, mládež a tělovýchovu a také místostarostka města Boskovice, zodpovědná za oblast školství, Mgr. Dagmar Hamalová.

12Zář/170

Jarmark se i letos vydařil

jarmark 2017

Už po dvanácté se první zářijovou sobotu konal v parku městyse Svitávecký jarmark tradičních řemesel.

Slavnostního zahájení se zúčastnil starosta Jaroslav Zoubek, který přivítal nejen všechny přítomné, ale i hosty z partnerské obce Tomášikovo ze Slovenska. Poté promluvil starosta obce Tomášikovo Zoltán Horvát, který představil svoji obec. Místostarostka Miroslava Holasová odtajnila stolní týdenní kalendář Městyse Svitávka pro rok 2018, který je průřezem života ve Svitávce, nechybí v něm ani přehled pořádaných akcí a další. Kalendář stojí padesát korun a zájemci si ho mohou zakoupit na úřadě.

7Zář/170

Ředitelka Střediska volného času Boskovice, příspěvková organizace vypisuje výběrové řízení na pracovní místo pedagoga volného času

Předpoklady a odborná kvalifikace dle § 17 zákona č. 563/2004 Sb. v platném znění.
Očekáváme:
- kreativní přístup k řešení problémů, komunikativnost
- časovou flexibilitu, empatii a trpělivost
- zkušenost s organizováním a vedením činnosti pro děti, mládež a dospělé
Nabízíme:
- zajímavou, pestrou a poměrně samostatnou tvůrčí práci s využitím vlastní kreativity a nutností pružně reagovat na nečekané podněty
- liberální prostředí s možností uplatnit vlastní pohled na řešení problémů a práci v příjemném dynamickém kolektivu
Náplň práce:
- příprava, realizace a koordinace nabídky volnočasových aktivit v nejrůznějších formách
- spolupráce se školami a organizacemi v blízkém okolí v oblasti prevence sociálně-patologických jevů
- vlastní podíl na získávání dalších finančních zdrojů (projekty, granty…)
Nástup dle dohody, nejpozději 1. 11. 2017.
Vyhrazujeme si možnost nevybrat žádného z uchazečů.
Vaše nabídka by měla obsahovat:
- strukturovaný životopis a motivační dopis
Kontakt: Alena Staňková, ředitelka SVČ Boskovice, tel.: 516 452 006, reditelka@svcboskovice.cz
Nabídky odevzdejte osobně, elektronicky nebo zašlete doporučeným dopisem na adresu:
Středisko volného času Boskovice, příspěvková organizace, ul. 17. listopadu 153/1, 680 01 Boskovice, obálku označte slovy – výběrové řízení.
Uzávěrka přihlášek je 13. 10. 2017 ve 14:00 hodin.

7Zář/170

Šlechtický rod Morkovských ze Zástřizl na Boskovicích

výstava Morkovští na Boskovicích

5Zář/170

XXV. Hrnčířský jarmark v Kunštátě

xxv hrncirsky jarmark

31Srp/170

Vojtěch Dyk & B-Side band tour 2017 – Boskovice letní kino sobota 26. 8. 2017

Foto: Petr Hanáček

31Srp/170

Plážový volejbal posedmé

Snimek088

Sedmý ročník prázdninových turnajů v plážovém volejbale byl tentokrát zastoupen jedním podnikem a to ve čtvrtek 24. srpna 2017. Před poloprázdným koupalištěm v Červené zahradě předvedlo své výkony šest smíšených dvojic. Počasí tentokrát přálo, nekonalo se úmorné vedro, jež pronásledovalo několik předchozích ročníků.

Bojovalo se na dvou hřištích systémem každý s každým. Nad dodržováním pravidel bedlivě dohlíželi rozhodčí Karel Trefný, ten mimořádně vyměnil žíněnky Aikida za písečné hřiště a jednatel Sužeb Boskovice, s. r. o. Mgr. Milan Strya.

30Srp/170

Výstava Zmizelý židovský svět na starých pohlednicích

výstava Pohlednice

29Srp/170

Plážový volejbal v Červené zahradě Boskovice – ukázky z utkání 24. 8. 2017

25Srp/170

Boskovický Sedmiboj 2017

24Srp/170

Novibra Boskovice hledá nové kolegy

novibra

21Srp/170

Částečné zatmění Měsíce v Boskovicích srpen 2017

17Srp/170

Sportpark Boskovice a Boskovické stezky jsou oficiálně otevřené

1_Sportpark Boskovice 10

V neděli 16. července 2017 proběhlo v Boskovicích slavnostní otevření nového centra pro sportovní a rekreační cyklistiku Sportparku Boskovice a Boskovických stezek.

Slavnostního zahájení se zúčastnili zástupci vedení města Hana Nedomová, Dagmar Hamalová a Petr Malach. Pozvání přijaly také: iniciátorka projektu tohoto cyklistického areálu senátorka Parlamentu ČR Jaromíra Vítková a náměstkyně hejtmana Jihomoravského kraje Taťána Malá.

17Srp/170

Metelkův a Čutynův memoriál – Boskovice 2017

16Srp/170

Tajemné kameny v boskovické Synagoze

plakát Guth

16Srp/170

HRNČÍŘSKÝ JARMARK V KUNŠTÁTĚ LETOS OSLAVÍ ČTVRT STOLETÍ

jarmark kunstat

Jubilejní ročník této tradiční a ojedinělé akce nabídne opět návštěvníkům možnost strávit třetí víkend měsíce září v prostředí jedinečné atmosféry, kterou nabídne Kunštát – město keramiky.

 Na kunštátském náměstí se ve dnech jarmarku představí téměř dvě stovky keramiků s rozmanitou nabídkou hrnčířského zboží. K vidění bude ukázka výpalu keramiky RAKU, točení na hrnčířském kruhu, pro děti budou připraveny oblíbené dílničky.

Jarmarku se zúčastní i zahraniční keramické dílny ze Slovenska, Bulharska, Polska. Jejich zájem o možnost nabídnout výrobky za hranicemi své země je stále vyšší.

14Srp/170

Letní škola Aikida Boskovice 2017

7Srp/170

5. Boskovický Strongman 2017

7Srp/170

Nobica opět vítězem

7Srp/170

Pirátské hemžení na zámku v Boskovicích

hemzeni2017