Listy regionů
12Dub/180

Nemocnice Boskovice 60 let poskytuje zdravotní služby lidem z široké spádové oblasti

profjanecek0418_002

V říjnu roku 1958 byla slavnostně otevřena nemocnice v Boskovicích. Nejdříve byla dána do provozu poliklinika a postupně také všechna lůžková oddělení - interní, chirurgické, ortopedické, gynekologicko-porodnické a dětské, s celkovou kapacitou 350 lůžek. Byla završena snaha trvající 30 let vybudovat pro tehdejší boskovický okres odpovídající nemocnici. Již od konce 20. let požadovali představitelé města a okresu zařazení výstavby zdravotnického zařízení potřebné velikosti do státních plánů. Teprve po válce, v padesátých letech, bylo rozhodnuto o výstavbě nemocnic okresního typu v Boskovicích a v Blansku. Blansko se dočkalo otevření vlastní polikliniky až o 10 let později, v roce 1968.

11Dub/180

DEN MELANOMU v Nemocnici Blansko, tentokrát v pondělí 23.4.2018

nemocnice blansko logo

Na světě pravděpodobně neexistuje člověk, který by na kůži neměl ani jedno mateřské znaménko. Ať už Vás Vaše znaménka provází od narození nebo se objeví v průběhu života, je dobré mít je pod kontrolou. Mohou být i varovným signálem. Maligní melanom, tedy rakovina kůže, je jedním z nejzhoubnějších nádorů. Bohužel je stále častěji diagnostikován i u mladých lidí. Na toto onemocnění v ČR ročně zemře asi 300 lidí. Narůstá četnost především ve skupině žen do třiceti let.

9Dub/180

Světový den Parkinsonovy nemoci (11.4.2018) v Nemocnici Blansko

nemocnice blansko logo

Neurologické oddělení Nemocnice Blansko se již tradičně i letos připojuje k propagaci Světového dne Parkinsonovy nemoci. Tento den připadá na středu 11. dubna 2018. Cílem této kampaně je zvýšení povědomosti o Parkinsonově chorobě u široké veřejnosti. V České republice může být touto nemocí postiženo až 15 000 lidí. Nejčastěji postihuje lidi ve věku 50-60 let, výjimkou však nejsou ani lidé mladší 40 let.

4Dub/180

Bilance Světového dne ledvin v Nemocnici Blansko

nemocnice blansko logo

Již osmým rokem proběhl ve čtvrtek 8.3.2018 v blanenské nemocnici Světový den ledvin. Možnost nechat si bezplatně vyšetřit ledvinné funkce využilo celkem 116 zájemců (31 mužů a 75 žen), u nichž bylo: 

  • 8 doporučení (7 žen a 1 muž) k podrobnému vyšetření přímo do nefrologické ambulance pro záchyt střední nebo těžší poruchy funkce ledvin
  • 59 vyšetřených (39 žen a 20 mužů) odeslaných k příslušným specialistům (urolog, internista, diabetolog) a praktickým lékařům s normální funkcí ledvin, ale s různými abnormalitami provedeného screeningu v souvislosti s dalšími rizikovými faktory 
  • 49 doporučení (36 žen a 13 mužů) ke sledování praktickým lékařem cestou preventivních kontrol v důsledku rizikových faktorů
22Úno/180

Chřipková epidemie – důležité upozornění

nemocnice blansko logo

Vážení návštěvníci Nemocnice Blansko, vzhledem k výraznému nárůstu onemocnění chřipkou se na Vás obracíme s žádostí, abyste s ohledem na svůj aktuální zdravotní stav zvážili vstup do prostor nemocnice a návštěvu svých blízkých na lůžkových odděleních.

Vyskytují-li se u Vás příznaky chřipkového onemocnění a hrozí riziko nákazy ostatních osob, přehodnoťte prosím nutnost vstupu do prostor nemocnice na pouze nejnutnější případy.

16Úno/180

Den otevřených dveří ambulance klinické logopedie v Nemocnici Blansko

logopedie I (221 of 229)

Ambulance klinické logopedie 1 zve ve čtvrtek 8. března 2018 všechny zájemce na Den otevřených dveří.

Můžete si prohlédnout nové prostory Logopedického centra, seznámit se s komerčními programy, které klinické logopedky pořádají, získat edukační materiály pro předškolní děti. Právě v těchto materiálech se dozvíte vše o tom, co vše by děti měly znát, než půjdou do 1. třídy.

