Výsledky Dětská Porta 2019

O Svitávce se v poslední době hodně hovoří a právě Svitávka byla místem, kde tábornický oddíl Stopa ze Skalice nad Svitavou v sobotu 16. 3.  pořádal soutěž pro děti s názvem Dětská Porta. Tato akce není již spoustě lidem neznámá, vždyť jsme se sešli již po třicáté druhé.  Ano, jsou to téměř dvě generace dětí, které si na naší akci mohly zazpívat. Soutěžilo se ve třech kategoriích: skupina do 12ti let, 13-18 let a oddíly. Portu bravurně zvučil Pavel Šatny a skupiny uváděli moderátoři Olča Staňková a Jenda Nádvorník.  Výkony skupin hodnotila pětičlenná porota. Jako každý rok byl vyhlášen vítěz  diváckého hlasování.  Přihlásilo se 12 skupin a zde jsou výsledky: Celý příspěvek

Sportovní hala Svitávka

Zveme Vás k návštěvě nového sportovního zařízení do Svitávky. Nabízíme hřiště o rozměru 40 x 20 m s výškou 9 m., kde je možné hrát florbal, futsal, tenis, volejbal, kolovou, badminton, nohejbal atd. Malý sál je vybaven 4 stoly na stolní tenis. Součástí haly je i moderně vybavená posilovna a Sport bar. Halu lze využít i na celodenní akce: turnaje, firemní akce atd. Celý příspěvek

Připomínka 50. výročí oběti Jana Palacha ve Svitávce

Ve středu 16. ledna se konala ve Svitávce na náměstí Svobody u kašny malá pietní připomínka 50. výročí mimořádného činu Jana Palacha. Účastníci uctili památku minutou ticha, položením květin a zapálením svíček. Zaznělo i několik slov o významu Palachova poselství v dnešní době. Na závěr přítomní pamětníci zavzpomínali jak tuto událost tehdy prožívali. 

Celý příspěvek

Na jižní Moravu zavítal svatojánský pěvecký sbor

 Za poněkud zatažené oblohy se o čtvrté srpnové neděli vydal na cestu autobus se zpěváky ze Svitávky. Cílem jeho cesty byly Dolní Dunajovice. U kostela, který je zasvěcen sv. Jiljí a kterému právě tuto neděli celá farnost slaví výročí posvěcení, nás přivítal jeho duchovní správce P. Josef Kohoutek. V 9:30 začala mše svatá. Jejím hlavním celebrantem byl P. Kohoutek. V úvodu poutní mše přivítal vzácného hosta spolucelebranta P. Wolfganga Steimetze z Frankfurtu nad Mohanem. Tento kněz se narodil v Dolních Dunajovicích a již několik let na pouť a na Boží Tělo do Dolních Dunajovic z Německa přijíždí. Dále P. Kohoutek přivítal všechny přítomné věřící a zpěváky ze Svitávky. Na varhany sbor doprovázela Lenka Fojtová, sbor řídila jeho vedoucí Leontina Koryčánková. Sbor zpíval při jednotlivých částech mše Missa Brevis od Zdeňka Fibicha – Kyrie, Gloria, Sanctus, Benedictus, Agnus Dei a Dona. Taktéž věřícím byla dána možnost – zazpívali si “Ejhle oltář Hospodinův září”. Na kůru zpěváci ještě uvedli Laudate Dominum od P. Šmolíka a Aleluja z Papežské mše v Brně-Tuřanech. Požehnáním všem přítomným a poděkováním pěveckému sboru za krásné zpěvy byla slavná poutní mše zakončena. Svatojánský sbor ještě jako přídavek na rozloučenou zazpíval píseň Tebe poem od Bortnianského. Celý příspěvek

Sportovní hala ve Svitávce bude sloužit sportovcům jak místním, tak i z blízkého okolí

