Listy regionů
10Říj/180

Arboretum Šmelcovna zve na vyřezávání dýní

4Říj/180

Večer sokolských světel

Sokol Svitávka zve všechny malé i velké na celorepublikovou akci sokolských jednot - Pouštění lodiček

KDY:   7.10.2018

Kde:    park městyse Svitávka

Sraz:  v 18.15       

1Říj/180

Muzeum regionu Boskovicka vydává novou knihu

V nejbližších dnech spatří světlo světa kniha s názvem Hradiště nad Okluky a jeho objevitelé, s podtitulem Keltské oppidum Staré Hradisko a sbírka muzea v Boskovicích. „Chtěli jsme veřejnosti představit unikátní sbírku archeologických nálezů, získanou během prvních tří desetiletí 20. století členy Muzejního spolku v Boskovicích v čele s Františkem Lipkou a Karlem Snětinou, dvěma z jeho zakladatelů. Název knihy proto odkazuje právě na výzkumy boskovických muzejníků, neboť pro ně bylo Staré Hradisko převážně Hradištěm nad Okluky,“ vysvětlila Zuzana Jarůšková z Muzea regionu Boskovicka, spoluautorka knihy.  

21Zář/180

Podzimní akce v Arboretu Šmelcovna Dýňování a Výstava ovoce a okrasných rostlin

Arboretum Šmelcovna Boskovice pořádá ve svém areálu po celou sezonu zajímavé akce pro příznivce zdejšího pečlivě udržovaného přírodního areálu. Podzimní akce vždy potěší všechny milovníky sytých barev tohoto ročního období. Majitele arboreta, pana Mariana Janků, jsem se zeptal:

17Zář/180

O dopravě na vodních tocích v Evropě s kapitánem říční plavby Lubomírem Havelkou

Boskovický rodák Luboš Havelka proplul na nákladních říčních lodích velkou část vodních cest na severozápadě Evropy. Letos na jaře se vrátil do Boskovic; jeho přednáška emeritního kapitána o zajímavostech říční plavby, kterou uspořádalo Mezigenerační centrum, se setkala s velkým zájmem. Přesto, že je již v důchodovém věku, potřebné licence pro funkci kapitána si stále udržuje a v případě potřeby zaskakuje za kolegy v Německu či Nizozemí. Plavectví má Luboš dobře zakotvené i v rodině; u říční dopravy jezdí jeho syn a nyní už také vnuk. Díky tomu, že jsme spolužáci, podařilo se mi Luboše přesvědčit, aby se o své celoživotní zážitky a zkušenosti podělil se čtenáři Listů regionů.

17Zář/180

Policie ČR zve na akci „Blíže k vám…“

13Zář/180

MINERVA BOSKOVICE hledá zaměstnance

 

12Zář/180

Výstava Židé v gulagu

11Zář/180

Koncert k 60. výročí otevření nemocnice v Boskovicích

10Zář/180

Vzhůru, mám svůj vlastní stát

7Zář/180

Charitní poradna pomůže s oddlužením

Návrh na oddlužení sepíší dlužníkům bezplatně pracovníci Charitní poradny, kterou provozuje Oblastní charita Blansko v Boskovicích. Od srpna letošního roku získala poradna akreditaci na sepsání a podání insolvenčních návrhů s návrhem na povolení oddlužení. Charitní poradna má pracoviště v Boskovicích, Blansku a Letovicích a ke konzultaci se zájemci můžou objednat na telefonním čísle 516 411 583.

6Zář/180

Přístavba Mateřské školy Boskovice byla slavnostně otevřena

Dne 30.8.2018 v 10 hodin proběhlo slavnostní zahájení provozu rozšířených prostor Mateřské školy Boskovice, pracoviště Bílkova. Dnešní zahajovací akce se zúčastnili senátorka Jaromíra Vítková, kompletního vedení města Boskovice – starostka Hana Nedomová, místostarostové Dagmar Hamalová a Petr Malach, zástupci dodavatelských firem, pracovníci mateřské školy a městského úřadu, kteří se na stavební akci podíleli, další hosté a veřejnost. Při příležitosti slavnostního otevření děti z mateřské školy připravili taneční vystoupení a zájemci si mohli nové prostory prohlédnout.

