Listy regionů
18Led/210

Pozvánka na přijímací zkoušky gymnázia Boskovice

19Říj/200

ADAPTAČNÍ POBYT

Na budování dobrého kolektivu a klimatu třídy je potřeba pracovat již od prvních dnů školního roku, proto se na Gymnáziu v Rájci-Jestřebí stal dobrou tradicí adaptační pobyt pro studenty nových ročníků. V letošním roce se „adapťáku“ se svými třídními vyučujícími (Mgr. Zlatuše Prudká, Mgr. Jan Kovář) a výchovnou poradkyní Mgr. Kateřinou Pernicovou zúčastnily hned dvě třídy – prima šestiletého studia a 1. ročník čtyřletého studia. Místo pobytu zůstalo stejné jako v loňském roce, tedy chata Orientka v Jeseníkách.

29Říj/190

Úžasné 1. místo v soutěži MÁŠ NA TO!

Dne 24. 9. 2019 proběhla v areálu SKP Kometa Brno pod záštitou Policejního prezidenta ČR, hejtmana JmK, Krajského ředitelství policie Jmk, Sportovního klubu policie Kometa a ředitele divize Morava Zdravotní pojišťovny MV ČR soutěž „Máš na to“ smíšených tříčlenných týmů studentů středních škol Jihomoravského kraje. Studenti poměřili své síly při zvládání fyzických testů, které musí splnit i uchazeči hlásící se do služebního poměru. Součástí soutěže byl i dopravní test. Program soutěže byl obohacen i o ukázky policejní techniky a dynamické ukázky policistů.

4Čvn/190

Na blanenském gymnáziu oslavili Den Evropy 2019

Oslavit Den Evropy patří na Gymnáziu v Blansku již tradičně k očekávaným událostem měsíce května. Ani letos tomu nebylo jinak. Žáci sekundy se zapojili do interaktivní hry Já, součást Evropy, aby se stali alespoň na hodinu jedním ze členských států EU a na závěr programu společně vytvořili, za zvuku Beethovenovy Ódy na radost, typický evropský hvězdný kruh.

22Kvě/190

Sportovní setkání základních škol

V pondělí 6.5. 2019 se na školním hřišti Základní školy TGM Blansko již po dvanácté sešli sportovci a učitelé ze tří základních škol: ZŠ J. A. Komenského Komárno, Batthyány Iskoly Budapešť a ZŠ TGM Blansko, aby poměřili své sportovní dovednosti v disciplínách od atletiky až po míčové hry.

Letošní trojsetkání spolu s ředitelem naší školy RNDr. Pavlem Nezvalem zahájil i starosta města Blanska Ing. Jiří Crha a vedoucí školského odboru Mgr. et Mgr. Petra Skotáková.

25Dub/190

Retro v gastronomii

V těchto dnech probíhá na VOŠ a SŠ v Boskovicích tradiční mezioborový projekt, tentokrát na téma RETRO V GASTRONOMII-příprava pokrmů podle Magdalény Dobromily Rettigové, na kterém se podílí žáci všech oborů střední školy.

22Úno/190

Dvorská staví mosty – opět vítězně

Dne 8. února se v Letovicích na Masarykově střední škole konal již 3. ročník soutěže ve stavbě mostů ze špejlí Postav most! Soutěž vznikla původně pro technicky zaměřené střední školy, ovšem již 3. rokem se v Letovicích koná její verze pro žáky škol základních.

Soutěž je vypsána ve dvou kategoriích: v první z nich žáci staví most lehčí než 1 kg, který musí překlenout vzdálenost 1 m, již předem doma či ve škole a na soutěž jej pouze přivezou, zatímco ve druhé kategorii žáci staví most na místě. Výhodou je však menší překlenutá vzdálenost činící 75 cm.

21Úno/190

Soutěž Postav most! 2019

Masarykova střední škola Letovice již třetím rokem pořádala úspěšnou soutěž pro žáky okolních základních škol Postav most!.

I letos se soutěžilo ve dvou kategoriích. V kategorii „I“ bylo úkolem překlenout mezeru 1000 mm modelem mostu postavený z dřevěných špejlí. Tyto konstrukce žáci se svými pedagogy stavěli ve svých školách a do Letovic je přivezli na zatěžovací zkoušku. V kategorii „II“ byl úkol podobný, ale mosty byly stavěné přímo na místě v časovém limitu 150 minut z omezeného množství materiálu a úkolem bylo překlenout mezeru 750 mm. Vítězem se stal model, který měl nejlepší poměr celkové nosnosti a vlastní hmotnosti s přihlédnutím k bodům od odborné poroty získaných za design a stavařský přístup.

Soutěži se zúčastnilo šest okolních základních škol, v kategorii „I“ o vítězství bojovalo osmnáct týmů, v kategorii „II“ bylo přihlášených týmů šestnáct. Atmosféra na soutěži byla úžasná a jistě se už všichni těší na další rok a další výzvu.

