Listy regionů
23Dub/190

Výsledky Dětská Porta 2019

O Svitávce se v poslední době hodně hovoří a právě Svitávka byla místem, kde tábornický oddíl Stopa ze Skalice nad Svitavou v sobotu 16. 3.  pořádal soutěž pro děti s názvem Dětská Porta. Tato akce není již spoustě lidem neznámá, vždyť jsme se sešli již po třicáté druhé.  Ano, jsou to téměř dvě generace dětí, které si na naší akci mohly zazpívat. Soutěžilo se ve třech kategoriích: skupina do 12ti let, 13-18 let a oddíly. Portu bravurně zvučil Pavel Šatny a skupiny uváděli moderátoři Olča Staňková a Jenda Nádvorník.  Výkony skupin hodnotila pětičlenná porota. Jako každý rok byl vyhlášen vítěz  diváckého hlasování.  Přihlásilo se 12 skupin a zde jsou výsledky:

20Úno/190

Pozvánka na maškarní ples

14Úno/190

Sportovní hala Svitávka

Zveme Vás k návštěvě nového sportovního zařízení do Svitávky. Nabízíme hřiště o rozměru 40 x 20 m s výškou 9 m., kde je možné hrát florbal, futsal, tenis, volejbal, kolovou, badminton, nohejbal atd. Malý sál je vybaven 4 stoly na stolní tenis. Součástí haly je i moderně vybavená posilovna a Sport bar. Halu lze využít i na celodenní akce: turnaje, firemní akce atd.

1Úno/190

Připomínka 50. výročí oběti Jana Palacha ve Svitávce

Ve středu 16. ledna se konala ve Svitávce na náměstí Svobody u kašny malá pietní připomínka 50. výročí mimořádného činu Jana Palacha. Účastníci uctili památku minutou ticha, položením květin a zapálením svíček. Zaznělo i několik slov o významu Palachova poselství v dnešní době. Na závěr přítomní pamětníci zavzpomínali jak tuto událost tehdy prožívali. 
16Led/190

Pozvánka na besedu s Naďou Konvalinkovou

15Led/190

TJ Sokol Svitávka zve na Sokolský ples

5Pro/180

ZŠ Svitávka zve na Vánoční jarmark

4Říj/180

Večer sokolských světel

Sokol Svitávka zve všechny malé i velké na celorepublikovou akci sokolských jednot - Pouštění lodiček

KDY:   7.10.2018

Kde:    park městyse Svitávka

Sraz:  v 18.15       

6Zář/180

Na jižní Moravu zavítal svatojánský pěvecký sbor

 Za poněkud zatažené oblohy se o čtvrté srpnové neděli vydal na cestu autobus se zpěváky ze Svitávky. Cílem jeho cesty byly Dolní Dunajovice. U kostela, který je zasvěcen sv. Jiljí a kterému právě tuto neděli celá farnost slaví výročí posvěcení, nás přivítal jeho duchovní správce P. Josef Kohoutek. V 9:30 začala mše svatá. Jejím hlavním celebrantem byl P. Kohoutek. V úvodu poutní mše přivítal vzácného hosta spolucelebranta P. Wolfganga Steimetze z Frankfurtu nad Mohanem. Tento kněz se narodil v Dolních Dunajovicích a již několik let na pouť a na Boží Tělo do Dolních Dunajovic z Německa přijíždí. Dále P. Kohoutek přivítal všechny přítomné věřící a zpěváky ze Svitávky. Na varhany sbor doprovázela Lenka Fojtová, sbor řídila jeho vedoucí Leontina Koryčánková. Sbor zpíval při jednotlivých částech mše Missa Brevis od Zdeňka Fibicha - Kyrie, Gloria, Sanctus, Benedictus, Agnus Dei a Dona. Taktéž věřícím byla dána možnost - zazpívali si “Ejhle oltář Hospodinův září”. Na kůru zpěváci ještě uvedli Laudate Dominum od P. Šmolíka a Aleluja z Papežské mše v Brně-Tuřanech. Požehnáním všem přítomným a poděkováním pěveckému sboru za krásné zpěvy byla slavná poutní mše zakončena. Svatojánský sbor ještě jako přídavek na rozloučenou zazpíval píseň Tebe poem od Bortnianského.

6Zář/180

Svitávka má novou sportovní halu

Původní školní tělocvičnu ve Svitávce, která byla téměř v havarijním stavu, nahradila nová moderní sportovní hala.

V červnu 2016 schválilo zastupitelstvo městyse výstavbu haly, v září 2017 započala stavba demolicí staré tělocvičny a v červnu 2018 bylo zkolaudováno. 

