Listy regionů
5Úno/180

Vybíráte školu? Přijďte k nám…

Masarykova střední škola Letovice, příspěvková organizace je příjemcem dotace z Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání.

Z projektu Personální podpora školy je žákům poskytována podpora formou služeb školního psychologa, koordinátora spolupráce školy a zaměstnavatele a doučování.

Psycholog poskytuje personální podporu škole při začleňování žáků se speciálními vzdělávacími potřebami do studentského kolektivu.

1Úno/180

Setkání hostitelských rodin v rámci česko- německého projektu

K moderní škole bezpochyby patří také spolupráce se zahraničním partnerem. Má pozitivní vliv na výuku cizích jazyků  - teprve při komunikaci se zahraničními kamarády si žáci uvědomí, jak je znalost cizího jazyka důležitá. Užitečné je v životě i poznávání jiných zemí, kultur, tradic a zvyklostí.

Snažili jsme se navázat spolupráci s konkrétní zahraniční školou od podzimu 2016 a podařilo se to. V těchto dnech probíhají na Gymnáziu v Blansku přípravy výměnného pobytu německých žáků v českých rodinách. Němečtí studenti přijedou do Blanska ze spolkové země Dolní Sasko v sobotu 7. dubna 2018, na zpáteční cestu se vydají v sobotu 14. dubna.

15Led/180

Den otevřených dveří na boskovickém gymnáziu

gym bce dod

6Pro/170

Lezecké závody v ZŠ Velké Opatovice

Na Základní škole ve Velkých Opatovicích 10. 11. 2017 proběhl již třetí ročník závodů v lezení na umělé stěně. Dávno se zdá být první rok, kdy mezi sebou bojovaly dvě školy. Letos se zúčastnilo celkem 79 žáků z širokého dalekého okolí - od Moravské Třebové přes Boskovice a Letovice až po Sloup. Sedák, helmu, lezky a „maglajz“ použili jak malí předškoláci, tak zkušení deváťáci.

Každý závodník si vylezl nejméně tři cesty různých obtížností, které prověřily sílu, pružnost, ale i vynalézavost a schopnost poskládat sám sebe do neuvěřitelných pozic. Skvělé bylo vidět pořadatele, jak se snaží myšlenkou dodat dětem sílu k dalšímu kroku, a lezce, jak se navzájem povzbuzují a radí, i když každý soupeřův krok navíc mohl znamenat změnu pořadí. Tohle všechno vytvořilo skvělou atmosféru a zážitek, na který nikdo hned tak nezapomene. Velké díky patří všem, kteří přiložili ruku k dílu při vzniku této jedinečné akce.

22Lis/170

VOŠ v Boskovicích oslavila 130 let od založení

V pátek 10. listopadu panoval na Vyšší odborné škole ekonomické a zdravotnické a Střední škole v Boskovicích čilý ruch. Sešlo se zde hned několik zajímavých akcí. Jednak zde byl pro uchazeče o studium Den otevřených dveří, škola slavila 130 let od svého založení a ještě probíhal „gastroden“, kdy studenti maturitních ročníků formou vlastnoručně připravených pochoutek prezentovali svůj gastronomický um. Nejenže jejich výtvory lahodily oku, ale mohu potvrdit, že i žaludku. O zdařilé zakončení studia maturitou zde nelze pochybovat. Pro mě odmaturovali všichni.

10Lis/170

Halloweenská diskotéka na Jízdárně

O tom, že taneční klub Jízdárna v Boskovicích není klubem jenom pro „dospěláky“, měly možnost přesvědčit se děti ze školní družiny Základní školy Boskovice, pracoviště Sušilova. V úterý 31. října zde proběhla Halloweenská diskotéka pro děti. Bohatý program plný soutěží, tanečků, ale i malování na obličej a barvení vlasů doplnila halloweenská výzdoba prostorů klubu, na které se děti aktivně podílely.  

