Listy regionů
10Pro/180

Nemocnice Blansko zahájila zcela nový provoz MAGNETICKÉ REZONANCE

V pondělí 3. prosince 2018 proběhlo v Nemocnici Blansko slavnostní zahájení zcela nového provozu magnetické rezonance. Jedná se o pracoviště s moderní diagnostickou technologií, a to jak s ohledem na potřeby pacientů, tak i lékařů v tomto regionu. Tato vyšetřovací metoda je velice přesná, komfortní a šetrná, na rozdíl od CT totiž nezatěžuje pacienty zářením.

Součástí slavnostního otevření magnetické rezonance byla v pondělí 3.12.2018 i prohlídka nově zrekonstruovaných prostor ambulantní části rehabilitace. Tato rekonstrukce byla dokončena koncem léta 2018, nyní jsou již nové moderní prostory ambulantní části rehabilitace v plném provozu.

22Říj/180

O současném stavu nemocnice v Boskovicích s jednatelem prof. MUDr. Milošem Janečkem, CSc.

Letošní rok probíhají oslavy výročí 60 let od otevření spádové nemocnice v Boskovicích, která i v současnosti zajišťuje zdravotní služby v širokém okruhu našeho regionu. Na několik otázek odpověděl jednatel Nemocnice Boskovice s.r.o., prof. MUDr. Miloš Janeček, CSc.

18Zář/180

Boj za zdravá prsa 2018 v Nemocnici Blansko už posedmé

Stejně jako předchozí roky, i letos bude blanenská nemocnice „bojovat“ za zdravá prsa. Na radiodiagnostickém oddělení Nemocnice Blansko, které je akreditováno pro mamární screening, proběhne ve středu 26. září 2018 od 7.30 do 17.30 hodin „boj za zdravá prsa“.

11Zář/180

Koncert k 60. výročí otevření nemocnice v Boskovicích

15Srp/180

Nemocnici Blansko ovládne Den pro děti. Už po deváté.

V sobotu 8. září 2018 proběhne v areálu blanenské nemocnice od 10 do 17 hodin již devátý ročník DNE PRO DĚTI. Stejně jako předchozí ročníky věříme, že i tento vyjde počasí na jedničku. Každopádně program se bude konat za každého počasí a bude opravdu pestrý!

26Čvc/180

Logopedický tábor očima praktikantky

V termínu 9. – 20. července 2018 uspořádala Nemocnice Blansko ve spolupráci s Domem dětí a mládeže Blansko (DDM) příměstský tábor s názvem „Učíme se od zvířat“. Již z názvu je patrné, jaké zaměření tábor měl.

Zúčastnit se mohly děti zaměstnanců blanenské nemocnice, klienti logopedických ambulancí Nemocnice Blansko i široká veřejnost. Tábor byl zaměřen především na rozvoj sociálních dovedností a rozvoj komunikace, a to hravou formou. Odbornou stránku zaštítily klinické logopedky Nemocnice Blansko Mgr. Miroslava Dyčková a Mgr. Lucie Gašičová z Ambulance klinické logopedie Nemocnice Blansko ve spolupráci s DDM Blansko.

11Čvc/180

Nemocnice Blansko získala finanční dar od Vodárenské akciové společnosti, a.s., pořídí nová lůžka pro pacienty

Nemocnice Blansko převzala v úterý 10. července 2018 finanční dar 150 000 korun od Vodárenské akciové společnosti, a.s.

Šek převzala z rukou předsedy představenstva společnosti Ing. Jiřího Krále za doprovodu místostarosty města Blanska Ing. Jiřího Crhy ředitelka Nemocnice Blansko MUDr. Vladimíra Danihelková, MBA. Tento finanční dar bude využit na nákup nových moderních lůžek pro pacienty blanenské nemocnice.

18Čvn/180

IKTOVÉ CENTRUM Nemocnice Blansko získalo mezinárodní ocenění

Iktové centrum Nemocnice Blansko získalo ocenění ESO Angels Awards - platinový statut iktového centra v rámci největší evropské iktové konference ESOC 2018. Ta se uskutečnila ve Švédském Goteborgu. Cílem soutěže je zlepšování kvality péče o pacienty.

14Čvn/180

Nemocnici Blansko ovládne Den pro děti. Už po deváté

V sobotu 8. září 2018 proběhne v areálu blanenské nemocnice od 10 do 17 hodin již devátý ročník DNE PRO DĚTI. Stejně jako předchozí ročníky věříme, že i ten letošní vyjde počasí na jedničku. Každopádně program se bude konat za každého počasí a bude letos opravdu pestrý!

Tak jako každý rok, i letos bude program opět rozdělen mezi vystoupení na pódiu a atrakce a stanoviště v celém areálu nemocnice. Děti budou plnit úkoly na pěti stanovištích, které budou jako každý rok tematicky propojena. Letošním tématem je RECYKLACE. Jednotlivá stanoviště prověří děti všech věkových kategorií a po absolvování všech stanovišť bude každý odměněn.

4Čvn/180

Nemocnice Boskovice má svůj babybox

V pátek 25. května byl uveden do provozu babybox umístěný vedle hlavního vchodu boskovické nemocnice. Slavnostního zahájení provozu tohoto prospěšného zařízení se účastnila senátorka Ing. Jaromíra Vítková, za město Boskovice starostka Bc. Hana Nedomová, za Jihomoravský kraj radní Milan Vojta, MBA, M.A.,dále zástupci zdravotní pojišťovny, sponzorských organizací a mnoho dalších hostů. Jednatel Nemocnice Boskovice prof. MUDr. Miloš Janeček, CSc. přivítal přítomné a omluvil iniciátora zavádění babyboxů Ludvíka Hesse, který pro onemocnění nemohl přijet.

21Kvě/180

Makáme pro Kryštůfka, CHARITATIVNÍ SPORTOVNÍ DEN V NEMOCVIČNĚ

"Moje jméno je Denisa Provazníková, jsem studentkou Provozně ekonomické fakulty Mendelovy Univerzity a s pomocí mých tří spolužáků a trenérů Nemocvičny organizuji akci na podporu správné věci.  Jsem trenérkou v Nemocvičně, proto jsem se rozhodla tyto dvě věci spojit a uspořádat charitativní sportovní den plný lekcí a zdravého pohybu. Nemocvična i místní trenéři se rozhodli akci podpořit, proto se můžete těšit na pestrou paletu trenérů a lekcí v prostorách moderního sportoviště. Výtěžek z celé akce půjde rodině Kryštůfka Lepky. Akce se koná pod záštitou místostarosty města Blanska Ing. Jiřího Crhy.“

26Dub/180

Bilance Evropského dne melanomu v Nemocnici Blansko

V pondělí 23.4.2018 se již tradičně kožní oddělení Nemocnice Blansko zapojilo do celoevropsky koordinované preventivní akce s názvem Evropský den melanomu.

Vyšetřeno bylo celkem 154 zájemců. Na základě zhodnocení pigmentových projevů zkušenými dermatology, MUDr. Petrou Vidourkovou a MUDr. Tamarou Jurajdovou, bylo 14 pacientům doporučeno pravidelné sledování v kožní ambulanci pro syndrom dysplastických névů, 25 pacientům s rizikovým névem bylo doporučeno jeho odstranění s histologickým vyšetřením, ve dvou případech nevyloučíme, že se jedná již o maligní melanom.

12Dub/180

Nemocnice Boskovice 60 let poskytuje zdravotní služby lidem z široké spádové oblasti

V říjnu roku 1958 byla slavnostně otevřena nemocnice v Boskovicích. Nejdříve byla dána do provozu poliklinika a postupně také všechna lůžková oddělení - interní, chirurgické, ortopedické, gynekologicko-porodnické a dětské, s celkovou kapacitou 350 lůžek. Byla završena snaha trvající 30 let vybudovat pro tehdejší boskovický okres odpovídající nemocnici. Již od konce 20. let požadovali představitelé města a okresu zařazení výstavby zdravotnického zařízení potřebné velikosti do státních plánů. Teprve po válce, v padesátých letech, bylo rozhodnuto o výstavbě nemocnic okresního typu v Boskovicích a v Blansku. Blansko se dočkalo otevření vlastní polikliniky až o 10 let později, v roce 1968.

11Dub/180

DEN MELANOMU v Nemocnici Blansko, tentokrát v pondělí 23.4.2018

Na světě pravděpodobně neexistuje člověk, který by na kůži neměl ani jedno mateřské znaménko. Ať už Vás Vaše znaménka provází od narození nebo se objeví v průběhu života, je dobré mít je pod kontrolou. Mohou být i varovným signálem. Maligní melanom, tedy rakovina kůže, je jedním z nejzhoubnějších nádorů. Bohužel je stále častěji diagnostikován i u mladých lidí. Na toto onemocnění v ČR ročně zemře asi 300 lidí. Narůstá četnost především ve skupině žen do třiceti let.

