Listy regionů
19Zář/170

DEN SENIORŮ S NEMOCNICÍ BLANSKO: Nebojme se stáří, naučme se starat o naše seniory

nemocnice blansko logo

Dne 21.9.2017 pořádá Nemocnice Blansko ve spolupráci s Městem Blansko vzdělávací akci pro širokou veřejnost pod názvem "Den seniorů". Jedná se o další krok Nemocnice Blansko zaměřený na vzdělávání, seznamování, edukaci a informování široké veřejnosti v problematice péče o seniory, zejména v domácím prostředí.

Rok 2017 je blanenskou nemocnicí vyhlášen jako "Rok seniorů" s cílem poskytnout laické veřejnosti maximální množství srozumitelných informací, vztahujících se k péči o seniory, pomoc veřejnosti získat praktické dovedností v péči o seniora v domácím prostředí a maximálně zpřístupnit potřebné informace a informační materiály, vztahující se k této problematice. Komplexní problematika péče o seniora zpracovaná týmem odborníků do ucelených, stručných a srozumitelných informací by tak měla osobám blízkým výrazně zjednodušit situaci a pomoci se zorientovat v případech, kdy se i oni dostanou do složité životní situace spojené s péčí o své blízké.

12Zář/170

Již po osmé ovládl Nemocnici Blansko DEN PRO DĚTI

foto (14)

V sobotu 2. září 2017 proběhl v areálu blanenské nemocnice osmý ročník Dne pro děti. Počasí přes nepříznivou předpověď nakonec ukázalo i slunečnou tvář a v kombinaci s bohatým programem jak na pódiu, tak i v celém areálu nemocnice přilákal i letos tento den do nemocnice bezmála patnáct set návštěvníků.

Program byl rozdělen mezi vystoupení na pódiu a atrakce a stanoviště v celém areálu nemocnice. Hlavní téma bylo DŽUNGLE a v tomto duchu byla nachystána kostýmovaná stanoviště plná úkolů a soutěží, při nichž děti sbíraly razítka. Po splnění úkolů a nasbírání všech osmi razítek dostaly děti sladkou odměnu a diplom.

28Srp/170

Nemocnici Blansko ovládne Den pro děti. Už po osmé.

nemocnice blansko logo

V sobotu 2. září 2017 proběhne v areálu blanenské nemocnice od 10 do 17 hodin již osmý ročník DNE PRO DĚTI. Stejně jako předchozí ročníky věříme, že i tento vyjde počasí na jedničku. Každopádně program se bude konat za každého počasí a bude opravdu pestrý!

Tak jako každý rok, i letos bude program opět rozdělen mezi vystoupení na pódiu a atrakce a stanoviště v celém areálu nemocnice. Děti budou plnit úkoly na osmi stanovištích, která opět chystáme ve spolupráci s týmem Cvicsnami.cz. Ta budou opět tematicky propojena a tentokrát to bude DŽUNGLE. Jednotlivá stanoviště prověří děti všech věkových kategorií jak ve znalosti zvířátek z pralesa, tak i ve sportovních disciplínách. Po absolvování všech stanovišť bude každý odměněn diplomem a sladkou odměnou.

10Srp/170

Občerstvení v Nemocnici Blansko má nového provozovatele

nemocnice blansko logo

Již delší dobu uvažovalo vedení Nemocnice Blansko nad možností zkvalitnění jak služeb nemocničního občerstvení, tak i sortimentu. Jako nemocnice podporujeme zdravý životní styl, tedy zdravý pohyb a prevenci, a k tomu neodmyslitelně patří i zdravá strava. Bohužel nebylo v silách původní nemocniční kantýny tohoto cíle v plné míře dosáhnout. Opakované pokusy kantýnu směrovat nejen k lepšímu a zdravějšímu sortimentu, ale také k empatičtějšímu přístupu k zákazníkům, byly neúspěšné. V důsledku toho se hromadila řada podnětů a stížností jak ze strany zaměstnanců nemocnice, kterým mnohdy jiná alternativa stravování při dvanáctihodinových směnách nezbývá, tak i ze strany pacientů a návštěv.

