Listy regionů
13Čvc/170

Pasování prvňáčků na čtenáře

P1180620

Ve dnech 7., 9. a 14. června t. r. , proběhlo v oddělení pro děti a mládež blanenské knihovny Slavnostní pasování prvňáčků na čtenáře. Tohoto pasování se zúčastnily  děti ze ZŠ Dvorská, ZŠ Salmova (i s třídou z Dolní Lhoty) a ZŠ Erbenova.

Děti předvedly nejen nám, ale i rodičům, sourozencům a prarodičům, jak se za první rok ve škole naučily krásně číst. Poté složily s rytířem čtenářský slib a byly pasovány na čtenáře. Některé třídy vystoupily i s vlastním krátkým programem, za což jim a zejména paním učitelkám děkujeme.

28Čvn/170

Absolventi blanenské ZUŠ vystavují v knihovně

DSC_8967

V pátek 2. června se knihovna stala už tradičním hostitelem absolventské výstavy žáků ZUŠ. Během vernisáže byli představeni absolventi uměleckých oborů z tříd Pavly Dvorské, Jitky Trefné a Evy Juračkové. Mladí umělci si odnesli pamětní listy a slova chvály – o tom, že zasloužené, se můžete přesvědčit do 30. června 2017 ve výstavní místnosti Městské knihovny Blansko.

Velký dík patří v neposlední řadě také účinkujícím žačkám hudebního oboru, které pod vedením paní učitelky Jitky Holišové doprovodily příjemnou atmosféru vernisáže.

19Čvn/170

Květnový prodej překvapil počtem prodaných kusů

Burza 1

Dvě květnové středy jsme připravili pro milovníky knih dvě prodejní středy. Jak se stalo dobrým zvykem, knihy, časopisy a LP desky nabízíme při této akci k prodeji přímo před budovou knihovny. V loňském roce se osvědčilo prodloužení prodeje do pozdního odpoledne – konkrétně do 17 hodin. Z tohoto důvodu jsme se i v letošním roce rozhodli pro prodloužený prodej. Výsledkem bylo 1.108 prodaných kusů, což nás velmi potěšilo.

Zájemci, kteří prodej v uvedených termínech nestihli, nás můžou kdykoliv kromě středy navštívit v oddělení pro dospělé čtenáře ve třetím patře knihovny, kde prodej probíhá celoročně.

14Čvn/170

Dílnička a bá(snění) se povedly

P1180125

Ve dnech 1. a 2. června 2017 jsme s dětmi slavili jejich svátek. Každý, kdo přišel v tyto dny na dětské oddělení, měl možnost vyrobit si vlastní dekoraci z předem připravených námětů a hlavně – mohl se zapojit do vytvoření básně (nejen) o knihovně. Na autory čekala malá sladká odměna. A jak to dopadlo? Přijďte se podívat do konce června na dětské oddělení!

Za pořízení fotografií děkujeme panu Ladislavu Králi.

29Kvě/170

Slavnostní ukončení 7. ročníku projektu „Blanenská univerzita (nejen) pro seniory“

knihovna blansko logo

V pátek 16. 6. 2017 od 17,30 hodin proběhne v multifunkční místnosti KULTURKA Městské knihovny Blansko za účasti starosty města Blanska Mgr. Ivo Poláka, který nad akcí převzal osobní záštitu, a prvního místostarosty Ing. Jiřího Crhy Slavnostní ukončení 7. ročníku projektu „Blanenská univerzita (nejen) pro seniory“ s tematikou VÝTVARNO V BĚHU ČASU, jehož lektorského vedení se ujala Eva Juračková.

Úspěšní absolventi obdrží Osvědčení o absolvování.

2Kvě/170

Zlatý vlak v knihovně

AP1170228

Slyšeli jste už o opancéřovaném vlaku, který nacisté naložili zlatem a cennostmi a vypravili jej z Polského Walbřichu? Tento vlak na 62. kilometru směrem do tehdejšího Československa uhnul na boční kolej, která jej navedla do uměle vykopaného tunelu – krytu, koleje byly následně rozebrány, tunel zasypán, vlak schován... Nebo ne? Bylo to snad celé úplně, ale úplně jinak?