Děti, které přišly v kostýmech, měly možnost vyhrát cenu za nejlepší masku. Celé odpoledne jsme si užívali strašidelnou atmosféru a spoustu zábavy. S organizací na Jízdárně nám pomáhaly i studentky ze Střední pedagogické školy v Boskovicích.

3Lis/170

Závody ve sportovním lezení na umělé stěně

Termín: 10.11.2017 – pátek od 8 hodin
Místo: ZŠ Velké Opatovice
Přihlášky: písemně nebo e-mailem do středy 8.11.2017
Kategorie:
-žáci a žákyně 1. - 2. tříd ZŠ -žáci 3. - 5. tříd ZŠ -žákyně 3. – 5. tříd ZŠ -žáci 6. – 7. tříd ZŠ -žákyně 6. – 7. tříd ZŠ -žáci 8. – 9. tříd ZŠ -žákyně 8. – 9. tříd ZŠ
v závodě na obtížnost
Šatny : u tělocvičny, neuzamykatelné
Výstroj zapůjčí pořadatel.
Podmínky soutěže:
- vysílající škola zodpovídá za zdravotní způsobilost žáků zúčastnit se soutěže.
- soutěžící musí doprovázet osoba starší 18 let, která v průběhu konání celé akce zajišťuje dozor.
- při prezentaci doprovod žáků odevzdá soupisku.
- závod probíhá bez izolace lezců a s horním jištěním.
Různé:
- pořadatel si vyhrazuje právo v případě nutnosti upravit podmínky soutěže.
- prosíme pedagogy, aby upozornili děti, aby s sebou nenosily cenné věci, jako mobil, šperky apod.
- pedagogický doprovod a soutěžící musí mít vhodnou obuv na přezutí. Pohyb v lezečkách mimo vyhrazený prostor je zakázán.
David Ševčík tel. č. 774 225 705 sevcikd@centrum.cz

17Říj/170

Konkurz na ředitele školy

Starostka městyse ve smyslu §166 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) v platném znění, vyhlašuje konkurz na pracovní místo ředitele/ředitelky Základní škola Doubravice nad Svitavou, příspěvková organizace

Požadavky:

1) předpoklady a odborná kvalifikace pro výkon činnosti ředitele školy podle zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů, v platném znění.

2) znalost školské problematiky a předpisů

3) organizační a řídící schopnosti

12Říj/170

Dny otevřených dveří na Vyšší odborné škole ekonomické a zdravotnické a Střední škole Boskovice

dny otevrenych dveri

17Čvc/170

Slavnostní ukončení školního roku 2016/17

Poslední den školního roku 2016/2017 se po předání vysvědčení ve svých třídách sešli všichni žáci, učitelé, ale i množství rodičů a bývalých absolventů ZŠ Jedovnice u rybníka Olšovec na výletišti Barachov, kde proběhlo slavnostní zakončení letošního školního roku.

Zde již čekali i žáci 9. ročníku, kteří jak se již stalo tradicí, svoje poslední vysvědčení základní školy obdrželi z rukou pana starosty městyse Jedovnice Ing. Jaroslava Šíbla a ředitele školy Mgr. Michala Součka v obřadní síni radnice.

13Čvc/170

Vodácký kurz Vltava 2017

Pro vybrané žáky 9. ročníků jsou rafty na Vltavě jednou z posledních akcí, kterou v průběhu povinné školní docházky na ZŠ Jedovnice absolvují.

Ve spolupráci se ZŠ Sloup se ve dnech 21. - 25. 6. zúčastnila skupina žáků pod dohledem pana školníka Libora Šenka a pana ředitele Michal Součka rafťáckého putování po naší nejpopulárnější vodácké řece Vltavě. 1.etapa jízdy na raftech byl v úseku Vyšší Brod – Rožmberk, následoval nocleh v kempu Rožmberk, druhý den pak nejdelší etapa jízdy v úseku Rožmberk – Český Krumlov a nocleh v kempu Nové Spolí v Českém Krumlově. Po příjezdu v podvečer následovala  prohlídka historického centra Českého Krumlova.

