Listy regionů
27Čvc/180

Program letního kina v Letovicích – srpen 2018

19Čvc/180

Léto se půlí v Letovicích

Již po devatenácté patří konec července Festivalu 3+1 Letovice. Hlavní festivalový den na koupališti připadá na sobotu 28. července, ale festival nabídne na různých místech mnoho dalších aktivit během celého týdne.

Od pondělí 23. 7. se můžete těšit na Letňák u Havla. Výběr filmů je rozmanitý – pro mladší publikum pixarovský animák Coco, milovníci černočerného humoru ocení film Ztratili jsme Stalina a středa patří dnes již klasice Po strništi bos.  

18Čvc/180

Přerušení dodávky elektrické energie

Z důvodu plánovaných prací na zařízení distribuční soustavy - rekonstrukcí, oprav, údržbových a revizních prací bude přerušena dodávka elektrické energie: dne 07.08.2018 od 07:30 do 10:30 Obec Velké Opatovice

Vypnutá oblast:

 • vypnuté bude město Velké Opatovice mimo části ulice Nádražní - (od domu číslo
 • popisné 215 směr nádraží, přes d.č.106 Po Haikerův dvůr, d.č.p.104, včetně domu
 • č.p. 688 a 689), lokality Nový Mlýn - (dům číslo popisné 105 a 700) a odběrného
 • místa na parc. 2190/2 - (bývalá rozvodna)
 • Odběratelská trafostanice Velké Opatovice - Družstvo (Č. 301266)
 • Odběratelská trafostanice Velké Opatovice - BPE Družstvo (Č. 702549)
 • Odběratelská trafostanice Velké Opatovice - EZ (Č. 301265)
 • Odběratelská trafostanice Velké Opatovice - Elmart (č. 703602)
 • Odběratelská trafostanice Velké Opatovice - Vodárna (č. 301267)
 • Odběratelské trafostanice Velké Opatovice - Ustav (Č. 301268)
 • Odběratelské trafostanice Velké Opatovice - FVE Fini (Č.702266)
 • Odběratelské trafostanice Velké Opatovice - Koupaliště (Č. 700785)
 • Odběratelské trafostanice Velké Opatovice - Translignum (Č. 704090)
 • Odběratelské trafostanice Velké Opatovice - FVE YLS (Č. 701831)
16Čvc/180

MKS Letovice vyhlašuje soutěž o nejlepší letovickou kachli

12Čvc/180

Ahoj, léto!

10Čvc/180

MKS Letovce zve do Biografu láska

27Čvn/180

MKS Letovice zve na Biograf láska

8Čvn/180

Setkání pod Lípou svobody v Zádvoří – V. Opatovicích

Dne 1. 6. 2018 proběhlo setkání pod Lípou svobody v Zádvoří, v místní části Velkých Opatovic. Shromáždění iniciovala Nadace Partnerství z Brna při příležitosti fotografování lípy do ankety Strom roku 2018, kam se opatovická lípa probojovala jako jediný reprezentant Jihomoravského kraje. Odborná porota vybírala z 56 stromů z celé republiky. Podmínkou v letošním ročníku bylo, aby přihlášené stromy byly tzv. stromy svobody. To znamená, aby byly vysázené při výročích založení republiky nebo při jiných oslavách svobody a demokracie. Nejčastěji šlo o roky 1918, 1919, 1928, 1945 a 1968. Stoletá lípa z Velkých Opatovic se tak stala jedním z 12 finalistů ankety a ve zpoplatněném hlasování se utká o titul Strom roku 2018.

