Stavění máje a pálení čarodějnic ve Lhotě Rapotině

Oddíl malé kopané a SDH Lhota Rapotina si dovolují pozvat všechny spoluobčany a příznivce na stavění máje, které proběhne u místního hřiště v neděli 29. dubna 2018 od 14 hod.

Tradiční pálení čarodějnic se uskuteční dne 30. dubna 2018 od 18 hod.

Občerstvení je po oba dny zajištěno.

Vybírání poplatků za svoz odpadů a chov psů ve Lhotě Rapotině

Poplatky budou vybírány ve středu 21. března 2018 v době od 16.00 do 18.00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu. Po několika letech dochází k mírné úpravě cen za svoz komunálních odpadů. Navýšení činí 30,- Kč za rok. Cena se naposled měnila v roce 2012. Poplatek za sběr a svoz komunálního odpadu na rok 2018 činí 500,- Kč za občana a rok. Občané, kteří v letošním roce dovrší 75 roků a výše, poplatky TKO neplatí (hrazeno obcí). Celý příspěvek

Druhý ročník stavění máje ve Lhotě Rapotině

Dne 30. dubna 2016 se na hřišti ve Lhotě Rapotině uskuteční druhý ročník stavění máje.

Začátek stavění je stanoven na 13:00 hod. a proběhne pod taktovkou SDH. Případní siláci z řad dobrovolníků jsou vítáni.

V čase 14:00 až 18:30 hod. bude na hřišti probíhat dětské sportovní odpoledne. Pořadatelkami je spolek Lhoteckých maminek.

V čase mezi 19:30 a 20:30 hod. bude zapálením hranice zahájeno „pálení čarodějnic“.

Občerstvení je zabezpečeno po celou dobu trvání akce.

Srdečně zvou pořadatelé.

Poplatky na svoz TKO a poplatky za chov psů ve Lhotě Rapotině

oplatky budou vybírányve středu 16. března 2016 v době od 16.00 do 18.00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu.

Poplatek za sběr a svoz komunálního odpadu na rok 2016 činí 470,- Kč za občana a rok.

Občané, kteří v letošním roce dovrší 75 roků a výše, poplatky TKO neplatí (hrazeno obcí). Celý příspěvek