Fotografie z přednášky pana Milana Zachy Kučery, která proběhla dne 18.4.2017, v Kulturce Městské knihovny Blansko, pořídil pan Ladislav Král.

27Dub/170

Vltava a Vltava a Vltava

knihovna blansko logo

Od 12. května 2017 budou  mít návštěvníci Městské knihovny Blansko možnost shlédnout výstavu s názvem Vltava a Vltava a Vltava, ve které se propojí tři významné prvky České republiky – rozhlasová stanice Vltava, hudební dílo Bedřicha Smetany a hudební skupina Vltava.

Výstava bude zahájena bez úvodní vernisáže a k vidění bude do 2. června 2017.

25Dub/170

Klenot českých dějin aneb Bible kralická včera a dnes

knihovna blansko logo

Proč a jak vznikala? Co ovlivnila? Na tyto i jiné otázky odpoví přednáška Mgr. Michala Krchňáka. Jako spoluautor Českého studijního překladu Bible poskytne také srovnání Bible kralické se současnými překlady. Přednáška proběhne 15. května 2017 od 17 hodin v kulturní místnosti Městské knihovny Blansko.

24Dub/170

Prodej vyřazených knih, časopisů a LP desek

knihovna blansko logo

V květnu jsme připravili pro naše příznivce dvě prodejní středy. Abychom vyšli vstříc všem, kteří mají o akci zájem, i letos jsme prodejní dobu rozšířili, a tak nás můžete navštívit 10. a 17. května v době od 9 do 17 hodin.

Prodávat budeme jak vyřazené knihy, časopisy a LP desky, tak i dary z pozůstalostí, které už knihovna nevyužije. Cena je 5 Kč za jeden kus. Stálý celoroční prodej probíhá v oddělení pro dospělé čtenáře, kam mohou zájemci přijít kdykoliv v půjčovní době, pokud je pro ně náš středeční termín nevyhovující.

7Dub/170

Noc s Andersenem 2017

P1160238

V pátek 31. března 2017 proběhla i v blanenské knihovně Noc s Andersenem na téma Čtyřlístek. V 18 hodin se v oddělení pro děti a mládež sešlo 15 dětí ve věku 8 - 11 let, 3 knihovnice a jedna dobrovolnice (studentka, která je v naší knihovně na školní praxi). Zahráli jsme si seznamovací hru a vydali jsme se ven hledat ztracenou Fifinku, jednu z postaviček Čtyřlístku.

Po návratu do knihovny jsme se pustili do vyrábění masek, za něž jsme se odměnili dortem. Hráli jsme hry, dokreslovali záložky a postavičky a zase hráli hry.

3Dub/170

KUBA – MINULOST, PŘÍTOMNOST, BUDOUCNOST

kuba

Kuba je země, která prošla specifickým historickým vývojem, jež se odráží nejen v jejím institucionálním, ekonomickém a politickém uspořádání, ale také v mentalitě obyvatelstva. Kuba, stejně jako ostatní země světa, prochází společenským vývojem.

O kvalitativních změnách a etapách vývoje ostrovní Kuby bude pojednávat přednáška, doplněná fotodokumentací a případnou besedou, prof. PhDr. Petra Chalupy, CSc.

21Úno/170

Haredim objektivem Elišky Blažkové

blazkova

Česká fotografka Eliška Blažková nám umožňuje nahlédnout za oponu jeruzalémského sousedství, které bylo založeno v Jeruzalémě před dvěma sty lety imigranty z východní Evropy. Jeho obyvatelé, ultraortodoxní židé, jinak též zvaní Haredim, si stále drží své staré zvyky a styl oblékání, striktně dodržují židovské právo a žijí podle přísných pravidel.

Autorka dokumentuje dění během vysokých svátků i každodenní život obyvatel jeruzalémské čtvrti Mea Shearim. Její fotografie překvapují blízkým, až domácím pohledem na celou problematiku, a to i přesto, že ultraortodoxní židé nesmí vůbec komunikovat s cizí ženou.

17Úno/170

Druhé pokračování GENEALOGIE III.

knihovna blansko logo

Na období leden až duben 2017 připravila Městská knihovna Blansko čtyřdílný cyklus přednášek s besedou pod označením GENEALOGIE III., který navazuje na dva předchozí.

