Profesní rozvoj pedagogů Gymnázia Boskovice

Během měsíce května letošního roku skončí po téměř třech letech projekt Erasmus+, který byl realizován vybranými pedagogy Gymnázia Boskovice. Program Erasmus+ je vzdělávací program Evropské unie, který podporuje spolupráci a mobilitu ve všech sférách vzdělávání.

Projekt s názvem „Profesní rozvoj pedagogů Gymnázia Boskovice“ započal 1. června 2019 a podle původních plánů měl být ukončen 31. května 2021. Z důvodu epidemie Covid byl projekt prodloužen o jeden rok, skončil tedy 31. května 2022.

Projekt byl zaměřen na mobilitu vybraných pedagogů školy, kteří se zúčastnili metodických a jazykových kurzů v zahraničí. Jednalo se jak o učitele cizích jazyků, tak učitele odborných přírodovědných předmětů.

Stanovených cílů projektu bylo více. Učitelé se měli především zdokonalit v anglickém či německém jazyce, dále si osvojit nové vyučovací metody, zvýšit své jazykové, sociální a kulturní kompetence, učit se z příkladů praxe v zahraničí, získat praktické dovednosti důležité pro svůj profesní rozvoj a v neposlední řadě se seznámit s jinou kulturou, zvyky, tradicemi a hodnotami.

Při realizaci projektu mělo původně 5 pedagogů absolvovat kurz na Maltě, 5 pedagogů ve Skotsku a 1 pedagožka v Německu. Do našeho plánu však, jak již bylo zmíněno, zasáhla vyšší moc. Díky epidemii Covid a jejímu dopadu na život, práci a vlastně všechny aktivity celé Evropy jsme museli původní plán aktuálně poopravit. Pedagogové, kteří si pro svůj kurz vybrali školu ve Skotsku, nakonec odcestovali na Maltu.

Konkrétně tedy 10 pedagogů absolvovalo kurz anglického jazyka na škole European School of English ve městě St. Julian´s na Maltě a 1 pedagožka kurz německého jazyka ve škole Did Deutsch-Institut  v Hamburku v Německu. Všechny kurzy byly realizovány v červenci 2020. Snaha všech pedagogů byla korunována získáním ceněného certifikátu o absolvování daných kurzů.

Tím však celý projekt neskončil. Účastníci projektu své poznatky, vědomosti a zkušenosti z projektu nejdříve sdíleli se svými kolegy a poté se učitelé rozhodli je předávat dále. Z toho důvodu proběhl v září 2021 na Gymnáziu v Boskovicích workshop, který projekt formou prezentace a řízené diskuse představil odborné veřejnosti.

Věříme, že tento projekt nebyl na Gymnáziu poslední a naši učitelé se budou i nadále profesně rozvíjet. 

Text: Petr Buchal

Foto: archiv školy

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *