JARNÍ SBĚR ŽELEZNÉHO ŠROTU, NEBEZPEČNÉHO ODPADU A ELEKTROSPOTŘEBIČŮ

JARNÍ SBĚR ŽELEZNÉHO ŠROTU, NEBEZPEČNÉHO ODPADU A ELEKTROSPOTŘEBIČŮ

Obec Chrudichromy a SDH provede svoz v sobotu 15. dubna 2023

od 9:00 do 12:00 hod

Železný šrot, elektrospotřebiče, pneumatiky z osobních vozidel a nebezpečný odpad  připravte předem na hromadu před dům (těžké věci vyneseme).

Mezi nebezpečný odpad se řadí oleje, znečištěné obaly, barvy, lepidla, pryskyřice, mastné tkaniny, ředidla, rozpouštědla, kyseliny, zásady, pesticidy, léky, AKU baterie, monočlánky, atd.

Děkujeme, že třídíte odpad. 

 Pozor:

Žádáme občany, aby svévolně nevhazovali odpad do VO kontejnerů na tělese dálnice.  Pokud potřebujete vyvést odpad do kontejneru prosím volejte na tel. čísla : 602571526    728917523

Nově  do VO kontejnerů nepatří žádný dřevěný odpad!

 Tento se třídí zvlášť, pokud je to ve vašich silách prosíme oddělujte  například dřevěné konstrukce od čalounění u pohovek, kování a skleněné výplně u dveří, oken a nábytku.

Stejně tak sem nepatří stavební odpad! Pokud děláte rekonstrukci byť jen  koupelny,  musíte si zajistit odvoz stavebního odpadu na svoje náklady! 

Vzhledem k neustálému nepořádku a i z důvodu větší kontroly vyvážených odpadů k VO kontejneru jsme se rozhodli , že prostor kolem zaplotíme a bude  monitorován kamerami. V brzké době se v  okolním prostoru rozmístí fotopasti. 

Do kontejneru vyváží odpad i lidé, kteří v naší obci vůbec nebydlí. Tímto nám navyšují náklady na vývoz, které všichni společně hradíme.

 

 Nově se nám i hromadí především plastový odpad u 1100l kontejnerů i tento by měl být jen z domácnosti a ne ze staveb či rekonstrukcí domů – obaly od cihel, ytongu  nebo z podnikání jsem rozhodně nepatří.

 

 

Pokračovat ve čtení

Pro přečtení článku klikněte na odkaz zdroje: JARNÍ SBĚR ŽELEZNÉHO ŠROTU, NEBEZPEČNÉHO ODPADU A ELEKTROSPOTŘEBIČŮ

Jarní úklid kolem obce 25.3.2023

V rámci celorepublikové akce Ukliďme svět bychom rádi provedli úklid odpadků kolem naší obce v sobotu 25. března 2023.

Sraz účastníků je v 9:00 hod před kulturním domem.

Vezměte si pracovní rukavice. Pytle na odpad zajištěny.

Pokud se vám tento termín nehodí, můžete se zapojit v jiném termínu individuálně, v tom případě volejte předem tel. 601 507 726 Radka Měkutová.

 

Pokračovat ve čtení

Pro přečtení článku klikněte na odkaz zdroje: Jarní úklid kolem obce 25.3.2023

Informace o průběhu odbahnění a rekonstrukce rybníka 2022

Odbahnění a rekonstrukce rybníka v Hájku 2022

Nejvýznamnějším investičním počinem roku 2022 byla v naší obci akce „Odbahnění a rekonstrukce rybníka“, která navázala na stavbu suchého poldru z roku 2013. Z finančních a dotačních důvodů nemohly být obě akce provedeny naráz. Od roku 2014 se nám podařilo nashromáždit dostatek finančních prostředků a po získání dotace z Ministerstva zemědělství ve výši 2 mil. Kč jsme mohli začátkem roku 2022 vyhlásit výběrové řízení na dodavatele stavby.

Výběrové řízení vyhrála firma elitbau s.r.o, Brno, která má s vodními stavbami velké zkušenosti.

Smlouva se uzavřela na celkovou sumu  6.809 TKč.

Stavba byla započata vypuštěním rybníka na jaře.

Po oschnutí se započalo s vyvážením bahna na meziskládku u „pyramidy“ na obecním pozemku. Poté se  bahno na podzim vyvezlo na pole v blízkosti skládky, které obhospodařuje Květoslav Klíč, Agro Bačov. Sedimentu bylo vytěženo 2x větší množství, než se předpokládalo a než se počítalo v projektu.

Po odbahnění se provedla betonáž požeráku a položilo se výpustní potrubí.

Potýkali jsme se s technickými problémy – původní projekt se musel upravit, protože kašnový přeliv zasahoval do sousedního pozemku.