V rámci Dne otevřených dveří můžete také nechat své dítě orientačně vyšetřit, ať již samotnou řeč nebo školní zralost.

15Úno/180

Světový den ledvin v Nemocnici Blansko – 8.3.2018

nefrologie_ambulance (28 of 229)

Mezinárodní federace nadací pro nemoci ledvin (International Federation of Kidney Foundations) a Mezinárodní nefrologická společnost (International Society of Nephrology) vyhlásily letos opět Světový den ledvin. Již tradičně tento den připadá na druhý čtvrtek v měsíci březnu (tentokrát 8.3.2018) a jeho cílem je zvýšit informovanost zdravotníků a laické veřejnosti o nemocech ledvin, významu jejich včasné diagnostiky a také o možnostech léčby. I nefrologické oddělení Nemocnice Blansko se kampaně Světový den ledvin letos účastní, a to již desátým rokem!

16Led/180

Nové CT v Nemocnici Blansko zahájilo provoz

IMG_0253

Nemocnice Blansko byla nucena starý CT přístroj vyměnit, a to s ohledem na jeho stáří a stupeň opotřebení. Technologicky bylo původní zařízení  pro dnešní dobu a hlavně pro budoucnost překonané.

Nové zařízení je ve vyšetřovacím procesu rychlejší ve skenování, umožňuje přesněji modulovat dávku záření pro každého pacienta a navíc šetří oční čočku a prsy u žen, umožňuje snižovat zátěž organismu podáním menšího množství kontrastní látky pro angiografická vyšetření. Umožňuje také snadnější postprocesingové zpracování obrazu, který je tak názornější  a tudíž lepší hodnocení patologických změn. To vše je třeba  pro zlepšení zdravotní - lékařské péče např. pro iktové centrum, kdy se může snáze započít s adekvátní léčbou mrtvice, z čehož pacient profituje. Nové CT je přístroj vyšší generace, který umožní širší škálu vyšetření.

19Pro/170

Nemocnice Blansko uspěla v celostátní anketě NEMOCNICE ČR 2017

V rámci celostátního hodnotícího projektu Nemocnice ČR 2017, do kterého se již tradičně zapojila i Nemocnice Blansko, byly nemocnice komplexně hodnoceny ve čtyřech klíčových oblastech. Těmi jsou Bezpečnost a spokojenost hospitalizovaných pacientů, Bezpečnost a spokojenost ambulantních pacientů, Bezpečnost a spokojenost zaměstnanců nemocnic a Finanční zdraví nemocnic.

Do tohoto porovnávání se letos zapojilo celkem 155 nemocnic z celé České republiky s akutními lůžky.

27Lis/170

V Nemocnici Blansko se bojovalo za zdravá prsa. Již po šesté.

nemocnice blansko logo

V úterý 14. listopadu 2017 proběhla na radiodiagnostickém oddělení Nemocnice Blansko již po šesté preventivní akce zaměřená na boj s rakovinou prsu. Od 6.50 hodin ráno do téměř 19 hodin se mohly ženy pod věkovou hranicí 45 let nechat v blanenské nemocnici zcela bezplatně vyšetřit, a to ultrazvukem, mamografickým vyšetřením nebo kombinací obou vyšetřovacích metod. Tuto možnost využilo a bylo v tento den vyšetřeno celkem 127 žen.

U 44 žen bylo provedeno mamografické vyšetření (věkový průměr vyšetřených žen byl 42 roku), 99 žen absolvovalo vyšetření ultrazvukem (s věkovým průměrem 30 roku), přičemž 16 ženám bylo lékařkou indikováno provedení kombinovaného vyšetření jak ultrazvukem, tak pomocí mamografu. Akce se letos zúčastnilo více žen blíže ke screeningovému věku, tj. 38 až 44 let.

13Lis/170

Nemocnice Blansko obhájila akreditaci kvality a bezpečí poskytovaných zdravotních služeb s výborným výsledkem

nemocnice blansko logo

Ve dnech 19. a 20.10.2017 již potřetí proběhlo úspěšně v Nemocnici Blansko akreditační šetření hodnocení kvality a bezpečí poskytovaných zdravotních služeb Spojenou akreditační komisí, o.p.s. Šetření prováděli tři externí auditoři v zastoupení profese lékař, sestra a odborník na provozně-technickou oblast. 

