Koordinátorka Tříkrálové sbírky: Věřím, že se koledovat bude

Už 21. rokem přináší skupinky Tří králů do obcí a měst v okrese Blansko radost a Boží požehnání při tříkrálovém koledování. Tři králové obvykle navštěvují se zapečetěnými kasičkami domácnosti, prosí o dar pro potřebné a šíří radostnou zvěst o narození Krista. Jejich prostřednictvím můžou lidé finančně přispět do Tříkrálové sbírky na charitní práci. Tříkrálovou sbírku v Charitě Blansko připravuje její dlouholetá koordinátorka Marie Sedláková i letos. „Stále věřím, že se koledovat bude“, říká. V každé chvíli však sbírku epidemiologická situace může přenést do online-nu. Celý příspěvek

Domov Olga informuje

Při příležitosti rozsvícení vánočního stromu v Blansku se podávala polévka dobré vůle. Tu uvařila sponzorsky restaurace Zámecká sýpka a výtěžek z prodeje připadl ve výši vybraných 9 678 Kč Domovu OLGA. Za tyto prostředky budou nakoupeny vánoční dárky pro chlapce a děvčata Domova OLGA.

Srdečně děkujeme za pomoc panu starostovi Ivo Polákovi, Jirkovi Charvátovi, Mirkovi Starému a v neposlední řadě Zámecké sýpce.

MUDr. Jaromír Kratochvíl

Program aktivit Klubu Ratolest ma měsíc listopad

2. listopadu – pondělí

9.00 – 11.30 hodin – Odborný kurz První pomoci s pracovníkem Českého červeného kříže Jiřím Kučerou ml. První pomoci při zástavě důležitých životních funkcí, Praktická ukázka a nácvik resuscitace, protišoková opatření. Vstupné 30,- Kč hlídání dětí zajištěno. Částečně hrazeno z dotačního programu Rodina a ochrana práv dětí MPSV. Kurz bude mít tři části, při účasti na dvou částech kurzu lze zájemcům vystavit potvrzení o zaplacení. Celý příspěvek

Podaná ruka – Den otevřených dveří Oblastní charity Blansko v Boskovicích

Oblastní charita Blansko spadá pod Diecézní charitu Brno. V Boskovicích provozuje dvě svá zařízení. Betany a Emanuel. To jistě každý ví. Méně už jsou známé 2 další služby, jež sdílí stejnou budovu s Emanuelem za Městskými lázněmi. Je to snad i proto, že je to tak trochu zastrčené stranou veškerého dění ve městě. Na druhé straně je toto místo oázou klidu jako stvořené pro setkávání s potřebnými. Celý příspěvek

Charitativní koncert Czech Virtuosi a Esther Yoo

Dne 27. května 2015 se za velkého zájmu posluchačů v Evangelickém kostele v Boskovicích pod záštitou místostarostky města Boskovice Jaromíry Vítkové uskutečnil charitativní koncert orchestru Czech Virtuosi a houslistky Esther Yoo. Výtěžek koncertu byl určen pro Centrum denních služeb Emanuel. Celý příspěvek

Klub přátel Domova OLGA

Vážení a milí čtenáři, dovolujeme si vám oznámit, že 10. dubna 2015 jsme založili Klub přátel Domova OLGA. Naším cílem je tímto oslovit širokou veřejnost s prosbou o podporu a pomoc.

Domov OLGA je je již v provozu 22 roků a pečuje v současné době o 37 zdravotně postižených spoluobčanů, je nestátní a jeho financování je založeno na vícezdrojovém systému, z čehož jeden zdroj je také individuální dárcovství a sponzorská podpora. Celý příspěvek

Klub Ratolest: Besedy a jednorázové akce na květen 2015

29. dubna a 27.května– středa

od 9:30 hodin Setkání s fyzioterapeutkou Mgr.Pavlou Horáčkovou – přijďte se poradit a nechat si prohlédnout své miminko od zkušené fyzioterapeutky a zkontrolovat správný psychomotorický vývoj vašeho dítěte. Vstup zdarma hrazeno z dotačního programu Rodina a ochrana práv dětí MPSV Celý příspěvek

Vytvořte s námi prostor pro uchování vzpomínek

Čas je zvláštní slovo, ke kterému se mnoho lidí vztahuje, zvláště v okamžiku vyrovnávání se se ztrátou blízkého člověka. „Dej tomu čas…“ Čas to zahojí…“ „Časem bolest otupí…“ Kolik podobných frází slyšel pozůstalý.

Najít ten správný čas, který hojí bolavé vzpomínky, může být někdy složité. Nejen čas je důležitý, také vzpomínání na příjemné okamžiky nebo dovolení si prožít emoce jako je lítost či smutek je přirozené.

Zveme všechny, kdo s námi chtějí vytvořit prostor na vzpomínání. Nemusíte mluvit, nebudete-li chtít se s námi podělit o své příběhy, stačí poslouchat ostatní, tichá přítomnost a umět naslouchat je v dnešní době vzácná. Celý příspěvek

Program Klubu Ratolest březen 2015

Besedy a jednorázové akce

2.9.16.23 a 30. března – pondělí

Hravě pohybová dopoledne pro rodiče s nejmenšími dětmi

  • Od 9,30 hodin             od 2 měsíců do 6 měsíců
  • Od 10,30 hodin             od 7 měsíců do 1 roku-

vstupné 1 + 1 za polovic /1 + 1 rodič s dítětem/ vstup 60 Kč Celý příspěvek

Besedy a jednorázové akce centra PRO Blansko – únor 2015

3., 17. a 24. února – úterý

od 9:30 hodin Šikulky – Montessori tvoření pro rodiče s batolaty

4. února – středa

od 9:00 hodin Tvoříme z netradičních materiálů – přijďte si vyrobit zajímavé věci

a zároveň si popovídat. Diskusní skupina pro rodiče s hlídáním dětí Celý příspěvek

Zrušení krizové pomoci

Diecézní charita Brno – Oblastní charita Blansko na území své působnosti k 30. 11. 2014 ruší registrovanou sociální službu, která je součástí komplexu služeb Centra “PRO“ Blansko. Jedná se o pobytovou krizovou pomoc, která poskytovala krátkodobé bezplatné ubytování a podporu rodinám, kterým jejich aktuální životní situace neumožňovala zůstat v jejich dosavadním prostředí. S přechodem financování sociálních služeb z Ministerstva práce a sociálních věcí na kraje dochází k optimalizaci sítě těchto služeb. Tuto optimalizaci projednal na území okresu multidisciplinární tým ve spolupráci Jihomoravském krajem. Pro některé služby to znamená jejich zánik. Celý příspěvek

Zrušení sociální rehabilitace

Diecézní charita Brno – Oblastní charita Blansko na území své působnosti k 1. 1. 2015 ruší registrovanou sociální službu. Jedná se o ambulantní, pobytovou a terénní sociální rehabilitaci, která byla určena pro osoby nezaměstnané, s mentálním a kombinovaným postižením, ohrožené sociálním vyloučením. Smyslem služby bylo snížit nepříznivou sociální situaci těchto osob, aby se zvýšila jejich šance začlenění do běžného života.

S přechodem financování sociálních služeb z Ministerstva práce a sociálních věcí na kraje a především v souvislosti s ukončením čerpání finančních prostředků z Evropských fondů na vybrané služby sociální prevence, dochází k optimalizaci sítě těchto služeb. Tuto optimalizaci projednal na území okresu multidisciplinární tým ve spolupráci Jihomoravském krajem. Pro některé služby to znamená jejich zánik. Celý příspěvek