Evropský den logopedie s Nemocnicí Blansko: Sobotní logopedické dopoledne pro rodiče s dětmi

Ambulance klinické logopedie Nemocnice Blansko pořádá ve spolupráci s Domem dětí a mládeže v Blansku (DDM) Sobotní logopedické dopoledne pro rodiče s dětmi. Akce proběhne v prostorách DDM Blansko na Údolní ulici, a to v sobotu 9. března 2019. Celý příspěvek

Nemocnice Blansko opět uspěla v celostátní anketě NEMOCNICE ČR 2018

Od začátku února do konce srpna letošního roku probíhala celostátní anketa Nemocnice ČR 2018. Do tohoto projektu se již tradičně zapojila i Nemocnice Blansko a dosáhla skvělých výsledků.

Nemocnice Blansko obsadila krásné druhé místo ve dvou kategoriích, a to Nemocnice pro život 2018 a Bezpečnost a spokojenost hospitalizovaných pacientů. Druhé místo rovněž získala i v oblastech Zlepšení stavu pacientů při pobytu v nemocnici a Bezpečná nemocnice – ověřování jména pacienta před podáváním léků nebo zákrokem. V Jihomoravském kraji se Nemocnice Blansko u hospitalizovaných pacientů umístila na 1. místě. Celý příspěvek

Nemocnice Blansko zahájila zcela nový provoz MAGNETICKÉ REZONANCE

V pondělí 3. prosince 2018 proběhlo v Nemocnici Blansko slavnostní zahájení zcela nového provozu magnetické rezonance. Jedná se o pracoviště s moderní diagnostickou technologií, a to jak s ohledem na potřeby pacientů, tak i lékařů v tomto regionu. Tato vyšetřovací metoda je velice přesná, komfortní a šetrná, na rozdíl od CT totiž nezatěžuje pacienty zářením.

Součástí slavnostního otevření magnetické rezonance byla v pondělí 3.12.2018 i prohlídka nově zrekonstruovaných prostor ambulantní části rehabilitace. Tato rekonstrukce byla dokončena koncem léta 2018, nyní jsou již nové moderní prostory ambulantní části rehabilitace v plném provozu. Celý příspěvek

O současném stavu nemocnice v Boskovicích s jednatelem prof. MUDr. Milošem Janečkem, CSc.

Letošní rok probíhají oslavy výročí 60 let od otevření spádové nemocnice v Boskovicích, která i v současnosti zajišťuje zdravotní služby v širokém okruhu našeho regionu. Na několik otázek odpověděl jednatel Nemocnice Boskovice s.r.o., prof. MUDr. Miloš Janeček, CSc. Celý příspěvek

Nemocnici Blansko ovládne Den pro děti. Už po deváté.

V sobotu 8. září 2018 proběhne v areálu blanenské nemocnice od 10 do 17 hodin již devátý ročník DNE PRO DĚTI. Stejně jako předchozí ročníky věříme, že i tento vyjde počasí na jedničku. Každopádně program se bude konat za každého počasí a bude opravdu pestrý! Celý příspěvek

Logopedický tábor očima praktikantky

V termínu 9. – 20. července 2018 uspořádala Nemocnice Blansko ve spolupráci s Domem dětí a mládeže Blansko (DDM) příměstský tábor s názvem „Učíme se od zvířat“. Již z názvu je patrné, jaké zaměření tábor měl.

Zúčastnit se mohly děti zaměstnanců blanenské nemocnice, klienti logopedických ambulancí Nemocnice Blansko i široká veřejnost. Tábor byl zaměřen především na rozvoj sociálních dovedností a rozvoj komunikace, a to hravou formou. Odbornou stránku zaštítily klinické logopedky Nemocnice Blansko Mgr. Miroslava Dyčková a Mgr. Lucie Gašičová z Ambulance klinické logopedie Nemocnice Blansko ve spolupráci s DDM Blansko. Celý příspěvek

Nemocnice Blansko získala finanční dar od Vodárenské akciové společnosti, a.s., pořídí nová lůžka pro pacienty

Nemocnice Blansko převzala v úterý 10. července 2018 finanční dar 150 000 korun od Vodárenské akciové společnosti, a.s.

Šek převzala z rukou předsedy představenstva společnosti Ing. Jiřího Krále za doprovodu místostarosty města Blanska Ing. Jiřího Crhy ředitelka Nemocnice Blansko MUDr. Vladimíra Danihelková, MBA. Tento finanční dar bude využit na nákup nových moderních lůžek pro pacienty blanenské nemocnice. Celý příspěvek

Nemocnici Blansko ovládne Den pro děti. Už po deváté

V sobotu 8. září 2018 proběhne v areálu blanenské nemocnice od 10 do 17 hodin již devátý ročník DNE PRO DĚTI. Stejně jako předchozí ročníky věříme, že i ten letošní vyjde počasí na jedničku. Každopádně program se bude konat za každého počasí a bude letos opravdu pestrý!