Cílem reakreditačního šetření je neustále zlepšování správného nastavení jednotlivých procesů v nemocnici, dodržování národní legislativy, správného vedení zdravotnické dokumentace, péče o pacienty, ordinace léčiv a jejich skladování, týmové spolupráce, komunikace a předávání pacientů, dodržování hygienicko epidemiologického režimu, podávání stravy pacientům, edukace pacientů, správné stanovení kompetencí jednotlivých zdravotnických pracovníků, identifikace rizikových oblastí a nastavení preventivních opatření, bezpečnost používané přístrojové techniky, bezpečné prostředí pro pacienty a personál, zvládání krizových situací.

7Lis/170

Boj za zdravou prostatu aneb „Listopad pro muže“ v Nemocnici Blansko

nemocnice blansko logo

Již šest let za sebou „bojuje“ v listopadu blanenská nemocnice za zdravá prsa žen. Druhým rokem bude „bojovat“ i za muže – za jejich zdravou prostatu, a to konkrétně vyšetřením prostatického specifického antigenu (PSA) v krvi u mužů nad 50 let zcela zdarma.

1Lis/170

Boj za zdravá prsa 2017 v Nemocnici Blansko už pošesté

nemocnice blansko logo

Stejně jako předchozí roky, i letos bude blanenská nemocnice „bojovat“ za zdravá prsa. Na radiodiagnostickém oddělení Nemocnice Blansko, které je akreditováno pro mamární screening, proběhne v úterý 14. listopadu 2017 od 7.30 do 17.30 hodin „boj za zdravá prsa“.

grafických vyšetření, 72 ultrazvuků a 17 kombinací obojího. Průměrný věk žen vyšetřených mamografií byl 42 let a vyšetřenýNálezy z lonského roku:
- 15 nálezů benigních (nezhoubných) změn - dop. další kontroly a sledování
- 2 nálezy vysoce pravděpodobných MALIGNÍCH KARCINOMŮ - zde následovala biopsie tkáně k histologické verifikaci nálezu a jeden maligní nález v prsu u takto mladé ženy, zcela bez příznaků a bez jakéhokoli očekávání - DEFINITIVNĚ POTVRZEN

26Říj/170

Nemocnice Blansko se i letos zapojuje do kampaně „Čas je mozek“

nemocnice blansko logo

Příznaky mozkové mrtvice lidé často nepoznají nebo je bagatelizují. V důsledku toho vyhledají odbornou pomoc pozdě a hrozí jim trvalé následky nebo dokonce smrt. Systém péče o pacienty s mrtvicí je přitom v Česku na vynikající úrovni. V případě správného rozpoznání příznaků a okamžitého přivolání záchranné služby je jejich šance na uzdravení obrovská. Upozornit na to má i Světový den mozkové příhody, který si připomínáme každý rok 29. října. Kampaň nese název: „Čas je mozek“ a i letos se k ní Nemocnice Blansko aktivně připojí.

20Říj/170

Bílá pastelka v Nemocnici Blansko

nemocnice blansko logo

Ve středu 11. října 2017 proběhne u příležitosti Mezinárodního dne bílé hole již 18. ročník celonárodní veřejné sbírky Bílá pastelka. Její výtěžek podpoří speciální služby pro těžce zrakově postižené poskytované v celé ČR. Pořadatelem sbírky je Sjednocená organizace nevidomých a slabozrakých ČR, zapsaný spolek (SONS ČR, z.s.).

Do ulic s kasičkami a v tričkách s emblémem Bílé pastelky vyrazí kolem 2 600 dobrovolníků, převážně z řad středoškolských studentů. Za minimální příspěvek 30,- Kč nabídnou zájemcům bílou pastelku. Stejně jako předchozí roky, přijala i letos Nemocnice Blansko žádost o možnost realizaci sbírky ve svých prostorách, jakožto místa s velkou frekvencí průchozích. I letos vedení Nemocnice Blansko bez váhání souhlasilo a prostory nemocnice pro tuto sbírku nabídlo.

12Říj/170

Novinka na kožní ambulanci Nemocnice Blansko – nový DERMATOSKOP

_DSC2399 kopie

Na světě pravděpodobně neexistuje člověk, který by na kůži neměl ani jedno mateřské znaménko. Ať už Vás Vaše znaménka provází od narození nebo se objeví v průběhu života, je dobré mít je pod kontrolou. Mohou být i varovným signálem. Maligní melanom, tedy rakovina kůže, je jedním z nejzhoubnějších nádorů. Bohužel je stále častěji diagnostikován i u mladých lidí. Na toto onemocnění v ČR ročně zemře asi 300 lidí. Narůstá četnost především ve skupině žen do třiceti let.