9Dub/180

Světový den Parkinsonovy nemoci (11.4.2018) v Nemocnici Blansko

Neurologické oddělení Nemocnice Blansko se již tradičně i letos připojuje k propagaci Světového dne Parkinsonovy nemoci. Tento den připadá na středu 11. dubna 2018. Cílem této kampaně je zvýšení povědomosti o Parkinsonově chorobě u široké veřejnosti. V České republice může být touto nemocí postiženo až 15 000 lidí. Nejčastěji postihuje lidi ve věku 50-60 let, výjimkou však nejsou ani lidé mladší 40 let.

4Dub/180

Bilance Světového dne ledvin v Nemocnici Blansko

Již osmým rokem proběhl ve čtvrtek 8.3.2018 v blanenské nemocnici Světový den ledvin. Možnost nechat si bezplatně vyšetřit ledvinné funkce využilo celkem 116 zájemců (31 mužů a 75 žen), u nichž bylo: 

  • 8 doporučení (7 žen a 1 muž) k podrobnému vyšetření přímo do nefrologické ambulance pro záchyt střední nebo těžší poruchy funkce ledvin
  • 59 vyšetřených (39 žen a 20 mužů) odeslaných k příslušným specialistům (urolog, internista, diabetolog) a praktickým lékařům s normální funkcí ledvin, ale s různými abnormalitami provedeného screeningu v souvislosti s dalšími rizikovými faktory 
  • 49 doporučení (36 žen a 13 mužů) ke sledování praktickým lékařem cestou preventivních kontrol v důsledku rizikových faktorů
22Úno/180

Chřipková epidemie – důležité upozornění

Vážení návštěvníci Nemocnice Blansko, vzhledem k výraznému nárůstu onemocnění chřipkou se na Vás obracíme s žádostí, abyste s ohledem na svůj aktuální zdravotní stav zvážili vstup do prostor nemocnice a návštěvu svých blízkých na lůžkových odděleních.

Vyskytují-li se u Vás příznaky chřipkového onemocnění a hrozí riziko nákazy ostatních osob, přehodnoťte prosím nutnost vstupu do prostor nemocnice na pouze nejnutnější případy.

16Úno/180

Den otevřených dveří ambulance klinické logopedie v Nemocnici Blansko

Ambulance klinické logopedie 1 zve ve čtvrtek 8. března 2018 všechny zájemce na Den otevřených dveří.

Můžete si prohlédnout nové prostory Logopedického centra, seznámit se s komerčními programy, které klinické logopedky pořádají, získat edukační materiály pro předškolní děti. Právě v těchto materiálech se dozvíte vše o tom, co vše by děti měly znát, než půjdou do 1. třídy.

V rámci Dne otevřených dveří můžete také nechat své dítě orientačně vyšetřit, ať již samotnou řeč nebo školní zralost.

15Úno/180

Světový den ledvin v Nemocnici Blansko – 8.3.2018

Mezinárodní federace nadací pro nemoci ledvin (International Federation of Kidney Foundations) a Mezinárodní nefrologická společnost (International Society of Nephrology) vyhlásily letos opět Světový den ledvin. Již tradičně tento den připadá na druhý čtvrtek v měsíci březnu (tentokrát 8.3.2018) a jeho cílem je zvýšit informovanost zdravotníků a laické veřejnosti o nemocech ledvin, významu jejich včasné diagnostiky a také o možnostech léčby. I nefrologické oddělení Nemocnice Blansko se kampaně Světový den ledvin letos účastní, a to již desátým rokem!

16Led/180

Nové CT v Nemocnici Blansko zahájilo provoz

Nemocnice Blansko byla nucena starý CT přístroj vyměnit, a to s ohledem na jeho stáří a stupeň opotřebení. Technologicky bylo původní zařízení  pro dnešní dobu a hlavně pro budoucnost překonané.

Nové zařízení je ve vyšetřovacím procesu rychlejší ve skenování, umožňuje přesněji modulovat dávku záření pro každého pacienta a navíc šetří oční čočku a prsy u žen, umožňuje snižovat zátěž organismu podáním menšího množství kontrastní látky pro angiografická vyšetření. Umožňuje také snadnější postprocesingové zpracování obrazu, který je tak názornější  a tudíž lepší hodnocení patologických změn. To vše je třeba  pro zlepšení zdravotní - lékařské péče např. pro iktové centrum, kdy se může snáze započít s adekvátní léčbou mrtvice, z čehož pacient profituje. Nové CT je přístroj vyšší generace, který umožní širší škálu vyšetření.