5Čvn/180

Otevřený dopis zastupitelům měst, městysů a obcí

Vážení zastupitelé našich měst, městysů a obcí,

velice si vážím vaší náročné práce. Děláte spoustu rozhodnutí, která jsou téměř vždy nějakým způsobem kontroverzní a za která většinou schytáte i spoustu kritiky někdy dokonce urážek a osobních útoků. Chtěl bych vám za tuto práci poděkovat a zároveň trošku pomoci. Za poslední dobu se v našem regionu vybudovalo několik cyklostezek. Nevím, jestli mi dáte za pravdu, ale myslím si, že jste neměli žádné, nebo možná jen ojedinělé negativní názory na tenhle druh investic. Už několik let se snažíme s přáteli o vybudování jedné důležité cyklostezky,takže jsem vedl spoustu rozhovorů na toto téma. Nikdy jsem neslyšel negativní názory a většina lidí, se kterými jsem mluvil, by stavbu cyklostezek určitě podpořila. Zdá se, že je to ideální druh investice: není až tak finančně náročná, jsou na ni pořád dotace a ve většině případů je velice kladně přijata i ze strany vašich voličů. Nejdůležitější je však to, že je to investice do zdraví a bezpečnosti lidí, dále do životního prostředí, změny životního stylu a propojení člověka s přírodou. Vyzdvihnout bych chtěl právě onu bezpečnost. Vždycky mi běhá mráz po zádech, když potkávám zoufalé rodiny s dětmi, které vyrazili po cyklostezkách končících po pár kilometrech a musí pokračovat po velice frekventovaných silnicích, kde půl metru vedle jejich dětí sviští kola náklaďáků. Stejně nepříjemné je to, jak jistě víte, i pro řidiče. Vždycky když tohle vidím, říkám si v duchu, jestli budeme, jako ve většině případů, čekat až se něco stane, nebo nám tentokrát postačí k důležitému rozhodnutí jenom ta představa, že pokud dítě, nebo řidič pohne rukou o pár centimetrů…

4Čvn/180

Město Letovice otevřelo vlastní muzeum

V pátek 18. května 2018 bylo v Letovicích slavnostně otevřeno muzeum Historie města Letovice. Muzeum je umístěno na ulici Tyršova, v budově bývalé měšťanské školy z roku 1906. Ředitelka Městského kulturního střediska, jehož součástí muzeum je, Mgr. Jana Trubáková v úvodu přivítala početné hosty, mezi kterými nechyběli zástupci vedení města, místní pamětníci a čestní hosté spolupracujících institucí; například Technického muzea v Brně, Muzea regionu Boskovicka a dalších. Poděkovala za pomoc při zápůjčkách z jejich sbírek i konzultacích při tvorbě muzejní expozice - a to nejen odborníkům ze spřátelených odborných paměťových institucí a pracovišť, ale také mnohým místním občanům, kteří přispěli do sbírek vlastními historickými předměty. Za všechny jmenovala pana Karla Hodera st., paní Ing. Annu Lefnerovou z Brna - praneteř letovického rodáka Huberta Lamploty, paní PhDr. Naděždu Urbánkovou a paní Mgr. Hanu Bartošovou, obě z Technického muzea v Brně, díky kterým vznikla expozice „Káva Lamplota – prvotřídní kvalita‟. Tato výstavní expozice je v Letovicích v dlouhodobé zápůjčce.

4Čvn/180

Závod lodí na Křetínce – Finn cup 2018

Jachetní oddíl TJ Sokol Letovice uspořádal v sobotu 26. května na přehradě Křetínka další ročník regaty pro lodě třídy finn - Finn cup 2018. Tento závod se již sedmý rok koná jako vzpomínka na jachtaře MUDr. Milana Pištěláka a Josefa Koryčánka. Letos se na startu sešlo 7 závodníků, kteří ve velmi slabém větru absolvovali 4 rozjížďky.

Celkové pořadí:

 1. místo - Mgr. Michal Kubík, 2. místo - Ferdinand Keršner, 3. místo - Karel Hoder, 4. místo - Ing. Tomáš Stejskal, 5. místo - Lukáš Vach, 6. místo - Václav Chloupek, 7. místo - Armín Ahne.

Petr Hanáček

25Kvě/180

Přehrada Křetínka má letos na jaře víc vody

Přehrada Křetínka (VD Letovice) má letos na jaře víc vody, než tomu bylo loňského roku. Napouštění na vyšší úroveň hladiny vysvětlil tiskový mluvčí Povodí Moravy, s.p., Bc. Petr Chmelař:

„V současné době na vodním díle Letovice stále platí mimořádná manipulace spočívající ve snížení hladiny až o 3 metry. Na základě aktuální hydrologické situace v povodí Svitavy a Křetínky byla operativně stanovena hranice nezbytná pro snížení na kótu 358,1, tedy 2 metry pod úrovní zásobní hladiny. V tomto prostoru je Povodí Moravy, s. p. schopno reagovat na případné vyšší průtoky a operativně manipulovat při zajištění preventivní bezpečnosti vodního díla. Hlavním důvodem tohoto operativního řešení manipulace jsou nynější špatné výchozí hydrologické podmínky, tedy malé zásoby vody ve sněhu v průběhu zimy a současný nedostatek srážek. Hrozí, že sucho z posledních let bude nadále pokračovat, proto je potřeba vodu zadržovat v maximální možné míře, abychom s ní  v období sucha mohli hospodařit. Objem vody zadržený v tomto metrovém navýšení bude využit pro nadlepšování vody ve Svitavě přes Křetínku, tak aby případně nemuselo docházet v suchých letních měsících v výrazným záklesům hladiny na vodním díle, které by zhoršovaly ekologickou stabilitu nádrže. Tento krok byl prezentován zástupcům obcí, kteří ho jednoznačně přivítali.

