I dnešní mladí rádi poznávají historii

Výstava v Muzeu Boskovicka „Italští uprchlíci na Blanensku a Boskovicku 1915 – 1919“ promlouvá především k vnukům a pravnukům pamětníků té doby.

Ve středu 18. února po poledni se v tamním zrcadlovém sále sešli studenti místního gymnázia se svými kantorkami, aby si upevnili dějepisné znalosti.

O nové skutečnosti se s nimi přijeli podělit Eva Šebková a Karel Šebek – badatelé z Blanska. Celý příspěvek

Boskovický poklad mohl být největší z Třicetileté války, kdyby…

Boskovický poklad přiblížila více vedoucí Numismatického oddělení Moravského zemského muzea v Brně Mgr. Dagmar Grossmannová, Ph. D. ve čtvrtek 19. února na besedě v Muzeu Boskovicka. Přišlo dost lidí, je vidět, že tajemstvím opředený depot i po pěti letech od jeho objevení v lokalitě zvané Zlatník stále láká.

Akci zahájila archeoložka Muzea Boskovicka Mgr. Zuzana Jarůšková. Připomenula možnost zakoupení velmi hezky provedeného katalogu autorky Dagmar Grossmannové, kde je možno nálezy hlouběji studovat. Celý příspěvek

27. leden 2015 – 70. výročí osvobození vyhlazovacího tábora Osvětim

V pátek 23. ledna a v pondělí 26. ledna, jsme v rámci hodin dějepisu 9. ročníku, absolvovali s Mgr. Štěpánkovou dějepisný projekt, věnovaný 27. lednu. Nejdříve nám p. učitelka vysvětlila základní pojmy-holocaust, ghetto, pogrom, cestu k holocaustu a poté jsme získali základní informace k Osvětimi. Tady některé z nich jsou: Celý příspěvek

Třetí díl Vlastivědy Boskovicka právě vyšel!

Horní chodba Muzea Boskovicka ožila ve čtvrtek 4. prosince 2014 čilým ruchem. O dávných dobách osídlení okolí Boskovic si přišli vyměnit své zkušenosti nejlepší archeologické kapacity. A mnoho zájemců z řad laické veřejnosti.

Proběhlo představení nové knihy – třetího svazku Vlastivědy Boskovicka, jež se touto problematikou podrobně zaobírá.

Všechny pozdravila ředitelka Muzea Boskovicka Mgr. Dagmar Hamalová: „Vítám místostarostku Boskovic a členku zastupitelstva JMK Ing. Jaromíru Vítkovou (KDU-ČSL), autory Doc. PhDr. Eduarda Droberjara, Ph.D., Doc. PhDr. Martina Olivu, Ph.D., D.Sc., PhDr. Rudolfa Procházku, CSc., PhDr. Antonína Štrofa, CSc., zástupce Univerzity Palackého Olomouc, Moravského zemského muzea, muzea Litomyšl a muzea Vysoké Mýto.“ Celý příspěvek

Vítání svatého Martina 2014: Předprodej vstupenek

Také v letošním roce bude v areálu zámeckého parku v průběhu Vítání sv. Martina vybíráno vstupné. Cena vstupného zůstává v letošním roce nezměněna. V předprodeji bude možné koupit si vstupenky za 30 Kč, na místě za 50 Kč.

Vstupné platí osoby starší 15 let, děti mají vstup zdarma. Vstupenky budou v dostatečném množství v předprodeji k dispozici v Informační kanceláři Blanka a v Muzeu Blansko, a to od 1. listopadu 2014. Doporučujeme tedy všem, aby si vstupenky zajistili už včas.

Výhodou zakoupení vstupenek v předprodeji je nejen nižší cena, ale také pohodlnější přístup na akci samotnou – návštěvníci s předem zakoupenou vstupenkou se vyhnou zdržení u vstupních bran do zámku, a to především v davu za průvodem. Celý příspěvek

Středověk na hradě boskovickém 23. 8. 2014

Obyčejná sobota 23. srpna L. P. 2014. Boskovice se líně probouzejí do prvního víkendového dne na sklonku letních prázdnin. Silueta zříceniny středověkého hradu se pomalu noří z mlžného oparu a příjemně teplé sluneční paprsky se opírají do starobylých zdí, jež by mohly za ta staletí vyprávět.

Též provizorní stanové městečko připomínající vojenské ležení dávných bojovníků na tamním nádvoří pomalu ožívá. Celý příspěvek

REPORTÁŽ BTV – Pionýrský tábor s.p. Minervy Boskovice SUCHÝ 1989

V letošním roce si připomeneme 25 let od „sametové“ revoluce v Československu. Boskovický zpravodaj přináší čtenářům od ledna vzpomínky na tento rok z pohledu celosvětového, republikového i regionálního v tištěné podobě.

Boskovická televize (BTV) se snaží hledat i filmové dokumenty z této doby. Velký ohlas u vás vzbudil fejeton Dr. Soldána natočený Dušanem Sušilem, který si vzal na mušku životní prostředí v Boskovicích v roce 1989.