Tak jako každý rok, i letos bude program opět rozdělen mezi vystoupení na pódiu a atrakce a stanoviště v celém areálu nemocnice. Děti budou plnit úkoly na pěti stanovištích, které budou jako každý rok tematicky propojena. Letošním tématem je RECYKLACE. Jednotlivá stanoviště prověří děti všech věkových kategorií a po absolvování všech stanovišť bude každý odměněn. Celý příspěvek

Nemocnice Boskovice má svůj babybox

V pátek 25. května byl uveden do provozu babybox umístěný vedle hlavního vchodu boskovické nemocnice. Slavnostního zahájení provozu tohoto prospěšného zařízení se účastnila senátorka Ing. Jaromíra Vítková, za město Boskovice starostka Bc. Hana Nedomová, za Jihomoravský kraj radní Milan Vojta, MBA, M.A.,dále zástupci zdravotní pojišťovny, sponzorských organizací a mnoho dalších hostů. Jednatel Nemocnice Boskovice prof. MUDr. Miloš Janeček, CSc. přivítal přítomné a omluvil iniciátora zavádění babyboxů Ludvíka Hesse, který pro onemocnění nemohl přijet. Celý příspěvek

Makáme pro Kryštůfka, CHARITATIVNÍ SPORTOVNÍ DEN V NEMOCVIČNĚ

„Moje jméno je Denisa Provazníková, jsem studentkou Provozně ekonomické fakulty Mendelovy Univerzity a s pomocí mých tří spolužáků a trenérů Nemocvičny organizuji akci na podporu správné věci.  Jsem trenérkou v Nemocvičně, proto jsem se rozhodla tyto dvě věci spojit a uspořádat charitativní sportovní den plný lekcí a zdravého pohybu. Nemocvična i místní trenéři se rozhodli akci podpořit, proto se můžete těšit na pestrou paletu trenérů a lekcí v prostorách moderního sportoviště. Výtěžek z celé akce půjde rodině Kryštůfka Lepky. Akce se koná pod záštitou místostarosty města Blanska Ing. Jiřího Crhy.“ Celý příspěvek

Bilance Evropského dne melanomu v Nemocnici Blansko

V pondělí 23.4.2018 se již tradičně kožní oddělení Nemocnice Blansko zapojilo do celoevropsky koordinované preventivní akce s názvem Evropský den melanomu.

Vyšetřeno bylo celkem 154 zájemců. Na základě zhodnocení pigmentových projevů zkušenými dermatology, MUDr. Petrou Vidourkovou a MUDr. Tamarou Jurajdovou, bylo 14 pacientům doporučeno pravidelné sledování v kožní ambulanci pro syndrom dysplastických névů, 25 pacientům s rizikovým névem bylo doporučeno jeho odstranění s histologickým vyšetřením, ve dvou případech nevyloučíme, že se jedná již o maligní melanom. Celý příspěvek

Nemocnice Boskovice 60 let poskytuje zdravotní služby lidem z široké spádové oblasti

V říjnu roku 1958 byla slavnostně otevřena nemocnice v Boskovicích. Nejdříve byla dána do provozu poliklinika a postupně také všechna lůžková oddělení – interní, chirurgické, ortopedické, gynekologicko-porodnické a dětské, s celkovou kapacitou 350 lůžek. Byla završena snaha trvající 30 let vybudovat pro tehdejší boskovický okres odpovídající nemocnici. Již od konce 20. let požadovali představitelé města a okresu zařazení výstavby zdravotnického zařízení potřebné velikosti do státních plánů. Teprve po válce, v padesátých letech, bylo rozhodnuto o výstavbě nemocnic okresního typu v Boskovicích a v Blansku. Blansko se dočkalo otevření vlastní polikliniky až o 10 let později, v roce 1968. Celý příspěvek

DEN MELANOMU v Nemocnici Blansko, tentokrát v pondělí 23.4.2018

Na světě pravděpodobně neexistuje člověk, který by na kůži neměl ani jedno mateřské znaménko. Ať už Vás Vaše znaménka provází od narození nebo se objeví v průběhu života, je dobré mít je pod kontrolou. Mohou být i varovným signálem. Maligní melanom, tedy rakovina kůže, je jedním z nejzhoubnějších nádorů. Bohužel je stále častěji diagnostikován i u mladých lidí. Na toto onemocnění v ČR ročně zemře asi 300 lidí. Narůstá četnost především ve skupině žen do třiceti let. Celý příspěvek

Světový den Parkinsonovy nemoci (11.4.2018) v Nemocnici Blansko

Neurologické oddělení Nemocnice Blansko se již tradičně i letos připojuje k propagaci Světového dne Parkinsonovy nemoci. Tento den připadá na středu 11. dubna 2018. Cílem této kampaně je zvýšení povědomosti o Parkinsonově chorobě u široké veřejnosti. V České republice může být touto nemocí postiženo až 15 000 lidí. Nejčastěji postihuje lidi ve věku 50-60 let, výjimkou však nejsou ani lidé mladší 40 let. Celý příspěvek

Bilance Světového dne ledvin v Nemocnici Blansko

Již osmým rokem proběhl ve čtvrtek 8.3.2018 v blanenské nemocnici Světový den ledvin. Možnost nechat si bezplatně vyšetřit ledvinné funkce využilo celkem 116 zájemců (31 mužů a 75 žen), u nichž bylo: 

  • 8 doporučení (7 žen a 1 muž) k podrobnému vyšetření přímo do nefrologické ambulance pro záchyt střední nebo těžší poruchy funkce ledvin
  • 59 vyšetřených (39 žen a 20 mužů) odeslaných k příslušným specialistům (urolog, internista, diabetolog) a praktickým lékařům s normální funkcí ledvin, ale s různými abnormalitami provedeného screeningu v souvislosti s dalšími rizikovými faktory 
  • 49 doporučení (36 žen a 13 mužů) ke sledování praktickým lékařem cestou preventivních kontrol v důsledku rizikových faktorů

Celý příspěvek

Chřipková epidemie – důležité upozornění

Vážení návštěvníci Nemocnice Blansko, vzhledem k výraznému nárůstu onemocnění chřipkou se na Vás obracíme s žádostí, abyste s ohledem na svůj aktuální zdravotní stav zvážili vstup do prostor nemocnice a návštěvu svých blízkých na lůžkových odděleních.

Vyskytují-li se u Vás příznaky chřipkového onemocnění a hrozí riziko nákazy ostatních osob, přehodnoťte prosím nutnost vstupu do prostor nemocnice na pouze nejnutnější případy. Celý příspěvek