Koláč pro domácí hospic

Dne 8.10. 2014 od 9,00 se bude konat již po šesté akce s názvem „Koláč pro domácí hospic“. Jde především o způsob, jak rozšířit mezi veřejnost podvědomí o činnosti Domácí hospicové péče. Od roku 2010 doprovázíme nevyléčitelně nemocné na jejich poslední cestě životem. Naším cílem je obklopit umírajícího a jeho rodinu takovou péčí, aby mohli prožívat vzájemné chvíle v domácím prostředí. Každou potřebu citlivě vnímáme a snažíme se nepříjemné projevy nemoci nejen odstranit ale i jim předcházet. Spolupracujeme s lékaři, kteří mají zkušenosti s paliativní medicínou a kteří jezdí do domácnosti za klienty. Každá rodina má telefonní číslo na zdravotní sestru, které mohou volat o pomoc či jen radu 24 hodin denně. Jsme schopni zajistit pomůcky, které usnadní péči o blízkého. Každý také může využít služeb psychologa nebo pastoračního asistenta. To nejdůležitější ale je empatie, pochopení, lidskost a úcta, se kterou každý pracovník vstupuje do úzkého vztahu s umírajícím a rodinnými příslušníky. Celý příspěvek

Stonožkový týden na zelené

Opět se vám po roce hlásíme a všechny vás pěkně zdravíme i jménem paní Běly Gran Jensen, která má opravdovou radost z každého vašeho krásného přání, jehož prodejem pomáháte lidem celého světa.

Ano uplynul další rok, namalovali a odeslali jsme přes 200 kusů přání a pomalu se chystáme na tradiční Stonožkový týden, který proběhne od pondělí 11. listopadu do pátku 15. listopadu. Můžete si v něm opět vyrobit z nejrůznějších materiálů symbol našeho hnutí – stonožku – a vyzdobit si jí třídu nebo chodbu školy a také přispět do stonožkové kasičky jakýmkoli obnosem. Celý příspěvek