600 let putování Mladkovských

V roce 2018 si Mladkov připomíná slavné jubileum 600let od první  písemné zmínky o jeho existenci a proto je pořádáno v průběhu roku několik akcí. Jednou z nich bylo i mladkovské křížové putování v sobotu 26. 5. 2018. Jeho účastnící si připomněli cestu mladkovských věřících za bohoslužbami do kostela v Boskovicích. Celý příspěvek

Rozsvícení vánočního stromku v Mladkově

Rozsvícení vánočního stromku v Mladkově proběhlo dne 2.12. 2017 na návsi u kaple. Rozzářený stromek osvítil část kaple, ale i starobylý kříž, jenž byl na podzim tohoto roku renovován. Opravu kříže financovalo město Boskovice. Po hudebním vystoupení studentů SPgŠ Boskovice program pokračoval ve staré škole zahájením výstavy betlémů ze sbírky Mgr. Naděždy Parmové z Blanska. Ta byla v tento den naším milým hostem a o své sbírce poutavě povyprávěla.

OV Mladkov

Svátky jara – Velikonoce se blíží!

Čtvrtek 6. dubna 2017. nevlídné chladné přeháňkové odpoledne jako by ani nepřipomínalo jaro. Těžké mraky hrozily spíš sněhem než deštěm. Nic nenasvědčovalo, že se blíží největší křesťanské svátky v roce – Velikonoce.

Ve starobylé  mladkovské škole bylo všechno jinak. Příjemně vytopená společenská místnost vítala účastníky malé velikonoční dílny, kde každý správný mužský mohl naučit plést pořádně pružnou  pomlázku, ženy a děvčata vyrobit hezké dekorace a kraslice. Celý příspěvek

V Mladkově už se zase zvoní!

Pro obec Mladkov bylo úterý 8. listopadu 2016 malým historickým mezníkem v dějinách obce. Přesně ve 13 hodin se malebnou návsí rozezněl svěží hlas zvonku z věže místní kapličky. Vyzvánění oživilo jinak poklidnou atmosféru této malebné obce. Místní občané byli tou dobou ještě v zaměstnání, prostor byl liduprázdný. Jen z blízkých stromů se zvedlo vyplašené hejno ptáků a do pravidelného vyzvánění se mísil šum jejich křídel. Celý příspěvek

V Mladkově u Boskovic již nebudou potřebovat zvoníka

Starobylá půvabná mladkovská kaplička z roku 1860, stojící na obecní návsi, do nynější podoby upravená koncem devatenáctého století získá v nejbližších dnech automatické elektrické zvonění.

Pracovníci odborné firmy z Brodku u Přerova odmontovali v pátek 4. listopadu 2016 asi třicetikilogramový zinkový zvon z roku 1944, aby na něm provedli nezbytné úpravy nutné pro montáž nové technologie. Celý příspěvek