Stavba měla v létě 2 měsíce technickou prodlevu, protože se čekalo na prefabrikované objekty vpustě a výpustě z betonárny. Mezitím se vybudoval kašnový přeliv.

Pokračovalo se budováním hráze a vyložením protějšího břehu kamenivem.

Posledním krokem bylo v závěru roku přeložení toku potoka – koryto se více narovnalo a napojilo do stávajícího potrubí na pozemku obce směrem do Dědiny.

Stavby se také dotkly problémy vyvolané prudkým nárůstem cen materiálů, pohonných hmot a energií v průběhu roku 2022. Bylo jenom dobře, že práce začaly ihned na začátku roku. Letos by náklady byly bývaly výrazně vyšší.

I tak se náklady navýšily o  1.285 TKč na konečných 8.094 TKč z důvodu většího množství sedimentu a nutných víceprací, jako bylo napojení do stávajícího zatrubnění potoka a doplnění o vykamenování toku potoka dle požadavku Povodí Moravy.

 

Zbývá na jaře osít břehy  (provede elitbau s.r.o.) a zabezpečit prudký svah kolem koryta Pokračovat ve čtení

Pro přečtení článku klikněte na odkaz zdroje: Informace o průběhu odbahnění a rekonstrukce rybníka 2022

Plánované akce v roce 2023

 

Termín

Název akce Pořádá
leden    
7.1. Tříkrálová sbírka  
15.1. Veřejné bruslení na zimním stadionu Boskovice obec
březen    
4.3. maškarní průvod TJ Sokol 
10.3. stolní tenis – turnaj TJ Sokol 
11.3. maškarní zábava TJ Sokol 
25.3. dětský karneval TJ Sokol 
  jarní úklid obce – celostátní akce Ukliďme svět všichni
duben    
15.4. sběr železa a nebezpečného odpadu SDH
30.4. pálení čarodějnic TJ Sokol 
květen    
1.5. stavění máje SDH
13.-21.5. Výstava 100 let Chrudichrom v obrazech Chrudichromský šípek
červen    
3.6. dětský den SDH
červenec    
22.7. hasičská okrsková soutěž SDH
  stanování na hřišti – sportovní den pro děti TJ Sokol 
srpen    
  hasičská okrsková soutěž SDH
září    
16.9. Chrudichromský kotlíkový gulášek TJ Sokol 
říjen Halloween TJ Sokol 
listopad    
  rozsvěcení vánočního stromu obec
prosinec    
5.12. Mikulášská nadílka obec
24.12. vánoční polévky obec
     
  Dle aktuální situace změna termínů možná.  

Pokračovat ve čtení

Pro přečtení článku klikněte na odkaz zdroje: Plánované akce v roce 2023

Hlášení 1.3.2023

Dobrý večer vážení spoluobčané,

vyslechněte si prosím hlášení místního rozhlasu.

 

  1. TJ Sokol Chrudichromy pořádá masopustní průvod obcí, které se koná v sobotu tj. 4.3.2023. Kdo má zájem účastnit se průvodu, sraz je v 9 hodin ve dvoře KD, masky je možné zapůjčit na místě.

 

  1. Od měsíce března je možné uhradit poplatky ze psů a za popelnice. Poplatky hraďte prosím přednostně převodem na účet obce 240897312/0300, který naleznete na internetových stránkách. V hotovosti můžete poplatky uhradit každý den od 8:00 do 14:00, ve středu od 13:00 do 19:00.

Poplatek za psa činí 150 Kč za jednoho psa, 200 Kč za každého dalšího.

Poplatek za odpady činí 700 Kč na osobu.

Pokračovat ve čtení

Pro přečtení článku klikněte na odkaz zdroje: Hlášení 1.3.2023

Důležité upozornění!

Pozor, důležité upozornění!

 Vzhledem k technické poruše vozila, které nám zajišťuje posyp obce,

nemohla být dnes chemicky ošetřena vozovka v obci.

Vzhledem k ledovce prosím všechny, aby byli opatrní a použili sjízdnější trasu.

 Děkuji za pochopení 

Pokračovat ve čtení

Pro přečtení článku klikněte na odkaz zdroje: Důležité upozornění!

Výsledky voleb prezidenta

Výsledky voleb prezidenta ČR 2023 konaných ve dnech 13. – 14.1. 2023

 

Voleb se zúčastnilo 109 voličů, to je 66 %.