Prevence je v tomto případě efektivní ochranou. Pravidelné kontroly pigmentových znamének mohou problém odhalit včas a pomocí následného chirurgického zákroku předejít větším komplikacím a následkům. Na pozoru je potřeba mít se především v případě, když znaménko začne měnit svoji velikost, tvar nebo barvu, nebo začne svědit. Samozřejmě nemusí jít vždy o závažné onemocnění, je ale nutné vyšetření lékařem.

19Zář/170

DEN SENIORŮ S NEMOCNICÍ BLANSKO: Nebojme se stáří, naučme se starat o naše seniory

nemocnice blansko logo

Dne 21.9.2017 pořádá Nemocnice Blansko ve spolupráci s Městem Blansko vzdělávací akci pro širokou veřejnost pod názvem "Den seniorů". Jedná se o další krok Nemocnice Blansko zaměřený na vzdělávání, seznamování, edukaci a informování široké veřejnosti v problematice péče o seniory, zejména v domácím prostředí.

Rok 2017 je blanenskou nemocnicí vyhlášen jako "Rok seniorů" s cílem poskytnout laické veřejnosti maximální množství srozumitelných informací, vztahujících se k péči o seniory, pomoc veřejnosti získat praktické dovedností v péči o seniora v domácím prostředí a maximálně zpřístupnit potřebné informace a informační materiály, vztahující se k této problematice. Komplexní problematika péče o seniora zpracovaná týmem odborníků do ucelených, stručných a srozumitelných informací by tak měla osobám blízkým výrazně zjednodušit situaci a pomoci se zorientovat v případech, kdy se i oni dostanou do složité životní situace spojené s péčí o své blízké.

12Zář/170

Již po osmé ovládl Nemocnici Blansko DEN PRO DĚTI

foto (14)

V sobotu 2. září 2017 proběhl v areálu blanenské nemocnice osmý ročník Dne pro děti. Počasí přes nepříznivou předpověď nakonec ukázalo i slunečnou tvář a v kombinaci s bohatým programem jak na pódiu, tak i v celém areálu nemocnice přilákal i letos tento den do nemocnice bezmála patnáct set návštěvníků.

Program byl rozdělen mezi vystoupení na pódiu a atrakce a stanoviště v celém areálu nemocnice. Hlavní téma bylo DŽUNGLE a v tomto duchu byla nachystána kostýmovaná stanoviště plná úkolů a soutěží, při nichž děti sbíraly razítka. Po splnění úkolů a nasbírání všech osmi razítek dostaly děti sladkou odměnu a diplom.

28Srp/170

Nemocnici Blansko ovládne Den pro děti. Už po osmé.

nemocnice blansko logo

V sobotu 2. září 2017 proběhne v areálu blanenské nemocnice od 10 do 17 hodin již osmý ročník DNE PRO DĚTI. Stejně jako předchozí ročníky věříme, že i tento vyjde počasí na jedničku. Každopádně program se bude konat za každého počasí a bude opravdu pestrý!

Tak jako každý rok, i letos bude program opět rozdělen mezi vystoupení na pódiu a atrakce a stanoviště v celém areálu nemocnice. Děti budou plnit úkoly na osmi stanovištích, která opět chystáme ve spolupráci s týmem Cvicsnami.cz. Ta budou opět tematicky propojena a tentokrát to bude DŽUNGLE. Jednotlivá stanoviště prověří děti všech věkových kategorií jak ve znalosti zvířátek z pralesa, tak i ve sportovních disciplínách. Po absolvování všech stanovišť bude každý odměněn diplomem a sladkou odměnou.

10Srp/170

Občerstvení v Nemocnici Blansko má nového provozovatele

nemocnice blansko logo

Již delší dobu uvažovalo vedení Nemocnice Blansko nad možností zkvalitnění jak služeb nemocničního občerstvení, tak i sortimentu. Jako nemocnice podporujeme zdravý životní styl, tedy zdravý pohyb a prevenci, a k tomu neodmyslitelně patří i zdravá strava. Bohužel nebylo v silách původní nemocniční kantýny tohoto cíle v plné míře dosáhnout. Opakované pokusy kantýnu směrovat nejen k lepšímu a zdravějšímu sortimentu, ale také k empatičtějšímu přístupu k zákazníkům, byly neúspěšné. V důsledku toho se hromadila řada podnětů a stížností jak ze strany zaměstnanců nemocnice, kterým mnohdy jiná alternativa stravování při dvanáctihodinových směnách nezbývá, tak i ze strany pacientů a návštěv.