14Kvě/180

Sportovní hala ve Svitávce bude sloužit sportovcům jak místním, tak i z blízkého okolí

Ve Svitávce se provádí dokončovací práce na nové sportovní hale, jejíž slavnostní otevření je plánováno na sobotu 25. srpna. Pro Listy regionů odpověděla na několik otázek místostarostka městyse Svitávka Miroslava Holasová: Paní místostarostko, Svitávce se podařilo vybudovat poměrně velkou, moderně vybavenou sportovní halu, kterou by mohla závidět i větší města. Jak dlouho trvala stavba?

18Dub/180

Městys Svitávka zve na jarní koncert Lásky a životy žen

FB_IMG_1523824265225

14Bře/180

Divadelní spolek Sněženky a machři zve na maškarní ples

28234786_564714373913287_2672615419648094786_o

7Bře/180

Jan Čenský hostem Löw-Beerovy vily

Čenský

28Úno/180

Treperendy ve Svitávce

27912915_754425044747166_6078560673228729422_o

23Led/180

Společná vystoupení kunštátské dechovky a svatojánského pěveckého sboru

První koncert nazvaný jako „Novoroční tříkrálový koncert“ se konal v sobotu 6. ledna v podvečer ve velkém sále Löw-Beerovy vily ve Svitávce. Zahájil jej starosta městysu Jaroslav Zoubek, který přivítal všechny přítomné. Potom se již ujal taktovkiy vedoucí kunštátské dechovky Mgr. Pavel Göpfert. Zazněly skladby Šampaňská od G. Verdiho, Ave Verum Corpus od W. A. Mozarta, Nabucco od G. Verdiho, Agnus Dei od J. Valenty. Dechovku pak vystřídal sbor vedený Leontinou Koryčánkovou a doprovázený Jiřím Pohlem. Sbor zazpíval Vínek koled od A. Hromádky, Nabucco od G. Verdiho a Slavnostní mši od J. Valenty. Pokračovala dechovka skladbami Jakob de Haan, Uherský tanec a Sněhurka, Druhá věta z Novosvětské. Obě tělesa pak předvedla Českou píseň od Bedřicha Smetany a Aleluja z oratoria Mesiáš od G. F. Händela. Tato skladba zakončila koncert a pan starosta poděkoval všem účinkujícím. 

21Pro/170

Vánoční koncert pěveckého sboru ZŠ Svitávka

 Druhou adventní neděli dne 10. 12. 2017 se v sokolovně ve Svitávce uskutečnil Vánoční koncert pěveckého sboru  ZŠ Svitávka pod vedením paní učitelky Marcely Houdkové. 

 Děti zazpívaly a zahrály nejen vánoční písničky a koledy, ale i krásné písničky z pohádek nebo od českých interpretů, jako např. Půlnoční od Václava Neckáře. 

 Atmosféru doplnila vánoční výzdoba vytvořená dětmi ze základní školy, dva dřevěné betlémy, které vyřezal pan Oldřich Dyčka a ochutnávka vánočního cukroví, dětského punče a dospěláckého svařáku z Ježíškovy cukrárny.

23Říj/170

Svatojánský sbor ve starobylé Nitře

Ve dnech 23. a 24. září zavítal Svatojánský chrámový pěvecký sbor do západoslovenské Nitry. Nejprve myšlenka, později několika měsíční práce a navázání kontaktů se slovenskou stranou. Toto vše si vzala na svá bedra naše zpěvačka Liduška Lepková. Přímo na slovenské straně jí přišla vstříc řádová sestra Alžběta, která získala kontakty na své straně. A jedním z prvních, který náš sbor přivítal, byl Ing. Bálko, který nám sdělil místa ubytování v kněžském konventu. Odtud naše kroky vedly na oběd do kněžského semináře svatého Gorazda. Zde nás přivítal a popřál dobré chuti jeho vicerektor Miroslav Šidlo.

12Zář/170

Jarmark se i letos vydařil

Už po dvanácté se první zářijovou sobotu konal v parku městyse Svitávecký jarmark tradičních řemesel.

Slavnostního zahájení se zúčastnil starosta Jaroslav Zoubek, který přivítal nejen všechny přítomné, ale i hosty z partnerské obce Tomášikovo ze Slovenska. Poté promluvil starosta obce Tomášikovo Zoltán Horvát, který představil svoji obec. Místostarostka Miroslava Holasová odtajnila stolní týdenní kalendář Městyse Svitávka pro rok 2018, který je průřezem života ve Svitávce, nechybí v něm ani přehled pořádaných akcí a další. Kalendář stojí padesát korun a zájemci si ho mohou zakoupit na úřadě.

13Bře/170

Sněženky a machři zvou na Pohádkohraní

pohadkohrani