6Zář/180

Na jižní Moravu zavítal svatojánský pěvecký sbor

 Za poněkud zatažené oblohy se o čtvrté srpnové neděli vydal na cestu autobus se zpěváky ze Svitávky. Cílem jeho cesty byly Dolní Dunajovice. U kostela, který je zasvěcen sv. Jiljí a kterému právě tuto neděli celá farnost slaví výročí posvěcení, nás přivítal jeho duchovní správce P. Josef Kohoutek. V 9:30 začala mše svatá. Jejím hlavním celebrantem byl P. Kohoutek. V úvodu poutní mše přivítal vzácného hosta spolucelebranta P. Wolfganga Steimetze z Frankfurtu nad Mohanem. Tento kněz se narodil v Dolních Dunajovicích a již několik let na pouť a na Boží Tělo do Dolních Dunajovic z Německa přijíždí. Dále P. Kohoutek přivítal všechny přítomné věřící a zpěváky ze Svitávky. Na varhany sbor doprovázela Lenka Fojtová, sbor řídila jeho vedoucí Leontina Koryčánková. Sbor zpíval při jednotlivých částech mše Missa Brevis od Zdeňka Fibicha - Kyrie, Gloria, Sanctus, Benedictus, Agnus Dei a Dona. Taktéž věřícím byla dána možnost - zazpívali si “Ejhle oltář Hospodinův září”. Na kůru zpěváci ještě uvedli Laudate Dominum od P. Šmolíka a Aleluja z Papežské mše v Brně-Tuřanech. Požehnáním všem přítomným a poděkováním pěveckému sboru za krásné zpěvy byla slavná poutní mše zakončena. Svatojánský sbor ještě jako přídavek na rozloučenou zazpíval píseň Tebe poem od Bortnianského.

6Zář/180

Svitávka má novou sportovní halu

Původní školní tělocvičnu ve Svitávce, která byla téměř v havarijním stavu, nahradila nová moderní sportovní hala.

V červnu 2016 schválilo zastupitelstvo městyse výstavbu haly, v září 2017 započala stavba demolicí staré tělocvičny a v červnu 2018 bylo zkolaudováno. 

3Zář/180

Komentované prohlídky v kostele sv. Jakuba Staršího v Boskovicích

Navzdory parnému počasí, které spíše lákalo ke koupání a slunění, se ve čtvrtek 16. 8. 2018 v kostele svatého Jakuba Staršího v Boskovicích sešlo minimálně 50 zájemců o informace o historii této starobylé sakrální památky, která k boskovickému náměstí neodmyslitelně patří zhruba půl tisíciletí. Dostavili se pravidelní návštěvníci kostela, milovníci historie, boskovičtí patrioti i několik turistů.

30Srp/180

Vaneti otevírá novou provozovnu v Boskovicích

29Srp/180

Koncert pro Kardinála Tomáše Špidlíka

27Srp/180

Gatema Boskovice zve na Den otevřených dveří

Více informací na www.gatema.cz

22Srp/180

Příběhy mladkovské

22Srp/180

ZO ČSCH BOSKOVICE

Zveme Vás k návštěvě a obeslání OKRESNÍ VÝSTAVY králíků, holubů a drůbeže, která se bude konat při příležitosti 15. ročníku Husích slavností 28.9 a 29.9 2018 v prostorách za městským Muzeem na Hradní ulici 3. Na výstavě si budete moci prohlédnout expozice čistokrevného drobného zvířectva a také voliéry s okrasným a exotickým ptactvem. Výstava bude otevřena pro veřejnost v pá 28.9.  8-18 hod. a v so 29.9. 9-16 hod. Celý víkend budou otevřeny restaurace s husími pochoutkami a v areálu Letního kina a Zámeckého skleníku bude probíhat bohatý program pořádaný městem Boskovice. Informace podá a přihlášky přijímá Ing. Jana Sedláková, tel.: 603475396, e-mail: jani.sedl@seznam.cz.