13Čvc/170

Rehabilitační oddělení Nemocnice Blansko čeká kompletní proměna

nemocnice blansko logo

Už o letních prázdninách začnou v Nemocnici Blansko práce na modernizaci ambulantní části oddělení rehabilitace. Investiční akce za osmadvacet milionů korun vyřeší havarijní stav technologie vodoléčby a kompletní rekonstrukci oddělení rehabilitace. Stavební práce by měly být hotové nejpozději do ledna 2018. Do té doby se provoz ambulantní části rehabilitace přestěhuje do Nemocvičny na ulici Smetanova 8.

Předpokládaný termín zahájení stavby je v srpnu letošního roku. Jedná se o kompletní rekonstrukci rehabilitačního pracoviště, které se nachází v suterénu polikliniky.

20Čvn/170

Nemocnici Blansko ovládne Den pro děti. Už po osmé.

foto (172)

V sobotu 2. září 2017 proběhne v areálu blanenské nemocnice od 10 do 17 hodin již osmý ročník DNE PRO DĚTI. Stejně jako předchozí ročníky věříme, že i ten letošní vyjde počasí na jedničku. Každopádně program se bude konat za každého počasí a bude letos opravdu pestrý!

Tak jako každý rok, i letos bude program opět rozdělen mezi vystoupení na pódiu a atrakce a stanoviště v celém areálu nemocnice. Děti budou plnit úkoly na osmi stanovištích, které i letos chystáme ve spolupráci s týmem Cvicsnami.cz. Ta budou jako každý rok tematicky propojena. Letošním tématem je DŽUNGLE. Jednotlivá stanoviště prověří děti všech věkových kategorií jak ve znalosti zvířátek z pralesa, tak i ve sportovních disciplínách. Nebude chybět ani veselý zvířecí fotokoutek! Po absolvování všech stanovišť bude každý odměněn farmářským certifikátem a sladkou odměnou.

6Čvn/170

Nemocnice Blansko zve na Den pro děti

den pro deti

29Kvě/170

Mezinárodní den sester v Nemocnici Blansko

_DSC1131 kopie

Ve čtvrtek 11. května 2017 uspořádalo vedení Nemocnice Blansko akci pro své zaměstnance, a to při příležitosti Mezinárodního dne sester (12.5.2017). Jedná se o datum spjaté se jménem Florence Nightingel (narozena 12.5.1820), která byla zakladatelkou ošetřovatelství, jak jej známe dodnes.

Florence Nightingale, známá jako „Dáma s lucernou,“ je jednou z nejznámějších zdravotních sester na světě. Anglická ošetřovatelka byla legendou své doby. Největším úspěchem Florence Nightingale bylo povznesení ošetřovatelství na respektované povolání. V roce 1860, na základě příspěvků z fondu Nightingale, založila školu pro ošetřovatelky. Její prozíravé reformy ovlivnily podstatu moderní zdravotní péče a její spisy doposud slouží jako zdroje informací pro zdravotní sestry, manažery i úředníky.

11Kvě/170

Nová ambulance DĚTSKÉ NEUROLOGIE v Nemocnici Blansko

nemocnice blansko logo

V dubnu 2017 zahájila v blanenské nemocnici provoz ambulance dětské neurologie. Tato odborná ambulance nabízí vyšetření v oboru dětské neurologie, a to v plném rozsahu. Služby jsou určené dětem od narození do 18 let věku. Rozsah vyšetření zahrnuje vyšetření jak neurologické, tak i vyšetření elektroencefalografické a evokované potenciály zrakové i sluchové. V Nemocnici Blansko je samozřejmě zajištěna návaznost dalších vyšetření, a to oční vyšetření, ORL, rentgenové vyšetření včetně CT mozku a logogopedické vyšetření. Ambulance dětské neurologie je umístěna ve 4. patře lůžkové části nemocnice.