3Čvc/170

Návštěva ze Slovenska

Před koncem školního roku přivítala ZŠ Jedovnice kolegy a žáky  spřátelené školy v Tatranské Lomnici ve Vysokých Tatrách. Naše spolupráce začala v roce 2015. Naši přátelé přicestovali ve středu 24. května. Slovenské děti si rozebrali naši žáci do rodin tak, jak tomu bývá, když jedeme do družebního města v Německu, Aschheimu. První večer se děti seznamovaly s rodinným prostředím a odpočívaly po dlouhé cestě.

Ve čtvrtek 25. 5. už začal připravený program. Prvním bodem byla návštěva Rudice, prohlídka větrného mlýna s muzea, procházka po okolí k rudickému propadání a k rudické kapli. Po obědě v jedovnické školní jídelně slovenský autobus vyrazil směrem do Blanska, aby se naší přátelé zúčastnili skvělého programu na výrobu svíček v blanenském muzeu, prohlédli si město a na závěr dne si zahráli bowling. Po výborné večeři v příjemném prostředí restaurace u bowlingu odleli zpět do Jedovnic na Barachov, kde už je netrpělivě vyhlížely jejich hostitelské rodiny.

28Čvn/170

Olympijský běh na ZŠ TGM Blansko

Dne 21.6.2017 se na naší základní škole TGM v Blansku konalo školní kolo Olympijského běhu T-Mobil, jako oslavu mezinárodního Olympijského dne. Toho se v celé republice zúčastnilo okolo 55 000 žáků. U nás na škole se účastnili žáci 4.-7. tříd, celkem 273 závodníků. Běhalo se 600 metrů na našem školním hřišti.

První letní den nám pořádně svítilo sluníčko a i přes veliké teplo byly velice dobré výkony. Ty by ovšem nebyly bez podpory spolužáků a učitelů. Na prvním místě se umístil Michal Dymáček ze třídy 7.A. Ovšem jak všichni věděli, v tomto závodě nešlo o vítězství. Šlo o naplnění olympijské myšlenky. Není důležité zvítězit, ale zúčastnit se.

22Čvn/170

Výsledky CIRSIÁDY

Květen je nejen měsícem lásky, ale také obdobím, kdy tradičně probíhají vědomostní soutěže pro žáky pátých až devátých tříd základních škol sdružení CIRSIUM. Jsou rozděleny do dvou stupňů. Žáci navštěvující třídu pátou se účastní Malé cirsiády a ty starší spadají do Velké cirsiády.

Malá Cirsiáda letos proběhla 12. 5 2017 na ZŠ Křtiny. Svoje vědomosti si poměřili žáci 5. ročníků a to z matematiky, češtiny, angličtiny a všeobecných znalostí. Celé dopoledne byli soutěžící ve střehu, aby správně odpověděli na otázky a o půl dvanácté proběhlo vyhlášení výsledků. A jak to pro nás dopadlo? Letošní rok byl pro naši základní školu nadmíru úspěšný. Měli jsme zastoupení ve všech kategoriích a naši žáci dosáhli vynikajících úspěchů vedoucích k získání prvního místa v rámci zúčastněných základních škol okresu Blansko.

20Čvn/170

ZŠ Boskovice navštívili žáci z Levic

Ve čtvrtek 18. května naši školu navštívily děti ze spřáteleného slovenského města Levice. Po tom,  co se v naší školní jídelně naobědvaly, je čekalo přivítání v tělocvičně, kde paní učitelky četly seznamy s rozdělením českých a slovenských dětí, ty si po přečtení svého jména podaly ruce a seznámily se. Pak nás čekaly dílny, které si pro nás připravily paní vychovatelky, a ve kterých jsme si mohli vyrobit například myšku z plsti nebo housenku na kolíčku.