V archivu KZMB se nám podařilo objevit další svědectví z této doby. Tentokrát vám přinášíme dokument z posledního „totalitního“ mezinárodního pionýrského tábora státního podniku Minerva Boskovice v obci Suchý. Celý příspěvek

KAREL VEJCHODSKÝ ZE SEBRANIC U BOSKOVIC ZAPŮJČIL PIVOVARU VELKÉ POPOVICE RARITNÍ PIVNÍ LAHEV Z ROKU 1910

Velkopopovičtí sládci vaří ve středočeském pivovaru Velké Popovice poctivé české pivo již od roku 1874. V rámci oslav 140. výročí se Kozel rozhodl obohatit svou návštěvnickou trasu o zatím nezveřejněné historické předměty připomínající minulost pivovaru a velkopopovického piva. Oslovil prostřednictvím sociálních sítí veřejnost a milovníci velkopopovického piva mu poslali téměř 700 artefaktů. Čtrnáct nejvýznamnějších předmětů je již vystaveno na výroční prohlídkové trase. Jedním z nich je i pan Karel Vejchodský z obce Sebranice u Boskovic. Do expozice pivovaru zapůjčil skleněnou lahev s emblémem Kozla z roku 1910. Celý příspěvek

Panský dvůr v Boskovicích znovu ožívá

Komplex hospodářských budov s rozlehlým prostranstvím uvnitř ze sedmnáctého století by mohl vyprávět. Zažil již ledacos. V roce 1823 velký požár, poté přestavěn. Koncem devatenáctého století sloužil i jako pošta. Po znárodnění jej využívalo JZD, pak knihovna a Památník Otakara Kubína. Nyní zde sídlí několik firem.

V současné době se sem vrací díky novému majiteli i kultura pro širokou veřejnost. Nedávno zde byla otevřena velmi zajímavá výstava šestnácti architektonických návrhů studentů Fakulty stavební VUT Brno a v neděli 22. června proběhla ve vedlejší místnosti slavnostní vernisáž půvabné výstavy výtvarných prací hned šesti autorů. Celý příspěvek

Projekt Löw-Beerovy vily v plném proudu

V současné době vzniká film o rodině Löw-Beer, který se natáčel 7. a 8. června ve Svitávce.

První den natáčení – minulost

Klapka, akce, Velká vila se jako mávnutím kouzelného proutku, ve skutečnosti s pomocí všech zúčastněných, proměnila v rodinné sídlo Löw-Beerů a my se záhy ocitáme ve 30. letech 20. století. Na balkonech rozkvetlo mnoho druhů květin, zapůjčených Květinářstvím Helenka, dobový nábytek, který poskytly restaurátorské dílny Svitas Art Design Svitávka – rodina Špačkova, ozdobil drahý porcelán a dohromady zabydlely a zútulnily prostory při natáčení. Celý příspěvek

Vzpomínková akce Pamatuj 8. 3. 2014

Starobylá boskovická synagoga stavitele Sylvestra Fioty z roku 1639 zásadně rozšířená roku 1698 zažila za svou dlouhou existenci mnoho stěžejních událostí v dějinách židovského národa. Smutnou kapitolou byl i Hitlerův holocaust za druhé světové války, kdy v roce 1942 muselo odejít do koncentračních táborů 458 boskovických mužů, žen a dětí. Po válce se jich vrátilo jen čtrnáct.

V noci z 8. na 9. března 1944 zahynulo v plynových komorách tábora Osvětim – Birkenau 3 792 židů. Byla to největší vražda československých občanů v našich novodobých dějinách.

Tenkrát před sedmdesáti lety zněla v osvětimských krematoriích naposledy židovská hymna (Hatikva), již zpívali tamní vězni těsně před smrtí. Totéž se opakovalo 12. a 13. července 1944, kdy zahynulo dalších asi sedm tisíc židů. Celý příspěvek

Zborovská bitva po 96 letech

Je tedy tomu již 96 let, kdy proběhla pro naši zem významná bitva u městečka Zborova. Zborovů je ve slovanské části Evropy víc, ale dva jsou nezastupitelné pro vznik ČSR. 1. na Slovensku poblíž Bardejova. Zde se proslavila 2. rota „České družiny“ úspěšným zorganizováním přechodu části 28. pluku k Rusům v dubnu 1915. Císař tento pluk s velkým humbukem zrušil, čímž urazil jemu věrné, ale velmi tím pomohl našemu zahraničnímu odboji (později byl pluk obnoven). 2. Zborov ležící v Haliči, nyní na Ukrajině, jihovýchodně od Lvova při říčce Strypě, je významné i pro Poláky. Svedl zde bitvu polský král Jan Kazimierz s Chmelnického kozáky a Tatary, jejímž výsledkem  byla smlouva zvaná ugodą zborowską, Fakticky naše bitva byla jen zanedbatelná epizoda 1. světové války. Vítězství v této bitvě pro nás zhodnotil 1. president TGM takto výstižně: “Zborov umožnil organizaci armády a armáda byla nezbytnou podmínkou svobody a samostatnosti. Bez naší zahraniční armády bychom té samostatnosti sotva dosáhli … V době, kdy celý svět byl v poli, nemohli jsme se omezit na reklamace a deklamace… Věčná paměť bratřím zborovským padlým i živoucím. Celý příspěvek

Pozvánka na chovatelskou přehlídku

Myslivecký rok se neshoduje s rokem kalendářním, ale začíná dnem 1. dubna a končí 31. března následujícího roku. Výsledky mysliveckého hospodaření lze shlédnout na chovatelských přehlídkách, kde lze vidět nejen chovatelské úspěchy jednotlivých honiteb, ale i různé trofejové rarity. Celý příspěvek