23Kvě/180

Natvrdlí naměkko

22Kvě/180

Letovice staví národní knihovnu. Bude z vlnité lepenky

Téma 12. ročníku soutěže Stavby z vlnité lepenky zní: „(Nová) národní knihovna České republiky“. Náročnou výzvu letos přijalo 28 škol včetně Masarykovy SŠ Letovice. Finále se bude konat 13. června 2018 v Zrcadlové kapli Klementina, sídle Národní knihovny České republiky. Soutěž pořádá Svaz výrobců vlnitých lepenek (SVVL) ve spolupráci s obalovou společností EKO-KOM a  Národní knihovnou České republiky.

2Kvě/180

Den otevřených dveří na požární stanici Kunštát

Při příležitosti svátku sv. Floriána má široká veřejnost jedinečnou možnost nahlédnout v sobotu 5. května do prostor požární stanice Kunštát HZS Jihomoravského kraje. Pro návštěvníky bude otevřeno od 10 do 15 hodin.

Veřejnost uvidí zázemí stanice, kde hasiči tráví své 24hodinové služby. Prohlédnou si požární techniku vč. např. vyprošťovacích zařízení, která se používají u dopravních nehod.

25Dub/180

Obrazy Boženy Rossí

pozvánka božena rossí

25Dub/180

Plachetnice třídy FINN na Křetínce

V sobotu 26.5.2018 pořádá jachetní oddíl TJ Sokola Letovice na vodní díle Křetínka 7. ročník jachtařský závodů FINN CUP, závodu, který organizujeme jako vzpomínku na MUDr. Milana Pištěláka a Josefa Koryčánka dlouholeté členy jachetního oddílu.

Fotografie z předešlého ročníku FINN CUPu.

24Dub/180

Opatovičtí lezci shání peníze na Odsardinkování

Kvůli velkému zájmu veřejnosti i dětí v kroužku stěna ve Velkých Opatovicích občas praská ve švech. Lidi jsou tam doslova tam jako sardinky. A tak se tým z Lezecké stěny Základka rozhodl požádat širokou veřejnost o peníze na rozšíření. Unikátní projekt lezecké stěny vznikl na místní základní škole. Unikátnost projektu souvisí jak s polohou, kde se uskutečnil - tedy v místech, kde šlo horolezce spočítat na prstech jedné ruky, tak celým konceptem dobrovolného podílení se na správě stěny. Stěnu využívají děti i dospělí z širokého okolí. Pro oblíbenost to bývají jedny z nejnabitějších kroužků, které jsou ve městě nabízeny. Celý projekt Odsardinkování a další informace můžete nalézt na odsardinkovani.cz.

12Dub/180

Opatovická pouť a Janek Ledecký & Band

plakat_A4

10Dub/180

Přehrada Křetínka má letos na jaře víc vody

Přehrada Křetínka (VD Letovice) má letos na jaře víc vody, než tomu bylo loňského roku. Napouštění na vyšší úroveň hladiny vysvětlil tiskový mluvčí Povodí Moravy, s.p., Bc. Petr Chmelař:

„V současné době na vodním díle Letovice stále platí mimořádná manipulace spočívající ve snížení hladiny až o 3 metry. Na základě aktuální hydrologické situace v povodí Svitavy a Křetínky byla operativně stanovena hranice nezbytná pro snížení na kótu 358,1, tedy 2 metry pod úrovní zásobní hladiny. V tomto prostoru je Povodí Moravy, s. p. schopno reagovat na případné vyšší průtoky a operativně manipulovat při zajištění preventivní bezpečnosti vodního díla. Hlavním důvodem tohoto operativního řešení manipulace jsou nynější špatné výchozí hydrologické podmínky, tedy malé zásoby vody ve sněhu v průběhu zimy a současný nedostatek srážek. Hrozí, že sucho z posledních let bude nadále pokračovat, proto je potřeba vodu zadržovat v maximální možné míře, abychom s ní  v období sucha mohli hospodařit. Objem vody zadržený v tomto metrovém navýšení bude využit pro nadlepšování vody ve Svitavě přes Křetínku, tak aby případně nemuselo docházet v suchých letních měsících v výrazným záklesům hladiny na vodním díle, které by zhoršovaly ekologickou stabilitu nádrže. Tento krok byl prezentován zástupcům obcí, kteří ho jednoznačně přivítali.