16Čvn/170

„Ananasové mámení“ – odměna za sběr papíru

V úterý 23. května byl na ZŠ Jedovnice velice netradiční. V plánu bylo fotografování třídních kolektivů na závěr školního roku, takže už při příchodu to bylo poznat.  Z děvčat se nám „vylouply“ princezny v šatech a střevíčcích, také hoši, zejména mladší, se „vyfešákovali“.  Hned zrána se postupně vyfotografovaly nejen celé třídy, ale i spousta skupinek kamarádů a sourozenců.

Dalším bodem dne bylo „ananasové mlsání“. Pro všechny, kteří se podíleli na sběru starého papíru přinesením alespoň malého množství, byla připravena odměna ve formě kousku čerstvého ananasu. Třídní anebo paní kuchařky rozdělili voňavé ovoce a děti si je během dne snědly. Někteří pouze zobli (nemám to rád), někteří spořádali i více kousků. Někde dostali pouze ti, kteří sbírali, někde se třída rozdělila i s nesběrači.

15Čvn/170

Přehlídka nejlepších odborných prací středoškolských studentů 39. ročník celostátní přehlídky Středoškolské odborné činnosti

Přehlídka toho nejlepšího, co dokázali středoškolští studenti v rámci soutěže Středoškolská odborná činnost (SOČ) vytvořit na poli odborné práce a vědy, se bude konat ve dnech 16. až 18. června v Boskovicích. Hostitelské úlohy se ujala Vyšší odborná škola ekonomická a zdravotnická a Střední škola Boskovice. Pořádání soutěže významně podpořil Jihomoravský kraj, ve kterém se celostátní přehlídka SOČ koná již počtvrté. Soutěž vyhlašuje Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy, jejím gestorem je Národní institut pro další vzdělávání.

12Čvn/170

VASS Boskovice zve na celostátní přehlídku Středoškolské odborné činnosti

stredoskolska odborna cinnost vass

7Čvn/170

Dějepisná exkurze 7. tříd v Praze

18. 5. 2017 v osm hodin jsme vyrazili (žáci 7. třídy, Mgr. Jaroslava Šíblová, Mgr. Světlana Štěpánková) ráno autobusem RJ z Brna a v 10:30 jsme vystoupili na Florenci v Praze. Potom jsme se přesunuli metrem na Václavské náměstí a za chvíli jsme již stáli před budovou Národního muzea.

Prošli jsme si Václavské náměstí kolem sochy sv. Václava a potom se ubytovali se v Jindřišské ulici. Tady všichni žáci dostali pracovní listy, do nichž si po celé dva dny zaznamenávali splněné úkoly.

Prošli jsme Václavským náměstím a Národní třídou k Národnímu divadlu, dále nábřežím kolem Vltavy a potom jsme si prohlédli Tančící dům a zamířili ke kryptě kostela sv. Cyrila a Metoděje, která byla svědkem posledních dnů hrdinných československých parašutistů po atentátu na nenáviděného zastupujícího protektora Reinharda Heydricha.

24Kvě/170

Předvolební kampaň cizích jazyků

Před studenty sekundy gymnázia stojí každoročně rozhodnutí o výběru druhého cizího jazyka. Z ekonomických i organizačních důvodů je možno třídu rozdělit na dvě jazykové skupiny. Při konečném výběru jazyků, které budou od tercie ve třídě vyučovány, se vyhovuje většinovému zájmu dětí i rodičů. Od tercie tedy budou otevřeny dvě jazykové skupiny - němčina a francouzština. S výběrem sekundánům již tradičně pomáhají jejich starší spolužáci, kteří si pro ně připravili prezentace jednotlivých jazyků. Aby bylo pro žáky jejich rozhodování snazší, využili vyučující cizích jazyků květnového Dne Evropy.

Než se sekundáni vydali poznávat krásy cizích zemí a jazyků, stali se v rámci interaktivní hry Já jako součást Evropské unie jednou z 28 členských zemí EU. Každou ze zemí reprezentovala jedna hvězda, která obsahovala indicie, které žáky přivedly k tomu, jakou zemi vlastně prostřednictvím hvězdy zastávají.