 

Výsledky voleb:

1. Pavel Fischer 9 hlasů
2. Jaroslav Bašta 6 hlasů
4. Ing Petr Pavel, M.A. 26 hlasů
5. prof. MUDr. Tomáš Zima, DrSc. 0 hlasů
6.prof. Ing. Danuše Nerudová, Ph.D. 20 hlasů
7. Ing. Andrej Babiš 41 hlasů
8. PhDr. Karel Diviš 5 hlasů
9. MUDr. Bc. Marek Hilšer, Ph.D. 1 hlasů

Pokračovat ve čtení

Pro přečtení článku klikněte na odkaz zdroje: Výsledky voleb prezidenta

Silvestrovský výšlap

 Silvestrovský výšlap ke kapli sv. Otýlie

Pro všechny, kdo se chtějí na silvestra  trochu provětrat a udělat si procházku.

Sraz ve 13hodin na dvoře KD.

Sebou dobrou náladu, vhodnou obuv, něco malého na zahřátí a párek na opečení.

 

Pokračovat ve čtení

Pro přečtení článku klikněte na odkaz zdroje: Silvestrovský výšlap

Vánoční polévka

Vánoční polévka

Datum konání: 24. 12. 2022

Rok s rokem se sešel jako voda a rádi bychom Vás opět pozvali na vánoční polévku v sobotu 24.12.2022 od 11 hod. v areálu KD Chrudichromy.

Bude pro Vás také připraven svařáček a čaj na zahřátí. Hrníčky na teplý nápoj sebou.


Pokračovat ve čtení

Pro přečtení článku klikněte na odkaz zdroje: Vánoční polévka

Rozsvícení vánočního stromu 27.11.2022

Rozsvícení vánočního stromu.

Rozsvícení vánočního stromu proběhne v neděli 27.11.2022 od 17hod u kapličky. V krátkém hudebním programu vystoupí paní Vybíhalová a pan Kupsa.

Hrníčky na teplý nápoj s sebou.

Pokračovat ve čtení

Pro přečtení článku klikněte na odkaz zdroje: Rozsvícení vánočního stromu 27.11.2022

Mikulášská nadílka

 

                         Mikulášská nadílka bude  probíhat stejně jako                                                                                                    v loňském roce tj. 5.12. budou obcí od 17 hodin

                                procházet Mikuláš s andělem a čerty.

                         Rodiče, kteří mají zájem, aby je družina navštívila

                    se mohou nahlásit na tel.: 602 571 526 a to do 1.12.2021.

Pokračovat ve čtení

Pro přečtení článku klikněte na odkaz zdroje: Mikulášská nadílka

Výsledky voleb do 1/3 Senátu Parlamentu ČR 23.-24.9.2022 v Chrudichromech

Volby do Senátu Parlamentu ČR konané dne 23.9. – 24.9.2022

Výsledky hlasování

Obvod: 49 – Blansko

Obec: Chrudichromy

Výsledky hlasování – Obec Chrudichromy – souhrnné informace

Okrsky Voliči
v seznamu
Vydané
obálky
Volební
účast v %
Odevzdané
obálky
Platné
hlasy
% platných
hlasů
počet zprac. v %
1 1 100,00 165 84 50,91 84 82 97,62

Výsledky hlasování – Obec Chrudichromy

Popis tabulky
Kandidát Volební
strana
Navrhující
strana
Politická
příslušnost
Počty hlasů % hlasů
číslo příjmení, jméno, tituly 1. kolo 2. kolo 1. kolo 2. kolo
1 Rokos Jiří Ing. SPD SPD SPD 16 X 19,51 X
2 Žirovnický Antonín ANO ANO BEZPP 12 X 14,63 X
3 Sklář Martin Ing. Soukromníci Soukromníci BEZPP 0 X 0,00 X
4 Vítek Filip Piráti Piráti Piráti 15 X 18,29 X
5 Sukalovský Drago STAN STAN STAN 7 X 8,53 X
6 Vítková Jaromíra Ing. KDU+ODS+TOP 09 KDU-ČSL KDU-ČSL 13 X 15,85 X
7 Wetter Zdeněk MVDr. ČSSD ČSSD ČSSD 19 X 23,17 X

Pokračovat ve čtení

Pro přečtení článku klikněte na odkaz zdroje: Výsledky voleb do 1/3 Senátu Parlamentu ČR 23.-24.9.2022 v Chrudichromech

Pozvánka na Den otevřených dveří Krejčovské firmy YVONNE

 Všechny srdečně zveme na:

Den otevřených dveří Krejčovské firmy YVONNE 

pod záštitou Místní akční skupiny Moravský kras.

Dne 17.září od 10hod. 2022  bude tady i malý minijarmark a také zahraje a zazpívá Radek Žalud nevidomý zpěvák ze Šlágru.

Švadlenky z Chrudichrom 

 

 

 

 

Pokračovat ve čtení

Pro přečtení článku klikněte na odkaz zdroje: Pozvánka na Den otevřených dveří Krejčovské firmy YVONNE