Ve Svitávce se provádí dokončovací práce na nové sportovní hale, jejíž slavnostní otevření je plánováno na sobotu 25. srpna. Pro Listy regionů odpověděla na několik otázek místostarostka městyse Svitávka Miroslava Holasová: Paní místostarostko, Svitávce se podařilo vybudovat poměrně velkou, moderně vybavenou sportovní halu, kterou by mohla závidět i větší města. Jak dlouho trvala stavba? Celý příspěvek

Společná vystoupení kunštátské dechovky a svatojánského pěveckého sboru

První koncert nazvaný jako „Novoroční tříkrálový koncert“ se konal v sobotu 6. ledna v podvečer ve velkém sále Löw-Beerovy vily ve Svitávce. Zahájil jej starosta městysu Jaroslav Zoubek, který přivítal všechny přítomné. Potom se již ujal taktovkiy vedoucí kunštátské dechovky Mgr. Pavel Göpfert. Zazněly skladby Šampaňská od G. Verdiho, Ave Verum Corpus od W. A. Mozarta, Nabucco od G. Verdiho, Agnus Dei od J. Valenty. Dechovku pak vystřídal sbor vedený Leontinou Koryčánkovou a doprovázený Jiřím Pohlem. Sbor zazpíval Vínek koled od A. Hromádky, Nabucco od G. Verdiho a Slavnostní mši od J. Valenty. Pokračovala dechovka skladbami Jakob de Haan, Uherský tanec a Sněhurka, Druhá věta z Novosvětské. Obě tělesa pak předvedla Českou píseň od Bedřicha Smetany a Aleluja z oratoria Mesiáš od G. F. Händela. Tato skladba zakončila koncert a pan starosta poděkoval všem účinkujícím.  Celý příspěvek

Vánoční koncert pěveckého sboru ZŠ Svitávka

 Druhou adventní neděli dne 10. 12. 2017 se v sokolovně ve Svitávce uskutečnil Vánoční koncert pěveckého sboru  ZŠ Svitávka pod vedením paní učitelky Marcely Houdkové. 

 Děti zazpívaly a zahrály nejen vánoční písničky a koledy, ale i krásné písničky z pohádek nebo od českých interpretů, jako např. Půlnoční od Václava Neckáře. 

 Atmosféru doplnila vánoční výzdoba vytvořená dětmi ze základní školy, dva dřevěné betlémy, které vyřezal pan Oldřich Dyčka a ochutnávka vánočního cukroví, dětského punče a dospěláckého svařáku z Ježíškovy cukrárny. Celý příspěvek

Svatojánský sbor ve starobylé Nitře

Ve dnech 23. a 24. září zavítal Svatojánský chrámový pěvecký sbor do západoslovenské Nitry. Nejprve myšlenka, později několika měsíční práce a navázání kontaktů se slovenskou stranou. Toto vše si vzala na svá bedra naše zpěvačka Liduška Lepková. Přímo na slovenské straně jí přišla vstříc řádová sestra Alžběta, která získala kontakty na své straně. A jedním z prvních, který náš sbor přivítal, byl Ing. Bálko, který nám sdělil místa ubytování v kněžském konventu. Odtud naše kroky vedly na oběd do kněžského semináře svatého Gorazda. Zde nás přivítal a popřál dobré chuti jeho vicerektor Miroslav Šidlo. Celý příspěvek

Jarmark se i letos vydařil

Už po dvanácté se první zářijovou sobotu konal v parku městyse Svitávecký jarmark tradičních řemesel.

Slavnostního zahájení se zúčastnil starosta Jaroslav Zoubek, který přivítal nejen všechny přítomné, ale i hosty z partnerské obce Tomášikovo ze Slovenska. Poté promluvil starosta obce Tomášikovo Zoltán Horvát, který představil svoji obec. Místostarostka Miroslava Holasová odtajnila stolní týdenní kalendář Městyse Svitávka pro rok 2018, který je průřezem života ve Svitávce, nechybí v něm ani přehled pořádaných akcí a další. Kalendář stojí padesát korun a zájemci si ho mohou zakoupit na úřadě. Celý příspěvek