Tento cyklus je určen jednak pro ty, kdo již mají základní rodokmen hotový. Vědí, kdy se osoby, o které se zajímají, narodily, oženily (vdaly), zemřely a rádi by jim přidali další „lidský rozměr“ a již nemají žádného pamětníka, kterého by bylo možné se zeptat (popřípadě si chtějí "kriticky ověřit" různé historky).

10Úno/170

Mamma HELP poradila

P1150172

V pondělí 6. února 2017 jsme v blanenské knihovně přivítali zástupkyně neziskové organizace Mamma HELP, která se zaměřuje na prevenci rakoviny prsu. Vyléčené onkologické pacientky promluvily o svých zkušenostech s nemocí, popsaly příznaky, průběh, léčbu i následné začlenění zpět do běžného života. V neposlední řadě poskytly informace o tom, kam se obrátit s dotazem či případnou pomocí.

7Úno/170

FOTOREPORTÁŽ – přednáška HUS + LUTHER – 500 let

P1150022

V pondělí 30. ledna 2017 přednesl v KULTURCE Městské knihovny Blansko historickou přednášku HUS + LUTHER - 500 let pan Mgr. Ing. Jaroslav Pleva.

Fotodokumentaci pořídil pan Ladislav Král.

6Úno/170

FOTOREPORTÁŽ – 1. přednáška z cyklu GENEALOGIE III.

P1150015

Ve středu 25. ledna 2017 vystoupila v Městské knihovně Blansko s první přednáškou z cyklu GENEALOGIE III. ředitelka Státního okresního archivu v Blansku paní PhDr. Božena Kovářová.

Autorem fotografií je pan Ladislav Král.

2Úno/170

Audio(kniha) na pokračování

Plakát + pozvánka - (AUDIO)KNIHA NA POKRAČOVÁNÍ - Dítě číslo 44, 21.2.+28.2.2017

Hudební oddělení zve na společný poslech audioknihy Dítě číslo 44. Autorem tohoto napínavého thrilleru ze stalinského Ruska je bristský spisovatel Tom Rob Smith.

V úterý 21. a 28. února 2017 vždy od 16 hodin si můžete sednout, uvolnit se a zaposlouchat se do vyprávění.

Akce se uskuteční v „Kulturce“ Městské knihovny Blansko.

25Led/170

Křest knihy Hany Lipovské

Schránka01

V pátek 17. února 2017 od 17 hodin proběhne v Kulturce Městské knihovny Blansko křest, spojený s besedou, nové publikace Hany Lipovské Moderní ekonomie: Jednoduše o všem, co byste měli vědět.

Kniha je moderním průvodcem po světě vědy, která ovlivňuje náš každodenní život. Tato netradičně pojatá učebnice je plná zajímavých příkladů doprovázejících poutavý výklad, pracuje s ukázkami z denního tisku, obsahuje úkoly formou her, křížovek, osmisměrek. Jejím cílem není jen předání základních ekonomických znalostí, chce především naučit studenty a další zájemce o ekonomii myslet samostatně, kriticky a ekonomicky.

19Led/170

Krávy, krávy, jak si vlastně povídáte…

P1140630

…částí textu známé autorské dvojice Svěrák - Uhlíř se ohlížíme za vernisáží výstavy Spokojené stračeny. Vernisáž se konala v pátek 13. ledna 2017, nicméně plná místnost návštěvníků nenasvědčovala žádnému negativnímu působení tohoto magického data. Jonáš Jura, žák 4. ročníku ZŠ, se s pomocí maminky a paní učitelky představil jako velmi nadějný mladý autor a vyznal se ze své lásky právě ke stračenám. Obdivuhodné jsou rovněž Jonášovy znalosti, týkající se různých plemen a zajímavostí z tohoto „oboru“.

18Led/170

Únorové Hudební toulky s Karlem Černochem

knihovna blansko logo

Karel Černoch byl skladatel, textař, muzikálový herec a především zpěvák. Počátkem šedesátých let 20. století na sebe upozornil nejprve jako zpěvák avantgardní bigbeatové kapely Juventus, později směřoval ke střednímu proudu.

V devadesátých letech vytvořil několik postav v inscenacích světových i domácích muzikálů, kde prokázal své pěvecké schopnosti. V posledním období své kariéry se stal také uznávaným interpretem v oblasti country.