10Kvě/170

Nové LOGOPEDICKÉ CENTRUM v Nemocnici Blansko

foto (72)

Před dvěma roky začalo vedení blanenské nemocnice uvažovat o zlepšení podmínek pro logopedické ambulance. Výsledkem je vytvoření nového LOGOPEDICKÉHO CENTRA v pavilonu u vjezdu do areálu nemocnice. Od listopadu roku 2016 tak získala logopedie kvalitnější a komfortnější zázemí pro klienty i lékařky.

Nové logopedické centrum věnuje péči dětem i dospělým, a to v celém spektru narušení komunikační schopnosti. Zhruba pětašedesát procent klientů tvoří děti, zbytek pak dospělí. Logopedické centrum sdružuje dvě ambulance a nové zázemí poskytuje více místa pro zaměstnance i klienty. Logopedické ambulance fungují zároveň jako výukové pracoviště, lepší zázemí tak slouží i stážistům.

9Kvě/170

Bilance dne melanomu v Nemocnici Blansko

nemocnice blansko logo

V pondělí 24.4.2017 se do celoevropsky koordinované preventivní akce Evropský den melanomu zapojilo již tradičně i kožní oddělení Nemocnice Blansko, a to akcí s názvem Den melanomu v Nemocnici Blansko.

V tento jediný den bylo vyšetřeno celkem 107 zájemců. Na základě zhodnocení pigmentových projevů zkušenými dermatology, MUDr. Petrou Vidourkovou a MUDr. Mladou Vysloužilovou, bylo 7 pacientům doporučeno pravidelné sledování v kožní ambulanci pro syndrom dysplastických névů, 25 pacientům s rizikovým névem bylo indikováno odstranění vyříznutím s histologickým vyšetřením, v jednom případě nevyloučíme, že se jedná již o maligní melanom.

21Dub/170

Canisterapie v Nemocnici Blansko již téměř tři roky

nemocnice blansko logo

Canisterapie, tedy léčebný kontakt psa na člověka, je metoda, která byla v blanenské nemocnici poprvé použita v červenci 2014, tedy téměř před třemi roky. Nejprve ve zkušebním prázdninovém provozu, dále pak již jako standardní součást péče o dlouhodobě ležící pacienty na oddělení následné péče. Postupem času pejsci překročili hranice jednoho oddělení a začali „léčit“ i u dětských pacientů, a to jako součást logopedické péče (logocanisterapie). Ani to není vše – logopedická ambulance si spolupráci s pejsky natolik cení, že ji používá i v příměstských táborech.

6Dub/170

Světový den Parkinsonovy nemoci (11.4.2017) v Nemocnici Blansko

nemocnice blansko logo

Neurologické oddělení Nemocnice Blansko se již tradičně i letos připojuje k propagaci Světového dne Parkinsonovy nemoci. Tento den připadá na úterý 11. dubna 2017. Cílem této kampaně je zvýšení povědomosti o Parkinsonově chorobě u široké veřejnosti. V České republice může být touto nemocí postiženo až 15 000 lidí. Nejčastěji postihuje lidi ve věku 50-60 let, výjimkou však nejsou ani lidé mladší 40 let.

4Dub/170

DEN MELANOMU v Nemocnici Blansko v pondělí 24.4.2017

nemocnice blansko logo

I letos se blanenská nemocnice zapojí do preventivní akce DEN MELANOMU, tj. den, kdy si může každý nechat svá znaménka bezplatně prohlédnout a vyšetřit zkušeným dermatologem.

Loni jsme k propagaci akce zvolili grafiku skvrnitého banánu, letos obrázek dalmatina s příznačnou otázkou: „Máte svoje skvrnky pod kontrolou?“ Kůže je totiž orgánem snadno vyšetřitelným a často i sami pacienti jsou schopni zaznamenat změnu, která je znejistí.