6Úno/190

Studenti gymnázia zasedali v Ženevě

Ženeva. Město Jana Kalvína, město Jean-Jacques Rousseaua. Krásné město, rozkládající se na březích jezera s křišťálově čistou vodou, v níž se odrážejí bělostná křídla labutí nebo impozantní 140 metrů vysoký vodotrysk Jet d´Eau.  A také sídlo řady mezinárodních organizací, jako je Červený kříž a především Organizace spojených národů.

A sem právě směřovala cesta šesti studentů boskovického gymnázia, toho času delegátů mezinárodní konference FerMUN (Ferney Model United Nations), kterou každoročně pořádá škola Lycée International de Ferney-Voltaire. Ta nás také k účasti na konferenci pozvala.

24Led/190

Gymnázium Boskovice zve na den otevřených dveří

14Led/190

Gymnázium Blansko zve na den otevřených dveří

18Pro/180

Studenti Gymnázia Blansko se v Německu setkali na wattovém moři s přílivem

Již od roku 2017 probíhá projekt výměnných pobytů s žáky z německé školy v Oytenu (spolková země Niedersachsen – Dolní Sasko) a Gymnázia Blansko. Ve dnech 13. až 20. října 2018 odjelo 15 žáků se třemi vyučujícími poznávat život a jazyk našich sousedů.

5Pro/180

ZŠ Svitávka zve na Vánoční jarmark

1Lis/180

Umělci nehřeší

Žáci posledních  ročníků základní školy  se pomalu blíží k životnímu rozcestí, které  jim nabízí mnoho směrů jejich dalšího  profesního vývoje.  Žáky  vnímavé  a  kreativní,  se zájmem o  výtvarnou výchovu a se sklony k sebevyjádření pomocí výtvarných prostředků,  může lákat cesta  umění.

V současné době orientované na  techniku a  rostoucí  výkon v podmínkách akcelerujících administrativních požadavků jdou umělci mimo tento trend. Neorientují se ve svých životních prioritách podle diktátu společnosti, ale podle hlasu svého nitra.

12Říj/180

Den blanenských odborných škol

18Čvn/180

Animace jako program, učební látka i zábava

V rozmezí deseti dnů dostali studenti Střední školy cestovního ruchu a gastronomie, s.r.o. Blansko hned dvakrát možnost vrátit se do svých mladších let. Nejednou se sice stane, že středoškoláci zapomenou na svůj věk a překvapí učitele tím, že si místo učení hrají, ale jsou případy, kdy je hraní naopak hlavním cílem výuky. To se namísto učebnic, slovníků a pravítek používají míčky, omalovánky či skákací pytle a čím více se používají, tím lepší známky se získávají. Příležitost, která se jen tak v programu středních škol neobjevuje – pokud tedy nestudujete obor Cestovní ruch právě na této blanenské soukromé škole.

7Kvě/180

Česko-německá výměna studentů na blanenském gymnáziu proběhla pod křídly vrápence

14 žáků z dolnosaské školy IGS Oyten navštívilo 7. – 14. dubna 2018 Gymnázium Blansko. Některé děti přijely do České republiky vůbec poprvé. Studenti bydleli v rodinách svých českých partnerů. Finančně program podpořil Česko-německý fond budoucnosti.

Již při návštěvě pěti českých pedagogů gymnázia ve škole  na severu Německa v květnu 2017 byly mezi oběma školami dohodnuty pravidelné žákovské výměny. Těžištěm dlouhodobého programu je projekt zaměřený na studium Moravského krasu v České republice a wattového pobřeží na severozápadu Německa.

21Bře/180

Oznámení o zápisu

Zápis do 1. třídy ZŠ se v Základní škole a Mateřské škole Skalice nad Svitavou, příspěvková organizace bude konat dne 12.4.2018 v době od 13:00 do 16:00 hodin. Těšíme se na budoucí prvňáčky!

20Bře/180

Nový zajímavý soutěžní festival volně přístupný veřejnosti

„BLANENSKÝ ČTYŘLÍSTEK aneb Přehlídka zajímavostí a novinek cestovního ruchu v regionu Moravský kras a okolí“

Třídenní akce a to od 20. března do 22. března včetně, se bude konat v Dělnickém domě Blansko. První den, 20. března, kdy proběhne slavnostní zahájení a vyhlášení výsledků Poháru Macochy a Jeskynního poháru, bude jen pro pozvané hosty. Ve středu a ve čtvrtek bude pro veřejnost možnost od 9.00 do 15.00 hodin vidět přímo na pódiu soutěže a kromě toho po celý den až do 18.00 bude možnost prohlédnout si expozice. Celá akce je pro všechny návštěvníky zdarma – neplatí se žádné vstupné!

19Bře/180

Den otevřených dveří v základní škole Skalice nad Svitavou

Den otevřených dveří v základní škole Skalice nad Svitavou se uskuteční dne 28.3.2018 v době 8:00 – 11:00 a 13:00 – 15:00 hodin. Zveme všechny zájemce k nahlédnutí a pobytí v naší krásné škole.