14Bře/170

BILANCE SVĚTOVÉHO DNE LEDVIN V BLANENSKÉ NEMOCNICI

nemocnice blansko logo

Celkový počet vyšetřených zájemců : 157 ,  60  mužů , 97   žen

Počet zájemců ve věkové kategorii do 30 let: 4 ženy,2 muži

Počet zájemců ve věkové kategorii 30-50 let: 13 žen, 8 mužů

Počet  zájemců ve věkové kategorii  50-70 let věku: 54 žen , 23 mužů

Počet zájemců ve věkové kategorii nad 70 let: 26 žen,27 mužů

23Úno/170

Masopustní dopoledne v Nemocnici Blansko

DSC_0466

Kočky, lvi, žáby, klauni, princezny a mnoho dalšího. To vše bylo k vidění v sobotu 18.2.2017 v Nemocnici Blansko.

Pro své zaměstnance a jejich děti připravili logopedky z ambulance klinické logopedie I. (Mgr. Miroslava Dyčková a Mgr. Lucie Gašičová) ve spolupráci s personálním oddělením MASOPUSTNÍ DOPOLEDNE.

20Úno/170

Světový den ledvin v Nemocnici Blansko – 9.3.2017

nefrologie_ambulance (27 of 229)

Mezinárodní federace nadací pro nemoci ledvin (International Federation of Kidney Foundations) a Mezinárodní nefrologická společnost (International Society of Nephrology) vyhlásily letos opět Světový den ledvin. Již tradičně tento den připadá na druhý čtvrtek v měsíci březnu (tentokrát 9.3.2017) a jeho cílem je zvýšit informovanost zdravotníků a laické veřejnosti o nemocech ledvin, jejich včasné diagnostice a možnostech léčby. I nefrologické oddělení Nemocnice Blansko se kampaně Světový den ledvin letos účastní, a to již devátým rokem.

17Úno/170

Nový navigační systém v Nemocnici Blansko

nemocnice blansko logo

Snaha vedení Nemocnice Blansko o zlepšení komplexního navigačního systému je dlouhodobá a reflektuje požadavky zejména samotných pacientů. Při monitorování spokojenosti pacientů byla v předešlých letech právě orientace v prostorách nemocnice často hodnocena jako velice obtížná. Vedení Nemocnice Blansko si proto stanovilo cíl zlepšit orientaci při průchodu pacienta nemocnicí, tedy vytvořit nový navigační systém.

15Úno/170

Nemocnici Blansko získala 3. místo v projektu Bezpečná nemocnice

LOS_-6240

Nemocnice Blansko vyhrála s projektem „Prosím, polkněte si - 2“ 3. místo v celostátní soutěži Bezpečná nemocnice, která je již 9. rokem pořádána Krajem Vysočina.

Letošnímu úspěchu předcházela účast již v loňském ročníku soutěže se stejným názvem projektu. Soutěž byla určena pro lůžková zařízení v rámci celé ČR a celkem se zúčastnilo 18 nemocnic s 20 projekty. Slavnostní předání ceny v hodnotě 25 000,- Kč proběhlo v Horáckém divadle v Jihlavě dne 19. ledna 2017. Obdržená finanční částka je určena pro odborné vzdělávání zaměstnanců Nemocnice Blansko. Více informací o celé soutěži a jejích výsledcích je uveřejněno na https://www.kr-vysocina.cz/soutez-bezpecna-nemocnice/ds-302111.

14Úno/170

Zdravotnický ples se vydařil

foto (51)

V pátek 10. února 2017 proběhl již tradiční Zdravotnický ples, pořádaný Nemocnicí Blansko ve spolupráci s Českou lékařskou komorou. Loňský ročník využili pořadatelé k představení preventivního onkologického programu, letošní novinkou a tématem byla nemocvična, jejíž barvy zdobily celý sál. Dárkový poukaz na služby nemocvičny v hodnotě 2 000,- Kč byl hlavní cenou v tombole a výherce tak může na vlastní kůži zažít tento nový projekt, jehož cílem je zdravé sportování v podobě pestré palety cvičebních sálových lekcí pod vedením zkušených trenérů.